Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

---------O'r Bala,

News
Cite
Share

O'r Bala, [Gan G.] YR wythnos ddiweddif, cynaliwyd Cyfarfod Misol y rban hon o'r sir yn Nghwmtirmynacb. Y llyivydd oedd y Parch. John Howel Hughes, BaLi. Nid bob amser y mae y cyfarfodydd hyn yn ddyddoroi ychydig oedd i'w wneud yn y cyfarfod hwn ac ychydig wiaecl yno. Cafwyd adroldiadau amryw ddirprwywyr a benodasid i fyned yma ac acw ar wahanol negesau penod wyd rhai eraill i fyned i gynadleddau a chyman faoedd dirwestol Meirion a Gwynedd. Derbyn iwyd blaenor newydd o'r lie yn aelod o'r Cyfarfod Misol, a hysbyswyd fod eglwysi y Cynfal a'r Gro wedi rhoddi galwad i'r myfyriwr Mr. John Jones, Capel Afan, i'w gwasanaethu fel bugail. Pregetbwr mawr y cyfarfod oedd y Parchedig John Puleston Jones, M A., Bangor. Dydd Gwener diweddtf, cafodd plant Y sgol Maes-y-waen de parti rhagorol, rhoadedig gan Miss Edwards, High Street, Bala, yr hon sydd bob amser yn hynod o bleidiol i addysg, ac wedi gwneud llawer erddo. Cynaliwyd cyfarfod dy- ddorol ar ol y te, yn yr hwn y lly wyddai Cad- eirydd y Bwrdd Ysgol, sef Dr. Hughes, Bala. Mae y stori ar led fod cynifer a deg o ynadon newyddion ar gael eu creu yn y sir hon, a bod yn eu plith y Mri. Evan Jones a John Parry o'r dref yma. Bydd y penodiad yn un poblogaidd iawn, ac y mae y gwyr da hyn wedi hen deilyngu y dyrchafiad. Ai gwir mai er yn waethaf a thros ben yr Arglwydd Raglaw y gwnaed hyn ? Cwyno yr ceidwn yr wythnos ddiweddaf, onite, fod y tywydd yn wlyb, a'r gwair yn braenu byd y meusydd, ond erbyn hyn yr ydym wedi cael wythnos o dywydd rhagorol mae yr hen wair wedi ei glirio, a'r yd yn addfedu yn gyflym, a llawer ohono wedi ei dori. "Utl di lun yw dl y wasg,"—ie, gwaeth na di lun, gwnaetb i mi ddweyd celwydd yn y cyfeiriad a wnaethum at organ capel Tegid yr wythnos ddiweddaf. Yr oeddwn i wedi ysgrif- enu fel hyn-" Mae cryn amser bellach er pan ba,i,dd eghys y Methodistiaid benderfyniad, trwy fwyafrif o dri aii &c. ond fel hyn y mynodd y gwr du ei roddi yn y C'ymro—"trwy fwyafrif o un," yr hyn sy'n gwneud gwahaniaeth mawr. Rhaid i fcl edrych ati hi, 'r hen foy, onide bydd y cat o' nih-e tails ar dy grwper di toe. Mae Gwaeufab wedi gadael y Bala, i ddyfod at ei waith gauafol arft-rol yn Bootle yaa. Feirdd a llenorion Lerpwl, derbyniweh a nodd weh ef, er mwyn ei a wen. Da genyf ei fod yu parotoi 11) fr o'i ganeuon i'r wfsg. Cawsom ein dau y pleser o ddarllen gyda'n gilydd yr wyth- nos ddiweddaf awdl oJidog Dyfed ar "Tesu o Nazareth," Ychydig wythnosau yn ol, dywed- ais yn y golofn hon, os oedd yr awdlau a ddar- llenaswn i yn ddiweddar yn esiamplau teg o farddoniaeth gadeiriol y blynyddoedd byn, fod safon y gadair wedi gostwng llawer. Da genyf dynu fy ngeiriau yn ol. Mae yn awdl Dyfed, Did yn unig feisfcrolaeth esmwyth ar y mesurau caethion, a'r holl gynghaneddion, ord gyda hyny y niae hi'n fyw o farddoniaeth uchelryw. Maa yncldi lawer o ddarnau gwir farddonol ag y buasai yn anmhosibl eu dweyd yn well, na chystal, mewn mesur rhydd, ie, mewn rhydd iaith bollol. Mae y mesur a'r gynghauedd mewn llawer lie ynddi yn ychwanegu swyn a chryfdor at y syniadau gogo- eddus eu hunain. Darllr-nasom awdl arall hefyd ar yr un test Ly ond cas fyddai cydmaru y ddwy. o

Cywydd yr Adfaii.

[No title]

Dirprwyaeth y Tir.