Hide Articles List

12 articles on this Page

Trychineb ar y Mor yn Aberystwyth.

Marwolaeth Cymro yn Toronto,

-----------------Prof Henry…

O'r Twr.

Creulondeb Ffermwr Cymreig.

¡Marwolaeth Arwerthwr Cymreig.

Newyddion Cymreig.

News
Cite
Share

Newyddion Cymreig. Derbyniodd y Parch Gwynoro Davies, Abermaw, alwad i fugeilio eglwys Fethodistaidd Falmouth Road, Llundain. Talodd Mr William Jones, Y.H., Birmingham, ei rodd o l,000p at Goleg Duwinyddol y Bala yn nghyfarfod diweddaf pwyllgor y coleg. Proctoriaid newydd Esgobaeth Llanelwy ydynt y Canon D. Evans, Abergele, a'r Parch D. Jones, ficer Llangernyw. Torodd tan allan yn ngadles Mr Sutton, Sandy- croft, nawn Sadwrn. Llosgwyd tas o wair yn llwyr ond arbedwyd y teisi eraill. Pregethai y cenhadwr adnabyddus Parch James Chalmers, New Guinea, yn eglwys Annibynwyr I Seisuig Llandudno y Sul diweddaf. Canai Mr Ffrangcon Davies a Miss Mary Thomas, Ynyshir, yn nghyngherdd Riviere, Llandudno, nos Sadwrn diweddaf. Penderfynodd Rhaith Dinesig Prestatyn, nos Wener, oleuo y pentref a nwy, a bwriedir dechreu'r gwaith ar fyider. Bwriada ymddiriedolwyr porthladd Caernarfon wario HOp er dyfnhau a gwelia y dociau fel y gall llongau mwy fyned i mewn iddynt. Yn nghyfarfod diweddaf Cynghor Tref Gwrec- sam, hysbysodd y swyddog iechydol fod pump o aehosion o'r frech wen a thri achos o glefyd coch wedi tori allan yn y fwrdeisdref. Yr wythnos hon dechreuodd tymor saethu petris, a dywedir eu bod yn Iluosog yn Ngogledd Cymru. Y maent hefyd mewn cyflwr graenus, diolch i feusydd yd ami i ffermwr tiawd am hyny. Y mae ffynon pentref Marchwiel, ger Gwrecsam, ar gael ei chau, am ei bod yn rhy agos i'r fynwent, a'r dwfr wedi ei gondemnio fel yn annghymwys i'w yfed. Bwriedir cyflwyno tysteb i'r bardd Elfyn, ac y mae chwarelwyr Ffestiniog wedi agor cronfa i'r perwyl. Dr Roberts (Isallt) yw'r trysorydd, gyda Glan Tecwyn yn ysgrifenydd. Mae Mr Turnbull, arolygydd reilffordd y L. & N. W., wedi addaw cyflenwi digon o drenau i gludo can mil o bob! i Llandudno wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yao. Yn Eglwys Babyddol St. Dewi, Wyddgrug, fore Sadwrn, unwyd dau o frodorion yr Eidal mewn priodas. Trafaelio gydag organ y maent. Felly maent yn dechreu byw tan ganu. Dywedir fod derbyniadan Cwmni Reilffordd Ffes- tiniog wedi lleihau yn ystod y flwyddyn, a'r costau wedi cynyddu. Achoswyd hyn gan y tywydd caled y gauaf diweddaf, yr hwn ataliodd waith y chwarelau. Yn ddiweddar gwnaeth 2,160 o chwarelwyr Dinorwig gais am godiad yn eu cyflogau, ond ya. grifenodd yr Anrhyd. W. W. Vivian, y goruch- wyliwr, atynt i'w hysbysu nad oedd yn gweled y ffordd yn glir i ganiatau hyn. Heblaw gwerthu Castell Gwydir yn Nyffryn Conwy, y mae Arglwydd Ancaster wedi pender- fynu gwerthu dros 8,000 o aceri o'r etifeddiaeth, yn