Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Newyddion Cymreig.

News
Cite
Share

Newyddion Cymreig. Cynaliwyd arddangosfa amaethyddol Machyn- lleth ddydd Iau. Yr oedd yr anifeiliaid ddangos- Wyd yn lluosog ac o ansawdd rhagorol. Cymro o'r enw David Williams, brodor o Gwynfe, sir Gaerfyrddin, yw prif-gwnstabl Port Elizabeth, Deheubarth Affrica. Curad newydd Eglwysrhos, Llandudno, yw'r Parch Bevan Evans, M.A., diweddar o Bonty- pridd. Ymwelodd 5,626 o grwydriaid a thlottai sir Dre- faldwyn yn ystod y chwarter diweddaf-llai o 1,620 na'r chwarter cyfatebol y flwyadyn flaenorol. Ddydd Gwener, terfynodd tymhor pysgota eog- iaid yn y Ddyfrdwy, a dywedir fod mwy wedi eu dal eleni nag er's blynyddau lawer. Bwriada Cwmni y L. & N. Western adeiladu gorsaf newydd yn Prestatyn, ger Rhyl, ac y mae'r gwaith wedi ei roddi i ffirm o Lerpwl. Mae Syr G. Osborne Morgan wedi paru gyda'r Llyngesydd Field am weddill y tymhor seneddol. Bwriada ef a'i briod dreulio mis o seibiant yn Swit- zerland. Ysgrifena'r Proffeswr Herkomer yn ffafr corph- ori'r Eisteddfod, am y byddai i hyny, medd efe, roddi asgwrn cefn i'r sefydliad fel na fyddai raid dibynu ar frwdfrydedd yn unig i'w chynal. Ddydd Mercher, adnewyddwyd yr holl drwydd- edau yn rhanbartb Penarddlag o sir Fflint. Dy- wedid fod meddwdod wedi lleihau, a llongyfarch- Wyd y tafarnwyr am gadw cystal trefn yu eu tai. Hysbysir fod priod Syr Theodore Martin, Plas Llantysilio, ger Llangollen, yn beryglus glaf. Cyn priodi, adwaenid hi fel Helen Faucit, y chwareu- yddes enwog. Mae eglwys y Bedyddwyr, Seion, Cefn Mawr, wedi rhoddi gal wad unfrydol i'r Parch J. Jones, Llandysul, i ddyfod i'w bugeilio fel olynydd i'r Parch Abel J. Parry. Watcyn Wyn yw'r unig bregethwr gyda'r Anni- bynwyr sydd wedi ei ordeinio yn weinidog heb iddo gymeryd gofal eglwys na myned i'r maes cenadol. Mewn cyfarfod o Gynghor Dinesig Bangor, gyn- aliwyd nos Wener, penderfynwyd goleuo'r ddinas & thrydan, a bwriedir prynu maea gan Arglwydd Penrhyn er gwneud y trefniadau angenrheidiol. Yn llys trwyddedol Porthmadog, ddydd Gwener, gwnaed cais am drwydded i westty fwriedir adeil- adu ar ben y Wyddfa, ond gwrthododd yr ynadon hyn. Gwysiwyd larll Powys gan Gynghor Trefol Maldwyn ddydd Iau am esgeuluso adgyweirio ty ar i ystad, ond gan ei fod wedi rhoi rhybudd i'r ten- ant ymadael, gohiriwyd yr achos. Hysbysir marwolaeth y clerigwr adnabyddus, Parch George W. Rees, ficer Llandysilio, sir Ben- fro, yr hyn a gymerodd le ddydd Gwener, yn yr 85 mlwydd o'i oedran. Yr wythnos ddiweddaf dechreuwyd adeiladu pont dros afon Conwy yn Nhalycafn, yr hon fydd yn hwylusdod i fasnach y gymydogaeth. Y mae i'w gorphen mewn un mis ar ddeg. Ddydd Mercher, claddwyd yr hyn oedd farwol o Mrs Owen, gweddw y diweddar Barch John Owen, Ty'nllwyn, a mam y Parch John Owen, Criccieth. Bu farw y