Hide Articles List

12 articles on this Page

Trychineb ar y Mor yn Aberystwyth.

Marwolaeth Cymro yn Toronto,

-----------------Prof Henry…

O'r Twr.

Creulondeb Ffermwr Cymreig.

¡Marwolaeth Arwerthwr Cymreig.

Newyddion Cymreig.

- Y diweddar Barch Richd,…

Person Caergybi ar yr Eglwys…

News
Cite
Share

Person Caergybi ar yr Eglwys Cymraeg Nos Fawrth, traddododd Canon D. W. Thomas, M.A., olynydd y diweddar Ganghellydd Briscoe yn mywoliaeth Caergybi, ei bregeth gyntaf yn ei blwyf newydd. Ei destyn oedd "Ys- bryd yw Duw a thaid i'r rhai a1 haddolant Ei addoli mewn ysbryd a gwirionedd." Wedi cyfeirio at yr hyn oedd yn gynwysedig mewn gwir addoliad sylwodd ar y ffurfim a'r credoau, ac ar henafiaeth yr Eglwys. Yr oedd ganddynt yr un credoau, yr un ordinbadau, ag oedd yn yr Eglwys Apostolaidd. Cyfeiriodd at hanes yr Eglwys Brydeinig, yr hon elai yn mhell tnhwnt i adeg St. Awstin. Yr oedd Eglwys St. Cybi, yn yr hon y pregethai, ar enw ben Sant Pryd- einig fodolai yn y chweched ganrif, ac yn eu hadgofio o'u hundeb parhatis gyda dynion apostolaidd. Ceid yr Eglwys Gymreig heddyw wedi ei buno gyda'i cbwaer ieuengach Eglwys Loegr gan rwymau gwladol, eglwysig, ac ys- brydol a da fyddai iddynt ystyried y breintiau a'r cyfiifoldeb gyfodai o'r undeb hwnw. --0-

[No title]

Cyngres Undebau Llafur.

CWRS Y BYD.