Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ESTABLISHED 1853. OWEN ROBERTS, ESTATE AGENT, 33, Netherfield Road South, Has large and small Dwelling-houses to Let in various parts of the town. (F G. H. EDWARDS & Co., 16, LORD STREET, ESTATE AGENTS, Hilve Cottages to LET in various parts of the own, renting from 2/6 to 8/6 per week, clear of axes. Also larger houses at higher rents. (F H. E. WILLIAMS, 10, CONYERS STREET, STATE AGrENTi HAS large and S mall Hous TO Let in various parts of the city and suburbs. Houses bought and sold. Mortgages arranged, Jee. (F JOHN WILLIAMS. —Estate Agent,— LOMBARD CHAMBERS, 159 KIRKDALE RD. so All classes of House and Shop Property carefully and ec- nomically managel. Sales and Purchases effected with promptitude. Mortgages arranged and Insuances effected. (F HENRY JONES, ESTATE & MORTGAGE AGENT, 117, EVERTON ROAD, LIVERPOOL. Rents Collected. Mortgages Arraqged. TELEPHONE No. 1779. W. H. NEVANAS & Co. AUCTIONEERS & VALUERS, 384a, 386, & 388, Stanley oa t Kirkdale. HOUSEHOLD SALES conducted on Owner's ijL Premises at fair and reasonable Terms. Valua- tions made for Probate Transfers, etc. References given. W. H. NEVANAS buy for prompt Cash whole or part of Household Furniture. Best prices given. The Liverpool Land Compan, Limited. TO BUILDERS, &c.-To be Sold, Freehold and 999 ears' Leasehold LAND, in lots to suit purchasers, in Garston, Kirkdale, Walton, Bootle, and Seaforth. Liberal advances will be made to Builders. Property letting well in all the localities.—Apply to E. OWEN, Secretary, LIVERPOOL LAND COMPANY, 22, LORD STREET. 0. & D. WILLIAMS, Iron & Brass Founders, Engineers, Millwrights PULLEYS OF VARIOUS SIZES IN STOCK, Tool Makers, &c METAL AND HARDWARE MERCHANTS Works-TAYLOR STREEr, Office and sfSoi-402 404, Scotland Rd. LIVERPOOL. Kitchen Ranges, Cast Iron Gates, and Railings; Hot Water, Green Houses, and Sanitary Engineers; Williams' Patent Winding and Adjusting Sun Shade for Shops, &c.; Bakers Oven Stocks, Confectioners' Ovens, Chaffers, Boxes, Fire Bars, &c.; al sizes of Gate Runners, &c. TRADE MARK. 0 WX I", PEG 1, 11 0 -=r, REGISTERED 167,58 YFeddygipetlj Fawr Gymreig TUAG AT BESWCH, ASTHMA, BRONCHITIS A holl Anhwylderau y Frest, y Gwddf, a'r Ysgyfaint. PESWCH Ysgrifena y Parch. E. W. DA VIES, Ton tre, yn ddiweddar Gallaf ddwyn tystiolaeth T>ESWCH glir boblogrwydd mawr HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE, ac i dderbyniad Iles neill- PF^WCTT duol fel siaradwr cyhoeddus oddiwrth ddefn- yddiad ohono, ac hefyd 'w werth yr adeg hon ^pj pi" gyda'r hain t Influenza.' J. Llanberis, Jan. 27, 1886. PESWCH Dywed y Parch. J. E. OWEN 'Y mae hen wraig yn Pentraeth, Sir Fon, yn PESWCH dueddol iawn i beswch caled yn enwedig ar amserau rhewllyd. Nid oes dim yn y ifordd o PESWCH feddyginiaeth yn ei lleshau gystal a'eh 'COUGH MIXTURE.' Ei hunig gysur ar y ddaear, ebe PESWCH hi. yw y Beibl a DAVIES'S COUGH MIXTURE.' Dywed y Parch LL. B. ROBERTS, Caernarfon PEb W LH Dan ochain anwyd yn nychu -a'r lungs Yn rhyw lesg weithredu; PESWCH Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddi-besychu!' PESWCH Dywed D. JONES, Bethesda, Bangor:- PXJIQWPR