Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ESTABLISHEi |J18~>3. OWEN ROBERTS. ESTATE AGENT, 33, Netberfield Road South, Has large and small Dwellmg-houses to Let in various parts of the town. (F G. H. EDWARDS & Co., 16, LORD STREET, ESTATE AGENTS, Htve Cottages to LET in various parts of the o a, renting from 2/6 to 8/6 per week, clear of I i a es. Also larger houses at higher rents. (F H. £ WILLIAMS, 10, CONYERS STREET, ESTATE AGENT, HVS large and small flous To Let in various parts of the city and suburbs. Houses bought and sold. Mortgages arranged, kc. (F JOHN W ILL IAMS. —Estate Agent,— LOMBARD CHAMBERS, 159 KIRKDALE RD. All of House and Shop Property ei.Tefiilly and ec- 71 nixitc-illy raan-ige i. Sales and t'nrchases effected with promptitude. Mortgages arranged and Insmnces effected. (F -M'- HENRY JONES, ESTATE & MORTGAGE AGENT, 777, EVERTON ROAD, LIVERPOOL. Reals Collected. Mortgages Arranged. TELEPHONE No. 1779. The Liverpool Land Company, Limited. TO BUILDERS, &c.-To be Sold, Freehold and 999 years' Leasehold LAND, in lots to suit purchasers, in Garston, Kirkdale, WAlton, Bootle, and Seaforth. Liberal advances will be made to Builders, Property letting well in all the 1 )calities, -Apply to E. OWEN, Secretary, LIVERPOOL LAND COMPANY, 22, L.O <0 STREET. 0. & D. WILLIAMS, Iron & Brass Founders, Engineers, Millwrights PULLEYS OF VARIOUS SIZES IN STOCK, Tool Makers, &c., METAL AND HARDWARE MERCHANTS Works—TAYLOR STREET, Otrice and 402 &404, Scotland Rd. LIVERPOOL. Kitchen Ranges, Cast Iron Gates, and Railings: Hot Water, Green Houses, and Sanitary Engineers; Williams' Patent Winding and Adjusting Sun Shade for Shops, &c.; Bakers Oven Stocks, Confectioners' Ovens. Chaffers, Boxes", Fire Bars, &c.; al sizes of Gate Runners, &c. DAVID WILLIAMS, COAL MERCHANT, Best house and other Coals always on hand. Office and Yard- 199, CROWN STREET, LIVERPOOL. e-37, Kingsley Road. Telephone No. 8535 — ■— TRADE MARK. WXI REGISTERED 167,58 Y Feddygiqmetq Fawr Gyipig TUAG AT BESWCH, ASTHMA, BRONCHITIS A holl Anhwyldera-m y Frest, y Gwddf, a'r Ysgyfaint. PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCR PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH Ysgrifena y Parch. E. W. DAVIES, Ton tre, yn ddiweddu: Ga.JIa.f ddwyn tystiolaeth glir i boblogrwydd mawy ffiteii DAVIES'S COUGH MIXTURE, ac i dderbyniid Iles neill- duol fel siaradwr cyhoeddus oddiwrth ddefn- yddiad ohono. ac hefyd 'w werth yr adeg hon gyda'r haint Influenza.' Llanberis, Jan. 27,1886. Dywed y Parch. T. E. OWM :— Y mae hen wraig yn Pentraeth, Sir Fon, yn dueddol iawn i beswch caled yn enwedig ar amserau rhewllyd. Nid oes dim yn y ffordd o feddyginiaeth yn ei lleshau gystal a'eh 'COUGH MIXTURE.' Ei hunig gysllr ar y ddaear, ebe hi. yw y Beibl a DAVIES'S COUGH MIXTURE.' Dywed y Parch. LL. B. ROBERTS, Caernarfon Dan ochain anwyd yn nychu -a'r lungs Yn rhyw lesg weithredu Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddi-besychu Dywed D. JONES, Bethesda, Bangor:- 'AAwyl Syr,-Cefais (idnvy botel o DAVIES' COUGEI MIXTURE gan Mr. Hughes, Druggist, yn ddiweddar, a