Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ESTABLISHED 1853. OWEN ROBERTS, ESTATE AGENT, 33, Netberfield Road South, Has large and small Dwelling-houses to Let in various parts of the town. (F G. H. EDWARDS & Co., 16, LORD STREET, ESTATE AGENTS, Hive Cottages to LET in various parts of the own, renting from 2/6 to 8/6 per week, clear of a .es. Also larger houses at higher rents. (F H. E. WILLIAMS, 10, CONYERS STREET, ESTATE AGENT, HAS large and imall [Ious To Let in various parts of the -1 city and suburbs. Houses bought and sold. Mortgages arranged, <fcc. (F JOHN WILLIAMS. —Estate Agent,— LOMBARD CHAMBERS, 159 KIRKDALE RD. All classes of House and Shop Property carefully and ec- nomically manage 1. Sales and Purchases effected with promptitude. Mortgages arranged and Insuances effected, (i HENRY JONES, ESTATE & MORTGAGE AGENT, 777, EVERTON ROAD, LIVERPOOL. Rents Collected. Mortgages Arraqged. TELEPHONE No. 1779. The Liverpool Land Company, Limited. TO BUILDERS, &c.-To be Sold, Freehold and 999 years' Leasehold LAND, in lots to suit purchasers,in Garston, Klrkdale, Walton, Bootie, and Seaforth. Liberal advances will be made to Builders. Property letting well in all the I)cslities.-Apply to E. OWEN, Secretary, LIVERPOOL LAND COMPANY, 22, LORD STREET. 0. & D. WILLIAMS, Iron & Brass Founders, Engineers, Millwrights PULLEYS OF VARIOUS SIZES IN STOCK, Tool Makers, &c., METAL AND HARDWARE MERCHANTS Works-TAYLOR STREET, ih°„"cE"»—402 ft404,Scotland Rd. LIVERPOOL. Kitchen Ranges, Cast Iron Gates, and Railings; Hot Water, Green Houses, and Sanitary Engineers; Williams' Patent Winding and Adjusting Sun Shade for Shops, &c.; Bakers Oven Stocks, Confectioners' Ovens, Chaffers, Boxes, Fire Bars, &c,; al sizes of Gate^tunners, &c. DAVID WILLIAIVIS, COA.L MERCHANT, Best house and other Coals always on hand. office and Yard- 199, CROWN STREET, LIVERPOOL. e8idence-37, Kingsley Road. Telepnone No. 8535 TRADE MARK. -T'PES 2/ "}-d: "A.p- REGISTERED 167.58 Y Feddygiqiaet4 Fawr Gynpig TUAG AT BESWCH, ASTHMA, BRONCHITIS A holl Anhwylderau y Frest, y Gwddf, a'r Ysgyfaint. PESWCH Ysgrifena y Parch. E. W. DAVIES, Ton tre, yn ddiweddar Gallaf ddwyn tystiolaeth BFSWGH GLIR i boblogrwydd raawi HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE, ae i dderbyniad lies neill- PFF^WCTT duol fel siaradwr cyhoeddus oddiwrth ddefn- r HiO VV y^diad ohono, ac hefyd 'w werth yr adeg hon PESWCH gyda'r haint Influenza-' Llanberis, Jan. 27,1886. PESWCH Dywerl y Parch. J. E. OWEN:- Y mae hen wraig yn Pentraeth, Sir Fon, yn PESWCH dueddol iawn i beswch caled yn enwedig ar amserau rhew 11yd. Nid oes dim yn y ffordd o PESWCH feddygi'iiaeth yn ei Uesliau gystal a'eh 'COUGH MIXTURE.' Ei hunig gysur ar y ddaear, ebe PESWCH hi. yw y Beibl a DAVIES'S COUGH MIXTURE.' Dywed y Parch LL. B. ROBERTS, Caernarfon PESWCH Dan ochain anwyd yn nychu -a'r lungs Yn rhyw lssg weithredu; PESWCH Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddi-besychu PESWCH Dywed D. JONES, Bethesda, Bangor:- PTFSWPH Anwyl Syr,—Cefais ddwy botel o DAVIES'S r HIO VV L/ii COUGH MIXTURE gan Mr. Hughes, Druggist, t>T?owncr yn