Sul blaenorol yn Nghricciefch. Cynaliodd Cwmni Gwaith Dwfr Brymbo eu cyf- &rfpd blynyddol ddydd Mercher, a bu'r aelodau yn ymdderu tipyn yn nghylch swm y llog i'r cyfran- ddalwyr. Pendeifynwyd yn y diwedd eu bod i dderbyn 4 y cant. Yn ystod y regatta yn Mangor ddydd Mercher, (Jafodd cwch hwyliau ei ddymchwelyd, a thafiwyd Y pedwar dyn oedd ynddo i'r meir. Bu agos i un ohonynt golli ei hoedl, ond trwy driniaeth feddygol adferwyd ef. Bu llu o dan-ddiffoddwyr ar ymweliad a. phalas Arglwydd Mostyn ddydd Mercher. Cawsant Wledd groesawol gan y boneddwr urddasol, ac yn ddilynol dangoswyd mor fedrus oeddynt i ddiffodd lill ac achub bywydau. Cymro sy'n prysur ddringo i enwogrwydd yn y "yd cerddorol fel bariton yw Mr Meurig James. Brodor o Abertawe yw, a daeth i'r amlwg gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol ei dref enedigol bedair blynedd yn ol. Yn nghyfarfod blynyddol Llywodraetbwyr Ysgol anolradd Bala ddydd Gwener, ail etholwyd Syr Beyer Robertson, Pale, yn gadeirydd, a phen- derfynwyd darparu addysg ganolradd i ferched yr ardal. Ddydd Sadwrn, cychwynodd y Parch James y>nes, Llanbrynmair, a'i briod yn yr agerlong ■kwcam'a i'r America. Yr wythnos ddiweddaf y Priododd, ac yn ngwlad Uncle Sam y bwriada reulio ei fis mel. Torodd tan allan yn Weston Cotton, ger Croes- Sailt. ddydd Mercher, a llwyr Iosgwyd amryw ^deiladau oedd yn llawn o we) It a gwair. Bu agos ^O'lmp o geffylau ac amryw gwn fyn'd yn aberth 1 r fflamau, ond llwyddwyd i'w hachub. Yn bresenol, mae Mr Gwenogfryn Evans ar ym- Wehad a Myrddin Fardd, Chwilog, Arfon, yr hwn Syda llaw sydd yn hynafiaethwr gwych, yn llyfr- 'yf dyfal, ac yn of da. Neges Gwenogfryn yw chwilio i mewn i'r hen lawysgrifau Cymreig sydd Yn meddiant Myrddin. Ysgrifena Gwilym Cowlyd, y Prif-fardd Pendant, chwedl yntau, at y Parch R. Peris Williams, Llandudno, i wrthdystio yn erbyn y modd y cerir gvveithrediadau yr Orsedd a'r Eisteddfod ynmlaen. arllena ei lythyr fel math o Ddeg Gorchymyn i'r eirdd, ac y mae'n amlwg ei fod yn parhau i fyw an yr <> jjea Oruchwyliaeth Dderwyddol." Mae Mri Herbert Lewis a Lloyd George ar fedr reulio ychydig seibiant ar y Cyfandir, gan fod gwaith yr etholiad diweddaf wedi anmharu eu lechyd. Yn mysg y cyn-ymgeisvvyr eraill sydd yn /wyno, ceir Mr T. E. Ellis, Mr Humphreys-Owen, ,'Rees Davies, Mr Yaughan Davies, a Mr Wyn- ci .fillips, ac y maent oil ar adael y wlad hon i Wlho am gryfhad mewn gwledydd eraill. Ddydd Mercher, cymerodd etholiad le yn Nhre- yn°n i Ianw sedd Mr Richard Bromley, yr hwn J>«»iswyd yn drengholydd, ar Gynghor sir Fflint. aclau ymgeisydd oeddynt Mr J. Kerfoot Evans, ^Greenfield House, R.,a Mr J. P. Eyton, dmawr, C. Caed fod y ffigyrau fel y canlyn 3'i566 5 Eyton' 151; mwyafrif i'r Rhydd-

Ffestiniog.

Gostau <€tholiadol Ymgeiswyr…

Cwreichion.

Barddoniaeth.

Advertising