Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

-0 Cyflwyniad Tysteb i Mr…

T Oamwain ar y Wyddfa.

Lleol.

---0-liewfcidiosi Cymreig.

---0-Tan Mawr yn yr America,II

[No title]

Nodion o Fon ac Arfon. I

News
Cite
Share

Nodion o Fon ac Arfon. Nos Lun. DADL Y TBOOHI. PARHAU mae y dyddordeb mawr a greodd an- ercbiad y cyfaill dysgedig y Froffeswr Hugh Williams, Bda, yn Sasiwn Pwllheli. Y mae y ffaith fod y Proffeswr yn cael ei ystyried fel yr hanesydd eglwysig goreu yn Nghymru n Ilin- iaru gryn dipyn ar yr hyn a ddywedodd, ac y mae yn gwnend y "goleuadau lleiaf yn ofalus pa fodd y traethant eu barn ar y mater. Y mae yn ffaith ddigon hysbys fod llawer o ar- weinwyr y Corph yn cyduno yn,hoilol &'r hyn ddywedodd Mr. Williams yn Mhwllheli, as y mae yn lied sicr y daw y pwnc yn un o rai mwyaf pwysig ein Cyruanfaoedd dyfodol. CYMANFA DROCHYDDOL. Awgryma eich gohebydd doniol G yn ei "Nodion o'r Bala, y byddai lie da i wneud "trocbfa" yn peithyn i Gapel Methodistiaid Calfinaidd y Bala, yn Vestry y Capel. Ond, Mr. Gol., y mae genyf awgrym gwell, sef hy y yw Llyn Tegid," dyna drochle arddercLlOg we,li ei ffurfio gan Natur. Ardderchog o betb, os geliir gwnend Bedyd iwyr o'r Hen Gorph, fyddai cael Cvmanfa Drochyddol" yn y Bala. Delai miloedd o bererinion o bob eNVr o Gymru. Byddai digon o le i fil o wein- idogion gymeryd rhan yn y gwasanaeth o am- gylch ogylch y llyn, a byddai y bryniau ar ochrau fel amphitheatre fawr lie yr eisteddai yr edrych- wyr ar y gwasanaeth dyddorol. I wneud pob- peth yn gyflawn byddai raid cael yr hen arch- esgob Robert Jones o Lanllyfni i ddangos i'r "Bedyidwyr ieuainc" sut i fyfsei trwy eu gwaith. Nid ydyw peth fel hyn ar un cyfrif yn anmhosibi, na chwaith yn annhebyg. 0 ran fy hunan carwn wel'd byny yn cymeryd lie, oblegyd yr ydwyf bob amser yn credu mai trochi ydyw yr uniawngred, pe b'aihyny ryw ods. HOGYN O'R DRE'. Yn y Carnarvon Church Monthly, am y mis hwn, ceir llytbyr gwir ddonio1 oddiwrth y Parch J. S. Morris, yr hwn sydd wedi myned i Zulu- land fel cenadwr. Mab ydyw Mr Morris i'r hen gyfaill Mr Thomas Morris, clochydd Llan- beblig. Rhydd y cenadwr dipyn o hanes ei brofedigaethau yn y wlad ryfedd hono. Cawn ef yn teithio, efe a'i wraig a'i bentyn bach, am saifch wythnos, ffordd y buasid yn ei cherdded mewn wythnos yn y wlad hon. Croeswyd 18 o afonydd, a dim un ohonynt yn gulach na'r Seiont pan fydd ar ei mwyaf wrth gwch Dafydd yr Aber. Nofiai yr afonydd, gan gario ei briod a'i blentyn. Daeth i gyfarfyddiad a rhyw hen Dutchman, yr hwn a lanwai y swydd bwysig o Ustus Heddwch, ac am nad oedd gwas du bychan y cenadwr wedi "gwneud bow" i'w uchelder," rhoddodd ef yn y lock-up, ac yr oedd yn myn'd i'w guro gyda strap lledr pan ddaeth ein hen gyfaill y cena iwr ar ei draws. Cafodd y J.P." yn fuan ddeall o fath fetal yr oedd un o hogie tre Caernarfon wedi ei wneud. Yr oedd dau Dutchman ar gyfer un Cymro, ac yr oedd y ddau hyny beb esgidiau am eu traed. Gwnai i mi feddwl, meddai y cenadwr, am yr ben Shon Pitar yn Nghaernarfon, pan yr oedd Dafydd Crane wedi ei ddigio dywedodd wrtho rhyw ddiwrnod ar y Cei, Ty'n di dy esgidiau, Dafydd, mi gwffia i efo ti." Eiddunaf bob llwyddiant i'r cyfaill John Simon Morris gyda'r gwaith mawr a phwysig y mae wedi ei gymeryd I I mewn Haw, sef cario y "Newyddion Da o law- envdd mawr" i dywell leoedd Affrig baganaidd. 