ddiweddar, a dymunaf ddiolch i chwi am PESWCH. dano. Yr oeddwn yn dioddef er's misoedd oddiwrth Besweh a Diffyg Gwynt, ac weditreio PESwca pob moddion, ond yn aflwyddianus; ond yr wyf drwy eich meddyginiaeth anffaeledig wedi PESWCH cael adferiad trwyadl, a gwnaf fy ngoreu i gymhell eich darpariaeth ar bawb sydd yn ddi- PESWCH oddef oddiwrth anhwylderau yr Ysgyfaint.' p-ri impn Dywed Mr. J. E. EDWARDS, Groes, Rhiwabon: r jiiWUn Anfonwch botelaido'ch COUGH MIXTURE ar "D17Q WTH a unwaith. Da genyf eich hysbysu fod y botel- r Eo W Cx± aid flaeoorol wedi gwneud lies mawr, PAROTOEMG GAN HUGH DAVIES, Chemist, IflACHYNlLETfl. Liverpool Agents-Williams, Chemist, Heyworth Street; Williams, Chemist, Granby Street; Wynne Thomas, Chem- st, Kensiifgtaa vfrexhaua-Hri lug],, lzgwlands, Bridge Street. Messrs GRIFFITHS & DAVIES, 398, SCOTLAND ROAD, Being the largest Drapers in the North End of Liverpool, are now concentrating all their attention to the following Departments, viz. Dresses. Drapery. Fancies. Haberdashery. Hosiery. Mantles Boys Clothing. Paperhanging. Underclothing. Furs. —AND— Millineiy. In all these Departments will b >nd the Newest and most Stylish Goods of the b n at moderate prices. GRIFFITHS <«: DAVIE-S 398, Scotland Road. XTEILWNG 0 SYLW PAWB. OWYNION/Y CLAF. Y\ PA Beth yw ASTHMA Anadliad byr, brysiog a llafurus. A oes rhagor nag un math o Asthma? Oes, dau—un c'U barhaol, a'r Uall yn dyfod yn mlaen ar adegau. Gelwir y eyntaf ya continual, a'r olaf yn periodical. Pa beth sydd yn achosi Asthma? Culhad, crebychiad a Airwasgiad y pibau meinion sydd yn arwain o'r corn gwynt 11 yszvfaint. I'M feddygiuiaeth sydd wfdi rhoddi esmwythad buan 1 uieirif 0 be'sonau a ddyoddefent oddiwrth Asthma, Bron- chitis, l'eswch, Anwyd, f iffyg Anadl, a'r Crygni? JBALSAM OF HZONEY TUDOR WILLIAMS. HAN mai oerfel ac an wyd ydyw dechreuol achos pob clefytf lJ yn mron, a íiiddadl fod miloedd yn myned i'r bedd yn trJamserol o eisiau cael mediyginiaeth bwrpasol a phrydlawn. Ymaflodd yr anwyd ynwvf mot ddisymwth a lleidr yn y nos, nes yn rnron ymdori gan beswch yn ddibaid, heb ond ychydig 1rhpwysdra, nes yr oeddwn cradu fy mod wedi fy nal 4azi y darfodedigaeth ac yn nghanol y boen dirdynol oedd trwy fy nghyfansoddini anfo ais am botelaid o 'EAL3AH OF HONEY' TUDOR WILLIAMS- a, chymerais tua llonaid llwy gawl ar unwaith, sef chwaneg na'r cvfarwyddyd oed-, ar y botel a chyn tri munyd yr oedd y peswch wedi peidio i raddau annghyffredin. Cymerais yr oU j gynwv-siad y botel, ac erbvn heddyw, yr wyf yn gallu diolch i'r Drefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y feddyginiaeth ddaionns hon, am fy mod heddyw yn ddyn iach. Ydwyf, yr eiddoch, yn hollol iach, ISAAC THOMAS. Dadganiad dymunol arall. 