dymunaf ddiolch i chwi am dano. Yr oeddwn yn dioddef er's misoedd oddiwrth Beswch a Diffyg Gwynt, ac weditreio pob moddion, ond yn aflwyddianus; ond yr wyf drwy eich meddyginiaeth anffaeledig wed cael adferiad trwyadl, a gwnaf fy ngoreu i gymhell eich darpariaeth ar bawb sydd yn ddi- oddef oddiwrth anhwylderau yr Ysgyfaint.' Dywed Mr. J. E. KDWAKBS, Groes, Rhiwabon Anfonwch botelaid o'ch COUGH MIXTURE ar unwaith. Da genyf eich hysbysu fod y botel- aid flaenorolwedigwneud lies mawr, PAItOTOEDIG GAN HHGQ DAVIES, Chemist, BfACHTKLLETH- Liverpool Agents—Williams, Chemist, Heyworth Street; Williams, Chemist, Granby Street: Wynne Thomas, Chem- st, Kensington Wrexham—Mr J Tlugb ^owlanda, Bridge Street. a a Messrs GRIFFITHS&DAVIES, j 398, SCOTLAND ROAD, Being the largest Drapers in the North End of Liverpool, are now concentrating all their attention to the following Departments, viz. Dresses. Drapery. Fancies. Haberdashery. Hosiery. Mantles Boys Clothing. Paperhanging. Underclothing. Furs. —AND— Millineiy. In all these Departments will b> >nd the Newest and most Stylish Goods of the S y* n at moderate prices. GRIFFITHS & DAVIES, 398, Scotland Road. F XTK1LWNG 0 SYLW PAWB. OWYNIONY CLAF. PA Beth yw ASTHMA AnadHad byr, brysiog a llafurus. A oes rhagor nag un math o Asthma? Oes, dan—nn n barhaol, a'r 1UU y I dvfo 1 yn mlaen ar adegau. Gelwir y yntaf yn continual, a'r olaf yn periodical. Pa beth sydd yn achosi Asthma? Culhad, crebychiad a •iTwasgiad y pibau rseinioa sydd yn arwain o'r corn gwynt i'J y-.sy faint. I'a feddyginiaeth sydd w. di rhoddi esmwythad buan i -:neirifo bersonau a itdyoddefent oddiwrth Asthma; Bron- chitis, l eswch, Anwyd, I iffyg Anadl, a'r Crygni? BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS. GAN mai oerfel ac anwyd ydyw dechreuol aohos pob clefyd yn mron, a diddadl fod miloedd yn myned i'r bed yu anamserol oeistau cael roe(I iygitiiaeth bwrpasol a phrydlawn Ymaflodd yr anwyd ynwyf mor ddisymwth a lleidr yn y mi- nes yn mron ymdori gan besweh yn ddibnid, heb ond ychydl orhpwysdra, nes yr oeddwn wfcdi csftjdu fy mod wedi fy nui gan y darfodedigacth lie yn nghanol y boen dirdynol oedd trwy fy nghyfansod li 11 f ) I1Ïi; öm botelaid o 'BALSAM OF HONEY' TUDOR WILLIAMS a chymerais tua Ilonaid Ilwy gawl ar unwaith, sef chwanee na'r cyfarwyddyd oed I ar y botel a cbyn tri munyd yr o edd y pesweh wedi pei-\io i raddin annghyffredin. Cymerais yr oil o gynwysiad y botel, ac eibyn heddyw, yr wyf yn gallu diolch i'r Drefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am v fi ddyginiaetb ddaionus hon, am fy mod he idyw yn d'lyn iach. Vdwyf, yr eiddoch, yn hollol iach, ISAAC THOMAS. Dadganiad dymunol arall. Ii B'nn yn ddyoddefydd mawr am un mlynedd ar ddeg oddi wrth gletlidra, peswch, poeri sovaed, a L vndra y frest burn hef) -1 a in bum' mlyn^dd yn cael anhawsder dirfawr i syuiud o amgylch, ni allaswn gysgu na g^rwedd i lawr y nos ra'r dyiid Bum o -an driniaeth frddvgol am un mlyncld m. ddeg: hefyd, bum o dan ilriniaeth yn Yspyttai Hereford, Buxton, a outhport, ond y cyfan yn ofer. Dywedotfd y med iygou wrthyf na allisw-i