Hide Articles List

12 articles on this Page

Trychineb ar y Mor yn Aberystwyth.

Marwolaeth Cymro yn Toronto,

-----------------Prof Henry…

O'r Twr.

News
Cite
Share

O'r Twr. [Gan TREMIDYDD.] AR gof-golofn y diweddar Broffeswr Huxley, fwriedir osod yn Llundain yn fuan, ceir y penill awgrymiadol a ganlyn wedi ei gertio And if there be no meeting past the grave, If all is darkness, silence, yet 'tis rest, Be not afraid, ye waiting hearts that weep, For God still giveth his beloved sleep," And if an endless sleep He wills-so best. -0- Wedi'r ymdrafodaeth ddiweddar yn y Senedd yn nghylch rhoddi nwyddau wedi eu gwneud mewn carcharau tramor ar werth yn marchnadoedd y wlad hon, y mae'r Llywodraeth wedi penderfynu aoal gwerthiant y cyfryw rhagllaw. Cofir i Mr Bryn Roberts bleidio gwerthiant y nwyddau tramor hyn ar y tir fod gan Brydeinwyr hawl i fyned i'r man y mynont i brynu yr hyn y maent mewn angen am dano. —o— O'r diwedd, tybir fod y Sultan, teyrn ffroenuchel Twrci, yn dechreu sylweddoli mai nid doeth fydd iddo lwyr anwybyddu y tri Gallu sydd wedi anfon ato i geisio ganddo amddiffyn y Cristionogion yn Armenia Hysbysir ei fod wedi pencdi dir- prwyaeth arbenig i wneud ymchwiHad i'r gwyn, ond nid yw yn debyg y bydd iddo blygu yn hollol i geisiadau Prydain, Ffrainc a'r Almaen. —o— Wedi pythefnos o sefyll allan, y mae melinwyr Dundee yn rhifo 27,000, wedi dyfod i gytundeb boddhaol gyda'u meistri, a dechreuasant weithio ddydd Llun. Yr hyn yw Treffynon i Ogledd Cymru yw tref Lourdes i Ddeheubarth Ffrainc. Ceir ffynonau yno ag y mae pobl yn eu hygoeledd yn priodoli rhin- wedd gwyrthiol i'w dyfroedd. Mewn un wythnos yn ddiweddar yr oedd 25,000 o ddyoddefwyr o bob rhan o'r wlad wedi eu cludo yno er cymhwvso y dwfr sanctaidd at eu hanhwylderau. Golygfa dor- calonus yw gweled y trueiniaid yn cael eu llygad. dynu gan dwyll Pabyddol, a'u hud-ddenu i deithio milldiroedd lawer mewn gobaith am adferiad, a Ilu ohonynt yn marw yn yr ymgais. -0- Gwyr Cymru rywbeth am dirfeddianwyr yn cau llwybrau cyhoeddus i fynu, ac yn cymeryd meddiant ohonynt, ond y mae'n gwestiwn a fuasai'r trigolion yn cymeryd yr un cwrs i ata.l hyn ag a wnaed yn Macclesfield yr wythoc* ddiweddaf. Ymddengys fod cryn helynt wedi codi parth hawl i lwybr yno, a darfu i aelod o Gymdeithas Amddiffyn Llwybrau Cyhoeddus dynu i lawr fur oedd wedi ei osod i atal pobl i gerdded hyd y llwybr. Ar hyn, wele'r tir- feddianwr yn llogi tua 50 o ddynion i amddiffyn ei hawliau, a daeth torf fawr o bobl i'w herbyn. Cymerodd amryw ymladdfeydd le, a'r diwedd fu galw heddgeidwaid, y rhai anogasant y tirfeddian- wyr i roddi i mewn, ac aeth y dorf ar hyd y llwybr dan ganu am eu buddugoliaeth. -0- Fore Mawrth, cymerodd damwain le ar ganghen Forfar a Bircham o reilffordd y Caledonian, Ysgot- land. Pan yn agoshau at orsaf Brechin, methwyd atal y peiriant, a rhuthrodd drwy fur uchel i'r heol gyhoeddus yn cael ei ddilyn gan y cerbydau. Anafwyd deuddeg o bobl, ond gallasai y ddamwain fod yn llawer mwy difrifol onibae i'r peiriant dori i lawr, gan fod torf fawr o bobl ar yr heol y rhuthrodd y peiriant iddi, ar y pryd. -0 Dydd Sul diweddaf, aeth tren o Euston i Carlisle, pellder o 300 milldir, heb sefyll unwaibh ar y daith. —o— Dydd Sadwrn, dychwelwyd Mr. Finlay, y Cyf- rsithiwr Cyffredinol newydd, yn ddiwrthwynebiad dros Fwrdeisdrefi Inverness. -0- Yn y senedd-dymhor nesaf, bwriada Mr. Ernest Flower, yr A.S. Ceidwadol dros Orllewin Bedford, ddyfod a Mesur Wyth Awr yn mlaen, ond cyfyngir ef i weithfeydd peryglus, megys gweithiau alcan, fferyllol, a phlwm. Bwriada Syr Charles Dilke, hefyd, ddyfod a Mesur cyffelvb yn mlaen, ond bydd yn llawer eangach ei weithrediad, a mwy rhydd- frydol ei ddarpariadau. -0- Bu aelodau'r Ty Cyffredin yn eistedd o nawn ddydd Gwener hyd bump o gloch fore Sadwrn. Amcan-gyfrifon y Fyddin oedd dan sylw, a bu tra- fodaeth brwd arnynt. Yn ol pob ymddangosiad, dygir y Senedd-dymhor i ben yn fuan. :0:

Creulondeb Ffermwr Cymreig.

¡Marwolaeth Arwerthwr Cymreig.

Newyddion Cymreig.

- Y diweddar Barch Richd,…

Person Caergybi ar yr Eglwys…

[No title]

Cyngres Undebau Llafur.

CWRS Y BYD.