9 B,im yn ddyoddefydd mawr am un mlynedd ar ddeg odd. wrth gaethdra, peswch, poeri jjwaed, a U.yndra y frest; bum hefyd am bum' mlynedd yn cael anhawsiier dirfawr i symllq o amgylch, ni allaswn gysgti na gprwedd i lawr y nos nar dydd, Bum o -'an driniaeth feddygol am un mlycedd ai ddeg: heful, bum o dan driniaeth yn Yspytb 1 Hereford, Buxton, a South port, ond y cyfan yn cfer. Dyvvedorid y meddygon wrthyf na. all*.swn ddisgwyl gwellhad, gan fy mod yn G4ain mlwydd oed. Ar ol clywed cymaint o siarad am B ;LSAI OF HO TE Y' T7DOR WILLIAMS rho,ldais brawf arno, ac er fy syndod darfn i'r dogn cyntaf roddi rhyddhad ebrwydd i mi anadlu. Yr oedd poeri J 0 o'r ysgyfaint yn lleihau. Diflanodd y caethdra, fel swj £ gyfaredd, i bedwar gwynt y nefoedd, ac yn mhen ychvdis wythnosau, drwy ddefnyddiad parhaus 'Ba)sam cf iloney' T-nior Williams, adfervvydfl i fy iuchyd daaife.el. Ystyriwy; hi yn d lvledswydd arnaf i anfon i y dystiolaeth h()ll. Yr'eiddoch yn ddiffuaut, Mrs EMBREV, 19 Coningsby Stieet, Hereford, Mai 25ain, 1890." Mae Miloedd o Blant wedi eu hachub o Farw laetl O'r Croup, Bronchitis, a'r Pas, wedi pobpeth arall fethu Y ffordd i brofi y pet,h ydyw profi drosoch eich hunain. Oi gwne"ih "y[]a ,.ydd yn fendigedig ni chewch eich sioflliu O. Gwerthic BALSAM OF HONEY' TUDOR\Viir ~M? g-,i bob Fferyllydd drwy yr holl fyd. Uewn costrelau. Is Ijfi 2s 9c, neu trwy y llythyrdy yn rhad am Is 3c a 3s. Perchenog-i D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., Medical Hall, Aberdare. mmm\ steamship mmmST LARGE AKO POWERFUL BRITISH STEAMER Sail regularly to he LEVAKT, BLACK SEA, IlGYPT CYPRUS, ALGERIA, MALTA, and other Mediterrai ean Ports, taking the following two routes alternately:— (1) MALTA, SYR A,SMYRNA, CONSTANTINOPLE, ami ODESSA. Calling ofte on the return journey at sawral Ports on the Asiatic Coast of the Black Sea, Greece, and Spain (-2) ALGIERS, MALTA, ALEXANDRIA, CYPR REYROUT. and ALKXANDRETTA. Calling ocoasioi ally on the homeward voyage at Spanish Ports. -crowc No over-crowding. Superior accommodation. Lofty wat ventilated Saloons and State-rooms. Stewardess carri* Safety. Home comforts. Good and liberal table. Modeiate fares for single and return tickets, and no extra charge living on board during ships'sHy at Ports. Tourists and pleasure-seekers aWng a trip by this LIBJ. ill and it most eajoyable and interesting. For further part). 1 i,rs,.apply to PAI'AYANNl & CO., Fenwick Chambers, Lh erpoo .1'^ LLINELL Y WHITE STAJTFC. ROYAL MAIL STEAMERS, LF3RPWL I NKW YORK via QUEENSICWP, BC DYDD MERCHKR:— •MAJESTIC Medi 4 GERMANIC Medi 11 Ni chludir cotwm ar yr un agerddlong ag ymdeithiryr A arwydda y cludir yn yr Ail Gaban ar y fordaith pv y cludiad ydyw -67 ac £ 8. Y mae y Llongau hagorrJ hyn i gyd o'r dosbarth llchaf, yn unffurf 0 ran cynllun a threfniadau, ac yn ddigvffelyb mewn mordeithiau. Ni cheh well <jya9<i<.ttA i ford»l"ivrr Am fanylion, yinofyner i R. Owen, Ship & II perance Broker, a W. J. Williams, Heol y Farcbnad Caernarfon; neu a R. Roberta, Bethesda; Owen E Parry, masnachydd llechi, ( wyddelen; David Rowlands, Peuygraig W. D. Toiies, Old Caergybi; W. M. Jones, Church Street, Liangefv R. G. Roberts, Rock Cottage, Crjigiau Mawr, Te ysarn; Hugh Hughes, 7, Market Row, Amlwc1 W. O. Williams. Shoe Warehouse, Llanr^" Matthew Goldie, 217, High Street, Bangor R Evans, 1, Minafon, Dolgelly; neu ag ISMAY IMBIB & Co., 34, Leadenhall Street, Llundain, E.C., a Water ST/TW' I I a &I$ a 0 0 IIA 0%, w SERCE JACKETS m i I llli III in 65JYRQ1S!

Helyqtion Bywyd Hen Deuisr