Anwyl Syr,—Cefais ddwy botel o DAVIES'S vv COUGH MIXTURE gan Mr. Hughes, Druggist, yn ddiweddar, a dymunaf ddiolch i chwi am dano. Yr oeddwn yn dioddef er's misoedd „ oddiwrth Beswch a Diffvg Gwynt, ac weditreio c xtiO VV C hL pob moddion, ond yn aflwyddianus; ond yr wyf drwy eich meddyginiaeth anffaeledig wedi PESWCH cael adferiad trwyadl, a gwnaf fy ngoreu i gymhell eich darpariaeth ar bawb sydd yn ddi- PESWCH oddef oddiwrth anhwylderau yr Ysgyfaint.' PTT (JWHR Dywed Mr. J. E. EDWARDS, Groes, Rhiwabon: Anfonwch botelaid o'ch COUGH MIXTURE ar DTTQWPn unwaith. Da genyf eich hysbysu fod y botel- xr ill 10 vv wXl aid flaenorolwedigwneud lies mawr, PAROTOEDIG GAN HUGQ DAVIES, C4emist, HACHYNLLETI). Liverpool Agents—Williams, Chemist, Heyworth Street; Williams, Chemist, Granby Street: Wynne Thomas, Chem'- st, Kensington VVrexham—Mrj "Iugr Hnwlands. Bridge Street. Messrs ORIFFITHS & UAVIES, 398, SCOTLAND ROAD, Being the largest Drapers in the North End of Liver poo], ,are now concentrating all their attention to the following Departments, viz. Dresses. Drapery. Fancies. Haberdashery. Hosiery. Mantles. Boys Clothing. Paperhanging. Underclothing. Furs. —AND— Millinei y. In all these Departments will b, ind the Newest and most Stylish Goods of the S ;• n at moderate prices. GRIFFITHS & DAVIES 398, Scotland Road. F XTEILWNG 0 SYLW PAWB. OWYNIONY CLAF. y\. PA Beth yw ASTHMA Anadliad byr, brysiog a llafurus < A oes rhagor nag un math o Asthma? Oes, dau-un n barhaol, a'r Hall y j dyfod yn mlaen ar adegau. Gelwi-r j :yntaf ya continual, a'r olaf yn periodical. Pa beth sydd yn achosi Asthma? Culhad, crebychiad a ■lirwasgiad y piban raeinioa s-ydd yn arwain o'r corn gwynt i'1 ysgyfaint. Pa feddyginiaeth sydd wtdi rhoddi esmwythad buan i tneirif o bcrsonau a ridyoddefent oddiwrth Asthma, Bron chitis, Peswch, Anwyd, I iffyg Anadl, a'r Crygni? BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS. GAN mai oerfel ac anwyd ydyw dechreuol aohos pob clefyd yn mron, a diddadl fod miloedd yn myned i'r bedd yn anamserol o eisiau cael medlyginiaeth bwrpasol a phrydlawn. Ymaflodd yr anwyd ynwyf mor ddisymwth a lleidr yn y nos, nes yn mron ymdori gan beswch yn ddibaid, heb ond ychydig orhpwysdra, nes yr oeddwn wedi esedu fy mod wedi fy nal gan y IarfodecligLeth ac yn nghanol y boen dirdynol oedd trwy fy nghyfansoddivi anfo ais am botelaid 0 'BALSAM OF HONEY' TUDOR WILLIAMS a chymerais tua llonaid llwy gawl ar unwaith, sef chwaneg na'r cyfarwyddyd oedd ar y botel; a chyn tri munyd yr eedd y peswch wedi pei -lio i raddau annghyffredin. Cymerais yr oU o gynwysiad y botel, ac erbyn heddyw, yr wyf yn gallu diolch i'r Drefn Fawr, yn nghyd,Ù wybodaeth am y feddyginiaeth ddaionus hon, am fy mod heddyw yn ddyn iach. Ydwyf, yr eiddoch, yn hollol iach, ISAAC THOMAS. Dadganiad dymunol arall. t Bum yn ddyoddefydd mawr am un mlynedd ar ddeg odd. wrth gaethdra, peswch, poeri gwaed, a tiiyndra y frest; bum hefyd am bum' mlynedd yn cael anhawscier dirfawr i symud o amgylch, ni allaswn gysgu na gorwedd i lawr y nos na'r dydd. Bum o ,;an driniaeth ftddygol am un mlynedd ai ddeg hefyd, bum o dan driniaeth yn Yspyttai Hereford, Buxton, a Southport, ond