Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ESTABLISHED 1853. OWEN ROBERTS, ESTATE AGENT, 33, Netberfield Road South, Has large and small Dwelling-houses to Let in various parts of the town. (F G. H. EDWARDS & Co., 16, LORD STREET, ESTATE AGENTS, HAve Cottages to LET in various parts of the own, renting from 2/6 to 8/6 per week, clear of axes. Also larger houses at higher rents. (F H" E. WILLIAMS, 10, CONYERS STREET, ESTATE AGENT, HAS large and small Hous To Let in various parts of the city and suburbs. Homes bought and sold. Mortgages arranged, Jsc. (F JOHN WILLIAMS. —Estate Agent,— LOMBARD CHAMBERS, 159 KIRKDALE RD. All classes of House and Shop Property carefully and ec- nomically manage J. Sales and Purchases effected with promptitude. Mortgages arranged and Insuances effected. (F HENRY JONES, ESTATE & MORTGAGE AGENT, 117, [VEil TON ROAD, LIVERPOOL. Rents Collected. Mortgages Arranged. TELEPHONE No. 1779. W. H. NEVANAS & Co. AUCTIONEERS & VALUERS, 384a, 386, & 388, Stanley Roal, Kirkdale. HOUSEHOLD SALES conducted on Owner's ll Premises at fair and reasonable Terms. Valua- tions made for Probate Transfers, etc. References given. W. H. NEVANAS buy for prompt Cash whole or part of Household Furniture. Best prices given. The Liverpool Land Compan, Limited. TO BUILDERS, &c.-To be Sold, Freehold and 999 ears' Leasehold LAND, in lots to suit purchasers, in Garston, Kirkdale, Walton, Bootie, and Seaforth. Liberal advances will be made to Builders. Property letting well in all the Ijcalities,—Apply to E. OWEN, Secretary, LIVERPOOL LAND COMPANY, 22, LORD STREET. 0. & D- WILLIAMS, Iron & Brass Founders, Engineers, Millwrights PULLEYS OF VARIOUS SlZtSS IN STQOK, T,)ol Makers, &c METAL AND HARDWARE MERCHANTS Works-TAYLOR STSBBr, Office and 5ho°0Eoonl—402 & 404, Scotland Rd. LIVERPOOL. Kitchen Ranges, Cast Iron Gates, and Railings; Hot Water, Green Houses, and Sanitary Engineers; Williams' Patent Winding and Adjusting Sun Shade for Shops, &c.; Bakers Oven Stocks, Confectioners' Ovens, Chaffers, Boxes, Fire Bars, &c.; al sizes of Gate Runners, &c. TRADE MARK. .to 11'' I IQ p s 1, ,1 REGISTERED 167.58 Y Feddygiqiaet4 Fawr Gyulreig TUAG AT BESWCH, ASTHMA, BRONCHITIS A holl Anhwylderau y Frest, y Gwddf, a'r Ysgyfaint. PFQWPIT Ysgrifena y Parch. E. W. DAVIES, Ton 0 tie, yn ddiweddar '.Gallaf ddwyn tystiolaeth T>IPQWF'TT *>lir boblogrwydd mawr HUGH DAVIES'S — -CiO VV C0UGH MIXTURE, ac i dderbyniad lies neill- duol fel siaradwr cyhoeddus oddiwrth ddefn- PJHIOYV O-TL y(j(jiad ohono, ac hefyd 'w werth yr adeg hon PESWCH gyda'r liaint Influenza.' Llanberis, Jan. 27, 1886. PESWC [I Dywed y Parch. J. E. OWEN:- Y mae hen wraig yn Pentraeth, Sir Fon, yn PESvVCH dueddol iawn i beswch caled yn enwedig ar r-ji..3 tv amserau rhewllyd. Nid oes dim yn y ffordd 0 DIRCWNTI feddyginiaeth yn' ei lleshau gystal a'eh 'COUGH X J2JS> VV <tx Mix'x0RE.' Ei hunig gysur ar y ddaear, ebe PESWCH hi. yw y Beibl a DAV Irl S'S COUGll MIXTURE.' Dywed y Parch. LL. B. ROBERTS, Caernarfon PESWCH Dan ochain anwyd yn nychu -a'r lungs Yn rhyw lssg weithredu PESWCH Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddi-besychu PESWCH Dywed D. JONES, Bethesda, Bangor:- rT