cynwys ffermydd, planhigfeydd, hawl i bysgota mewn amryw afonydd a llynoedd, a thir saethu. Yn Rhaith Dinesig Rhyl ddydd Mawrth, buwyd yn trafod y cwestiwn o symud y Royal Alexander Hospital o'r Promenade, a phenderfynwyd cynyg 3,000p i'r ymddiriedolwyr tuag at gael lie arall i'r yspytty. Darllenwyd Ilythyr mewn cyfarfod o Gynghor Tref Fflint ddydd Mawrth oddiwrth Gynghor Caer yn gofyn iddynt gydweithredu er sefydlu yspytty at wasanaeth sir Gaer a Gogledd Cymru. Wedi trafod y mater, penderfynwyd ei gyflwyno'i ystyr- iaeth y pwyllgor sy'n gofalu am iechyd y dref. Yn ynadlys Gwrecsam ddydd LInn, cyhuddwyd William Pulford, Birkenhead, o deithio ar linell y Great Western heb docyn, a dirwywyd ef i 20s a'r costau. Yn yr un llys, anfonwyd Thomas Hussin, glowr, i garchar am ddau fis am ymosod yn greu- lawn ar ei wraig. Dywedir fod mwy nag arfer o nadroedd yn Nghymru yr haf hwn, ac fod amryw wedi eu Hadd yn ardaloedd Ffestiniog a Beddgelert. Ar fynydd Gorllwyn ger Beddgelert, yr wythnos ddiwedda,f, lladdwyd neidr yn mesur oddeutu pedair troed- fedd, gan Mr Owen Williams, Glangors. Cafodd gryn drafferth gyda'r ymlusgiad gan iddi ymladd yn galed am ei bywyd. Yn ei dystiolaeth gerbron y Dirprwywyr Elusenol yn ddiweddar, adroddodd un dyn y penill canlynol i ddangos y modd y telid y rhent yn Nghymru ddechreu y ganrif bresenol:— Cewch ugain punt bob dimai goch, A dwy wydd dew o gafnau'r moch, A dwy iar ynyd gribgoeh, lan, A llwyth o lo i gadw'r tan. Cynwysa Llyfr Tonau ac Emynau newydd yr Annibynwyr tua mil o donau, nifer Iluosog o gorganau, a 24 o anthemau. Golygid yr emynau gan y Parchn. D. Roberts, D.D., Gwrecsam D. Adams, B.A., Bethesda; Proff. Rowlands, B.A., Aberhonddu a'r Parch. Elvet Lewis, Llanelli a'r tonau gan y Parch., W. Emlyn Jones, Treforris Mr. D. Emlyn Evans, Mr. D. W. Lewis, Bryn- aman, a Mr. M. D. Jones, Treherbert. Dywedir fod 20,000 wedi eu harchebu cyn i'r un copi ddyfod allan o'r wasg. Ddydd Llun, gosodwyd ceryg sylfaen addoldy newydd y Methodistiaid Calfinaidd yn Warren Road, Rhyl. Adeiladwyd yr hen gapel 25 mlyn- edd yn ol, ond y mae y fath ffvniant wedi bod ar yr aeho3 fel y barnwyd yn ddoeth adeiladu capel eangach, i gynwys eisteddleoedd i 600. Cyfanswm y gost yw 2,000p. Cymerwyd rhan yn y gwasan- aeth gan y Parchn D. Ll. Owen, y gweinidog, a R. Black well. Rhoddwyd tryweli ariac i'r bonedd- igesau canlynol i osod y ceryg yn eu lie:—Mrs Robert Jones, Foryd Mrs J. Roberts, Hyfcydle Miss J. E. Jones, Water Street; Miss K. E. Hughes, Treffynon a Mrs R. Ll. Jones, Rhyl Tanysgriftodd y boneddigesau hyn lOOp rhyng- ddynt at gronfa'r capel. Wedi myned trwy'r gor- chwyl, cynaliwyd gwasanaeth yn y capel.

- Y diweddar Barch Richd,…

Person Caergybi ar yr Eglwys…

[No title]

Cyngres Undebau Llafur.

CWRS Y BYD.