Hide Articles List

13 articles on this Page

----0-----Gymdeithasfa Methodistlaid…

Ein Cenedi yn Manceinion.

Fe Ddytifedir

News
Cite
Share

Fe Ddytifedir FOD cyfiawnder yn gryfach nag arfau. Y tynwyd liuniau gyntaf yn Lloegr yn y flwydd- yn 1802. Y cyfrifir gwerth yr adeiladau cyhoeddus yn v wlad hon yn 9240,000,000. Y gwaherddir mewn pedair-ar-ddeg o diriog- aethau perthynol i'r Unol Dahethau i gefndryd a chyinltherod yaibriodi, Mai yr awr oeraf yn y pedair awr ar hugain drwy y flwyddyn ydyw pump o'r gloch y boreu. Fod safon taldra yn uwch yn y fyddin Brydeinig nag yn eiddo unrhyw wlad arall. a Fod tua 95,000 o Amerxcaniaid yn talu ymweliad ag Ewrop bob blwyddyn. Y talwyd gan Dug Westminster ddeunaw can' gini am bar o gerbyd-geffylau, Fod yn agos i haner yr hunanladdiadau yn cym- eryd lie rhwng chwech y boreu a chanol dydd. Fod yn ysgolion yr Almaen bedwar ugain mil o blant ag atal dweyd arnynt. Fod gan y Chmeaid saith a deugain o demlau yn America. Y derbynir yn Lerpwl bob bhvyddyn o wlodydd tramor chwech ugain a deg o filiynau o wystrys. Tra nad oes yn yr Alban ond wyth a thriugain o gymdeithasau adeiladu fod yn y wlad hon dros ddwy lil. Fod y llewod yn y gerddi brenhinol yn LIundain yn bwyta deuddeg pwys o gig ffres yr un bob dydd. I-Fod hyd oes cenedlaeth ar gyfartaledd yn dair blynedd ar ddeg ar hugain a phedwar mis. Nad yw y swn a wneir gan wifrau y pellebyr yn un ag y mae eglurhad boddhaol eto wedi ei gael arno. Y cymer i falwoden bedwar diwrnod a.r ddeg a phum' awr i drafaelu milldir. Y gwnaed cyfrifiad o drigolion y wlad hon gyntaf ar Mawrth lOfed, 1801. Tra nad oedd iDcwm y dosbarth gweithiol haner canrif yn ol ond tua 20p y pen ei fod yn awr yn 37p. Y derbyniwyd yn y Bnfddinas mewn un diwrnod yn ddiweddar saith tunell ar hugain o flodsu o ynysoedd Scilly yn unig. Mai y ffordd i gadw yn ieuanc, yn ol Ellen Terry, ydyw bod wrthi o hyd gyda gwaith a gear, heb amser i feddwl am ddim arall. Fod eglwys yn Llundain yn meddu incwm a roddwyd iddi yn wreiddiol i dalu am danwydd i losgi hereticiaid. Y gwelwyd rnor-donau mor ucheFag wyth troed- fedd a deugain, ond y cyfrifir rhai deg troedfedd ar hugain yn uehei ac annghyffredin. Nad yw y llyfr lleiaf yn y byd ond tua haner maint stamp Uythyr, ei fod yn meddiant Iarll Dufferin, ac mai argraphiad o lyfr sanctaidd y Sikhiaid ydyw. Tra y dechreuodd 1893 ar ddydd Sul ac y di, weddodd ar y Sul, fod 1894 wedi dechreu ar ddydd Llun ac y diwedda ar ddydd LIun, ac y bydd ynddi 53 o ddydd Llun-iau. Fod gohebydd yn newyddiadur Toriaidd ein dinas heddyw (25ain) yn dweyd fod yr eglwys yn Nghymru yn talu triugain mil o bunoedd mewn cyflogau (stipends) bob blwyddyn i giwradiaid. Fod tymhor holidays yr haf bron wedi terfynu, ac fod y rhai sydd yn gofalu am yr achosion Cym- reig ein dinas yn llawenhau yn fawr o'r herwydd mai cwestiwn tra phriodol i ymdrin ag ef yn y cymdeithasau llenyddol yn ystod y tymhor nesaf fyddai, "Pa un ai daioni ai niwed mewn ystyr foesol a chrefyddol a wna yr holidays yn bersonol ac yn deuluaidd ?" fod amryw yn barod i gymeryd ochor y "niwed;" y deuai, gellid disgwyl, les i laweroerld oddiwrth yr ymdriniaeth, llawer mwy nag a geid mewn treulio amser i ddadleu'r cwes- tiwn am undeb rhwng y cymdeithasau pe ceid yr olaf na fyddai ond rhoddi cyfleusderau adnewyddol i'r rhai sydd yn chwenychu y blaen, ac fod gormod o gyfleusderau eisoes i'r rhai hyny. Mai brawddegau anhawdd, os nad anmhosibl, eu cyfieithu i'r liymraeg, gan roddi y ddwbl ystyr i'r gair olaf yn mhob un, pan y'i darllenir yn Saesneg, ydyw y rhai eanlynol A blind carpenter took his hammer and saw. A dumb wheelwright took up a tub and spoke. A deaf farmer drove in his flocks and herd. R. -:0:-

Etifeddiaeth Gymreig heb Etifedd.

[No title]

Dau ddyn yn mygu yn Ffestiniog.

Cwaiigofdy Dinbych.

Cohiriad y Senedd.

Diddymiad Tf'r Arglwyddi.

o Barddoniaeth.

Cwibnodion o Ddyffryn Maelor.

Advertising

RHYD I WYLFA A'l BOBL OD.