Anwyl Syr,—Cefais ddwy botel o DAVIES'S PES WCiA COUGH. MIXTURE gan Mr. Hughes,_ Druggist, yn ddiweddar, a dymunaf ddiolch i chwi am PESWCH dano. Yr oeddwn yn dioddef er's misoedd oddiwrth Beswch a Diffyg Gwyut. ac weditreio PESWCH pob'moddion, ond yn aflwyddianus; ondyr wyf drwy eich meddyginiaeth anffaeledig wedl PESWCH cael adferiad trwyadl, a gwnaf fy ngoreu i gymhell eich darpariaeth ar bawb sydd yn ddi- PESWCH oddef oddiwrth anhwylderau yr Ysgy faint.' NNCINTNTR Dywed Mr. J. E. EDWARDS, Groes, Rhiwabon: PEioVVCri < Anfonwch botelaid o'ch COUGH MIXTURE ar unwaith. Da genyf eicb hysbysufod y botel- PESWCH aid flaenorolwedi gwneud lies mawr. PAROTOEDIG GAN HUGH DAYIES, Chemist, IfACHYNLLETH. Liverpool Agents—Williams, Chemis neyworth Street; Wifliams Chemist, Granby Street; Wynne Thomas, Chem- st, Kensington NreKham-Ir lughj Rowlands, Bridge Street. Messrs GRIFFITHS & DAVIES, 398, SCOTLAND ROAD, Being the largest Drapers in the North End of Liverpool, are now concentrating all their attention to the following Departments, viz. :— Dresses. Drapery. Fancies. Haberdashery. Hosiery. Mantles Boys Clothing. Paperhanging. Underclothing. Furs. —AND— Millineiy. In all these Departments will b 'nd the Newest and most Stylish Goods of the S n at moderate prices. GRIFFITHS & DAVIES. 398, Sootland Road. F XTEILWNG 0 SYLW PAWB. OWYNIONY CLAF. P A Beth yw ASTHMA Anadliad byr, brysiog a llafurus. A oes rhagor nag un math o Asthma? Oes, dau-uii n barhaol, a'r Hull ya dyfod yn mlaen ar adegau. Gelwir j yntÐf yn continual, a'r olaf yn periodical. Pr. beth sydd yn achosi Asthma? Culhad, crebychiad a lirwasgiad y pibau meinion sydd yn arwain o'r corn gwynt i'J wyfaint. Pa feddyginiaeth sydd wedi rhoddi esmwythad buan i neidf 0 bersonau a ddyoddefent oddiwrth Asthma, Bron- :hitis, Peswch, Anwyd, Eiffyg Anadl. a'r Crygni? BALSAM OF "HONEY TUDOR WILLIAMS. pAX mai oerfel ac anwyd ydyw dechreuol achos pob clefyd Ij yn mron, a diddadl fod miloedd yn myned i'r bedd yc mamserol o eisiau cael meddyginiaeth bwrpasol a phrydlawn Vmnflodd yr anwyd ynwyf mor ddisymwth a lleidr yn y nos, les yn mron ymdori gan beswch yn ddibaid, heb ond ychydif; rbpwysdra, nes yr oeddwn wedi credu fy mod wedi fy nal ran y (larfodedigieth ac yn nghanol y boen dirdynol oedd. .rwy fy nghyfansoddiad anfo ais am botelaid o BALSAM OF HONEY' TUDOR WILLIAMS 1 chymerais tua llonitid llwy gawl ar unwaitb, sef chwaneg la'r cyfarwyddyd oedd ar y botel a chyn tri munyd yr oedd f peswch wedi peUio i raddau annghyffredin. Cymerais yr oil ) gynwysiad y isotel, ac erbyn heddyw, yr wyf yn gallu diolch '1' Drefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y feddyginiaeth Idaionus hon, am fy mod heddyw yn ddyn iach. Ydwyf, yr eiddoch, yn hollol iach, ISAAC THOMAS. Dadganiad dymunol arall. « Bum yn ddyoddefydd mawr am un mlynedd ar ddeg odd wrth gaethdra, peswch, poeri gwaed, a ti yndra y frest bum hefyd am bum' mlynedd yn cael anbawsder dirfawr i symud 0 amgylch, ni allaswn gysgu na gonvedd i lawr y nos ria'r dydd. Bum o -'an driniaeth feddygol am un mlytiedd as ldeg; hefyd, bum o dan driniaeth yn Yspyttsi Hereford, Buxton, a Southport, ond y cyfan yn ofer. Dywedodd y