y cyfan yn ofer. Dywedodd v meddygou wrthyf na alliswn ddisgwyl gwellhad, gan fy mod yn 64ain mlwydJ oed. Ar ol clywed cymaint o siarad am 'BALSAM OF HO -IIE Y' TUDOR WILLIAMS rhoddais brawf arno, ac er fy syndod darfu i'r dogn cyn, roddi rhyddhad ebrwydd i mi anadlu. Yr oedd poeri ygwaed o'r ysgyfaint yn lleihau. Diflanodd y caethdra, fel swyn, gyfaredd, i bedwar gwynt y nefoedd, ac yn mhen ychydie wythuiis^u. drwy ddefnyddiad parhaus Balsam c-f Honey- Tudor Williams, adferwyd fl i fy iechyd da arfe l. Ystyriwyj hi yn d-lyledswydd arnaf i anfon i ch' y dystiolaeth hou.— Yr eidcloch yn ddiffuant, Mrs EIIBREY, 19 Coningsby Street, Hereford, Mai 25ain, 1890." She Miloedd o Blant wedi eu hachub o Farw laett (rr Croup, Bronchitis, a'r Pas, wedi pobpeth arall fethu Y fford 1 i brofi y peth ydyw profi drosoch eich hunain. Oj gvvnp"li ''tyna "ydd yn fendigedig ni chewch eich siojf —Gwerthir 'BALSAM OF HONEY' TUDOR\VII,UT, gan bob Kferyllydd drwy yr holl fyd. Mewn costrelau. Is ljc 2s ge, neu trwy y llythyrdy yn rhad am Is 3c a 3s. Perchenog-, D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., Medical Hall, Aberdare. c_- PAPAYANNI STEAMSHIP COAPAN,, LARGE AND POWERFUL BRITISH STEAMER Sail regularly to he LEVANT, BLACK SEA, EGYPT CYPRUS, ALGERIA, MALTA, and other Mediterral ean Ports, taking the following two routes alternately:- (1) MALTA, SYR A, SMYRNA, CONSTANTINOPLE, and ODESSA. Calling ofte on the return journey at sev. ral Ports on the Asiatic Coast of the Black Sea, Greece, and Spain (2) ALGIERS, MALTA, ALEXANDRIA, CYPRIJ BEYROUT, and ALEXANDRETTA. Calling occasionally on the homeward voyage at Spanish Ports. No over-crowding. Superior accommodation. Lofty well ventilated Saloons and State-rooms. Stewardess carried. Safety. Home comforts. Good and liberal table. Modeiate fares for single and return tickets, and no extra charge living on board during ships'stay at Ports. Tourists and pleasure-seekers taking a trip by this Line v. ill dnd it most enjoyable and interesting. For further partiei lars, apply to PAPAYANNI & CO., Fenwick Chambers, Liverpoo 3ukg; LLINELL Y WHITE. STAK. ROYAL MAIL STEAMERS. LERPWL I NEW YORK via QUEENSTOWN, BO DYDD MERCHER:— GERM ANIC Medi 11 *TEUTONIC Medi 18 Ni chludir cotwm ar yr un agerddlong ag ymdetthwyr A arwydda y cludir yn yr Ail Gaban ar y fordaith pri y cludiad ydyw Z7 ac d68. Y mae y Llongau rhagorol hyn i gyd o'r dosbarth uchaf, yn unffurf o ran cynllun a threfniadau, ac yn ddigyffelyb mewn mordeithiau. Ni cheii well cyfleusdra i fordaishwyr. Am fanylion, ymofyner a R. Owen, Ship & In perance Broker, a W. J. Williams, Heol y Farchnad Caernarfon; neu A R. Roberts, Bethesda; Owen E Parry, masnachydd llechi, ( wyddelen; David Rowlands, Penygraig; W. D. Jones, Old Bank Caergybi; W. M. Jones, Church Street, Llangefni R. G. Roberts, Rock Cottage, Cr3igiau Mawr, Ta ysarn; Hugh Hughes, 7, Market Row, Amlwch W. O. Williams, Shoe Warehouse, Llanrwst Matthew Goldie, 217, High Street, Bangor R. 0 Evans, 1, Minafon, Dolgelly; neu ag ISMAY IMRIE & Co., 34, Leadenhall Street, Llundain, E.C., a Water Street, Lerpwl. £ J i&3jo gj 1 t^pr| i

iHelyijtion Bywyd Hen Deiliwr