ddisgvvyl gwellhad, gan fy nio,3 y" Oiain mlwydJ occl. Ar ol clywed cymaint oslarad am B Ã.LSAI OF HO -TE Y' TVDOR WILLIAMS rhoddais brawf arno, ac er fy syndod darfu i'r dogn cyntaf roddi rhyddhad ebrwydd i mi anadlu. Yr eedd pocri y gwaed o'r ysgyaint yn lleihall. DifUnodd y caethdra, fel swyn; gyfaredd, i bedwar gwynt v nefoedd, ac yn mhen ycbydig wythnosiu, drwy ddefnyddiad parhaus Ba?sam if iloney' Tiuior AViiliams, adferwyd ft i fy iecbyd da aiffe. »I. Ystyriwyi hi yn dtyJedswyrJd arnaf i anion i chw*5 y dystiolaeth hon.— Yr eiddoch ra. ddiffuant, \1 r EMBREY, 19 Coningsby t, ed. Hereford, Mai 25aia, 1890." Mae Miloedd o Blant wedi eu hachub o Farw laeti: () r Croup, ilron Uiitis, a'r [Til, wedi pohper h arall fethtl Y fford I i biofl y peth yrlyw profi. drosoch eich btiiiain, O, Ü\ -ydd yn fendigedig ni chewch eich siclut. 1).-—Owerthi' BALS VM 091 FFONEY' TUDOR Viij- v gan bob Kferyllydd drwy yr holl fyd. 1,1-wn costrelau, Is IJ^cj 2s Dc, nen trwy y Uythyr«y y" rhad aID Is 3c a 3s. Perchm06 D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., JVTedical Hall, Aberdare. PiPAYANNI STEAMSHiP~C0IW LARGE AND POWERFUL BRITISH STEAMER Sail regularly to he LEVANT, BLACK SEA, BGVPT CYPRUS, ALGERIA, MALTA, and other Mediterrai ean Ports, taking the following two routes alternately:— (1) MALTA, SYR A.SMYRNA, CONSTANTINOPLE, and ODESSA. Calling ofte on the return journey at sev, ral Ports on the Asiatic Coast of th3 Black Sea, Greece, and Si ain (2) ALGIERS, MALTA, ALEXANDRIA, CYPR' BEYROUT, and ALEXANDRETTA. Calling occasiorally on the homeward voyage at Spanish Ports. No over-crowding. Superior accommodation. Lofty we! ventilated Saloons and State-rooms. Stewardess carriie Safety. Home comforts. Good and liberal table. Model ate fares for single and return tickets, and no extra charge living on board during ships'stay at Ports. Tourists and pleasure-seekers' aking a trip by this Lino ■- ill find it most enjoyable and interesting. For further partie. ] lyrs, apply to PAPAYANNI & CO., Fenwick Chambers, Li~erpoc LLINELL Y WHITE STAK. ROYAL MAIL STEAMERS. LRRPWL I NFW YORK via QUEENSTOWN BO DYDD MERCHER:— BRITANNIC Awsfc 98 "AJesto Mfdi^ Ni chlndl:r cotwm ar yr un agerddlong ag ymdeithwyr A arwydda y cludir yn yr Ail Gaban ar y fordaith En y cludiad ydyw Z7 ac B8. Y mae y Llongau rhagoro) hyn 1 gyd o'r dosbarth uchaf, yn unffurf o ran cynllun II threfniadau, ac yn ddigyffelyb mewn mordeithiau. Ni chfeh well cyflaasdra i fordeithwyr. Am fanylion, ymofyner i R. Owen, Ship & Is perance Broker, a W. J. Williams, Heol y Farchnad Caernarfon; neu a. R. Roberts, Bethesda; Owen E Parry, masnachydd llechi, ( wyddelen; David Rowlands, Penygraig W. D. Jones, Old Bank Caergybi; W. M. Jones, Church Street, Llangefni R. G. Roberts, Rock Cottage, Coigiau Mawrf Ta ysarn; Hugh Hughes, 7, Market Row, Amlwch W. O. Williams, Shoe Warehouse, Llanrwst Matthew Goldie, 217, High Street, Bangor; R. C Evsms, 1, Minafon, Dolgelly; neu ag ISMAY IMRIB & Co., 34, Leadenhall Street, Llundain, E.C., a Water Street. T.prr>wt SERGE JACKETS OHMS

------Helyiition Bywyd Hen…