meddygon wrthyf na allaswn ddisgwyl gwellhad, gan fy mod yn 64ain mlwydd oed. Ar ol clywed cymaint o siarad am • BALSAM OF HO -IR Y' T-VDOR WILLIAMS ,hoddais brawf arno, ac er fy syndod darfu i'r dogn cyntat roddi rliyddhad ebrwydd i mi anadlu. Yr otdd poeri ygwaed o'r ysgyfaint yn lleihau. Dillanodd y caetbdra, fel swyn, gyfaredd. i bedwar gwynt y nefoedd, ac yn mhen ychydig wythnosau, drwy ddefnyddiad parbaus Ba'sam i f Honey" Tudor Williams, adferwyd fi i fy iecbyd da aife, 61. Ystyriwyj hi yn dlyledwydd Arnaf i anfon i ch^ y dystiolaeth hon. Yr eiddoch yn ddlffllant, Mrs EMBREY, 19 Coningsby Street, Hereford, Mai 25it in, 1890." Mae Miloedd o Blant wedi eu hachub o Farw laett: O'r Croup, Bronchitis, a'r Pils, wedi pobpeth arall fethu Y fford,l i brofi y peth ydywproft drosoch eich hunain. Ot sWIl"W'h '}yna sydd yn fendigedig: ni chewch eich sioflji, Gwerthir BALSAM OF HONEY' TUDOR VII,- gan bob Fferyllydd drwy yr holl fyd. Uewn costrelau, jg j 2s 9c, neu trwy y llytliyrdy yn rhad am Is 3c a 3s. Perch enog- D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L. IVTedical Hall, Aberdare. 5 PAPAYANNI STEAMSHIP "COMPANT'1 LARGE AND POWERFUL BRITISH STEAMER Sail regularly to he LEVANT, BLACK SEA, EGl PT CYPRUS, ALGERIA, MALTA, and other Mediterrai ean Ports, taking the following two routes alternately:— (1) MALTA, SYR A.SMYRNA, CONSTANTINOPLE, and ODESSA. Calling ofte on the return journey at sev. ral Ports on the Asiatic Coast of the Black Sea, Greece, and 81 ain (2) ALGIERS, MALTA, ALEXANDRIA, CYPRU BEYROUT, and ALEXANDRETTA. Calling occasiorally on the homeward voyage at Spanish Ports. No over-crowding. Superior accommodation. Lofty wel; ventilated Saloons and State-rooms. Stewardess carder. Safety. Home comforts. Good and liberal table. Model ate fares for single and return tickets, and no extra charge living on board during ships'stay at Ports. Tourists and pleasure-seekers taking a trip by this Line t ill find it most enjoyable and interesting. For further parties., lars, apply to PAPAYANNI & CO., Fenwick Chambers, Llyerpoo LLINELL Y WHITE STAK. ROYAL MAIL STEAMERS. LERPWL I NEW YORK via QUEENSJOWN, BO DYDD MERCHER:— *TEUTONIC Medi 18 BRITANNIC Medi 25 Ni chludir cotwm ar yr un agerddlong ag ymdeithwyr A arwydda y cludir yn yr Ail Gaban ar y fordaith Pri y cludiad ydyw L7 ac X8. Y mae y Llongau rhagorol hyn i gyd o'r dosbarth uchaf, yn unffurf 0 ran cynllun a threfniadau, ac yn ddigyffelyb mewn mordeithiau. Ni chfeii well cyfleusdra i Mrductivyr. Am fanylion, ymofyner î. R. Owen, Ship & In perance Broker, a W. J. Williams, Heol y Farchnad Caernarfon; neu a, R. Roberts, Bethesda; Owen E Parry, masnachydd llechi, c wyddelen; David Rowlands, Penygraig; W. D. Jones, Old Bank Caergybi; W. M. Jones, Church Street, Llangefni R. G. Roberts, Rock Cottage, Crligiau Mawr, Ta ysarn; Hugh Hughes, 7, Market Row, Amlwch W. O. Williams, Shoe Warehouse, Llanrwst Matthew Goldie, 217, High Street, Bangor R. 0 Evans, 1, Minafon, Dolgelly; neu ag ISMAY IMRIE & Co., 34, Leadenhall Street, Llundain, E.C., s Water Street, Lerpwl. IS c ypii IS

Helyqtion Bywyd Hen Deiliwr

Cynddelw a'r 'Hen Deiliwr.'

--0--Trychineb yn Nghemaes,…

[No title]