11 GWEINIDOG NEWYDD. Y Sabboth nesaf, dechreua y Parch W. R Jones (Goleufryn) ar ei waith fel gweinidog eglwys Engedi yn y dref hon. Mae Mr Jones yn myned i'r tresi yn ddistaw beb na chyfarfod sefydlu a bloeddio a seboni, na chwythu cyrn hyrddod. Nid rhaid wrth ddim o'r fath, y m e Goleufryn yn ddigon adnabyddus, ac y mae ya hen gynefin a. chapel Engedi, a phobl Engedi gyda yntau. Mae o fel pe byddai'n dyfod adref. U'm cajon, eiddunaf iddo bob rbwydi- ineb, ac iechyd da iddo ef a'i anwyl briod i dreulio y rhan sydd yn ol o'u dyddiau yn mblith pobl Engedi. OAPEL SALEM. Hyd yn hyn nid oes dim wedi ei wnend tuag at lanw y bwlch mawr a wuawd yn Salem trwy symudiad y Doctor Herber Evans i Faugor. Llwyddir i lanw y pwij> d bob Sabboth gyda phregethwyr rhagoro!. O'r bron nad ydym yn meddwl fod pobl Salem yn tueddu yn awr at y syniadaa a goleddid gan y Dr. Lewis Edwards, Ba!a, tros ddeugain mlynedd yn ol Mae Hawef oho-oai, Mr Gol., yn ddigon hen i gofio y ddadl fu rbyngddo ef ag S R. ar bwnc y fugeiliaeth. Dywedai "L, E." mai dyfroedd grisialaidd rhed- egog oedd y pregethu teithiol, ac nid stagnant vool. Ond meddai "S.R." drachefn-Ffynon o ddyfroedd byw oedd y Fugeiliaeth, ac nitt dwfr yn cael ei ddifwyno a phob aflendid ar ei daith trwy'r dyffrynoedd fel afon. Ond fe ddaeth y Methodistiaid yn fugeilwyr," tybed a ydyw yr Annibynwyr am fyn'd yn deith- wyr." Mae pethay rbyfedd yn cymeryd lie. 1 Disgwyiir i Salem at y Sabboth y Parch Emlyn Jones, Treforris, a'r Sabboth di- I, 1 1- ,.1 uyiieiir y oyiaituu picgcmu ) pryd y disgwyiir y Parchn Dr. Herber Evans, Bangor O. Evans, Llundain a John Thomas, Merthyr Tydfil. Da genyf diiweyd fod y Parch Bryniog Ro- berts, gweinidog Pendret, yn graddol wella o'i gysbudd blin. Ba xl!) ychydig ddyddiau yn Llanfairfechan, ac y in«e yr eglwys wedi erfyn arno gymeryd wythnosau o seibiant. Eiddunaf i'r bar 'd-bregethwr adferiad buan. DRCNGO'R WYDDFA. p, iu y mae haf yn myned heibio y blynyddau hyn heb i ryw auffawd gymeryd lie wrth geisio cyrha-jdd llanerchi ar y Wyddfa. Cyfarfyddodd boneddwr o'r enw Mitchell o Rvdychain, a'i farwolaeth yr wythnos ddiweddaf wrtii ddringo clogwyn na d !yÜiÏ and gafr, dafad, neu ade-yn byth geisio ei gyrhaedd. Mae foolhardiness wedi costio bywyd llawer un ar glogwyni Eryri, fel ar fynyddoedd yr Alpau. Mae'r tywydd braf yr wythnos ddiweddaf, a heddyw, wedi gwneud dau beth rhagorol wedi rhoddi eyfle i bobi ucheldiroedd Arfon i gael eu gweiroedd i ddiddosrwydd, ac wedi dyfod a, llu anarferol o ddyeithriaid i ymdrochleoedd a mynyddau Cymru. Mae'r goach fawr sydd yn myn'd round y Pass trwy Beddgelert a Llanberis dan ei sang bob dydd. Mae hi yn Haf bach mewn gwir ys yrygair. Mr. Gol. anwyl, "O! na fyddai yn haf o hyd, mewn ystyr hinsawddol a phob ystyr arall.

: o : Cwibnodion o Ddyffryn…

[No title]

-0---CWRS Y BYD.