Hide Articles List

13 articles on this Page

----0-----Gymdeithasfa Methodistlaid…

Ein Cenedi yn Manceinion.

News
Cite
Share

Ein Cenedi yn Manceinion. CYMRU Fydd yw pwnc y son a'r siarad y dydd- lau hyn, a phrin y mae pawb ohonom yma yn cyd- fynea yn hollol a'r hyn a wnaed yn Llandrindod. Da fuasai gan lawer ohonom pe gallasai Cymru sugno cysur disiom oddiwrth y mudiad, ac y buasai yn ateb i ddyheadau pob dosbarth, ac yn neillduol y dosbarth gweithiol, ac y gallesid holi ac ateb fel hyn Beth yw gobaith llanciau'r Yri A benywod Aberteifi ? Cymru Fydd Beth a gyfyd feib Eifionydd A morwynion glan Meirionydd ? Cymru Fydd; Beth a lona fugail Berwyn A llafurwr tlawd y dyffryn? Cymru Fydd; Beth fydd seren ddydd y mwnwr, Ac yn jubil i'r chwarelwr? Cymru Fydd. Ond a ydyw Cymru Fydd yn debyg o ddiwallu yr anghenion hyn sydd gwestiwn. Gwelir fod y sef- ydliad yn barod i gymeryd i mewn bron bobpeth cenediaethoI oddigerth y prif beth, sef plaid gen- ealaethol A bron na feiddiwn brophwydo fel hyn a gychwyn gyrfa Cymru Fydd fod y symudiad bron yn sicr o droi yn fethiant wedi'r holl frwdfrydedd °Qi fabwysiada ryw broffes genedlaethol ar wahan 1 r pleidiau gwleidyddol adnabyddus. Gwir fod y ^udiad wedi cychwyn gyda brwdfrydedd, ond bvdd yn anmhosibl cadw y sel a'r brwdfrydedd yna* yn fyw (ac nid all y gymdeithas fyw hebddo) os na fydd ganddi ryw nod politicaidd pendant i gyfeirio tuag to—rhyw nod ac y bo angen ymladd er ei gyrhaedd, 1 rl§a(^W ar gyrhaedd! Tyner yr elf en ym- addgar o wleidyddiaeth, a chollir rhan helaeth o'r ywyd, y brwdfrydedd a'r dyddordeb sy'n nglyn a r cyfryw, ie, collir beth wmbreth o'r ymdrechion ^resen°l yu nglyn a gwelliantau gwleid- VMT aC °S Cymm ^dd ffynu rhaid iddi brp ADli Dyra'r am°d yn ol trefn pethau yr oes A vf6? ^na ^aw'r cwestiwn—Ymladd am beth ? cm, oes ganddi ateb i'w roi A'r estiwn arall fydd—Ymladd a phwy ? Ai yn er- oroh7r ? Na, mae'r dosbarth hwn yn orchfygedig YR Nghymru eisoes. Ai yn erbyn y Rhyddfrydwyr ? Nid amlygwyd i ni eto ond os I nad yw yn erbyn, y mae'n bosibl, ie, yn berygl, i Gymru Fydd fad yn ddraen yn ystlys Rhyddfryd- iaeth yn Nghymru wedi'r cwbI-y mae engraipht eisoes o hyny yn sir Gaernarfon. Felly, er mor eang yw tiriogaeth Cymru Fydd, buan y gwel ei bod mewn liyffetheiriau anorfod. Da i Gymru Fydd fuasai fod ganddi bolisi annibynol—ac nis gall ddis- gwyl ffynu heb hyny ac o'r ochr arall, da i Rydd- frydiaeth ei bod heb yr un, oblegyd buasai hyny yn meddwl cystadleuaeth diangenrhaid yn fynych, gan fylchu rhengau y ddwyblaid er mantais i'r gelyn enill y frwydr. Un o'r erthyglau yn nghredo Cymru Fydd yw "Anfon i'r Senedd aelodau a rwymant eu hunain i bleidio ei hegwyddorion." A ydyw'r egwyddorion hyn yn wahanol mewn rhyw ystyr i egwyddorion Rhyddfrydiaeth ? Os ydynt, yn mha beth y gwahaniaethant? Os nad ydynt, pa hawl sydd gan Gymru Fydd i'w hawlio fel pe yn perthyn iddi hi yn unig ? Onid gwell fyddai ar y cychwynfelhynibob "Cymro Fydd" gael gwy- bod yn fanwl yn mha le y mae'n sefyll ? EINION EFELL. o

Fe Ddytifedir

Etifeddiaeth Gymreig heb Etifedd.

[No title]

Dau ddyn yn mygu yn Ffestiniog.

Cwaiigofdy Dinbych.

Cohiriad y Senedd.

Diddymiad Tf'r Arglwyddi.

o Barddoniaeth.

Cwibnodion o Ddyffryn Maelor.

Advertising

RHYD I WYLFA A'l BOBL OD.