Hide Articles List

13 articles on this Page

----0-----Gymdeithasfa Methodistlaid…

Ein Cenedi yn Manceinion.

Fe Ddytifedir

Etifeddiaeth Gymreig heb Etifedd.

[No title]

Dau ddyn yn mygu yn Ffestiniog.

Cwaiigofdy Dinbych.

Cohiriad y Senedd.

Diddymiad Tf'r Arglwyddi.

o Barddoniaeth.

Cwibnodion o Ddyffryn Maelor.

News
Cite
Share

Cwibnodion o Ddyffryn Maelor. TYBED a ydyw yr "Estronrs" am geisio cl(,S-i o tipyn at yr Ymneillduwyr yn y cylcboedd hyn ? Synwyd fi pan glywais y diwrnod o'r blaen, fod Eglwyswyr Gymreig (?) Gwrecsatn wedi bod yn gwledda rhwng muriau halogedig capel Ym- neillduol yn Caergwrle Ond dyna'r ffaith, a chymerodd y oigwyddiad Ie ddydd Mawrtb, pryd yr eisteddodd tua chant o bersonau wrth y bwrdd. Fe hcffwn i gael gwybcd, pa un a ofyn- LY wyd bendith ar y trugareddau yn y fath le. Bu agos i geffyl a throl fyned i mewn i'r Star Shop yn Ngwrecsam • ddydd Mercher, ond llwyddodd y boss i roddi atalfa ar y cwsmeriaid dyeitbr. Er hyny, torwyd y ffenestr yn gry- bibion, a bu agos i'r siopwr gael llewyg, ond clywais ei fod wedi gwella yn ddigon da i fod wrth y counter ddydd Sadwrn. Rhaid bod rhyw swyn ac atdyniad rhyfedd yn Eccleston Ferry, neu mae pool y Rhos wedi cael y clefyd oddiwrth drigolion Gwrecsam, canys ddydd Llun diweddaf, aeth "Cymdeithas y Ford Gron am daith yno. Dywedant eu bod wedi treulio diwrnod difyr, ac yr ivyf finau yn gobeithio eu bod wedi ymddw yn yn fwy bon- eddigaidd, beth bynag, na phobl Gwrecsam. Digwyddodd damwain ddifrifol iawn i dad a mab yn y Rhos ddydd Llun. Tra yr oeddynt yn toi ty newydd, torodd yr ysgol ar yr hon yr oeddynt yn sefyll, a syrthiodd y ddau. Enw y tad oedd Evan Jones, a'r mab Arthur. Derbyn- iodd y ddau niweidiau difrifol, yr hyn a brofodd yn angeuol i'r mab, yr hwn a fu farw bore Mercher mewn poenau arteithiol. Mae y tad yn gwella. Cawsom wledd o basgedigion breision" yn y Neuadd Gyhoeddus, Rhos, nos Fawrth, yn y cyfarfod y rhoddasoch adroddiad ohono yn y rhifyn diweddaf. Yr oedd G.O.M. mor siriol a heinyf ag erioed, er cymaint y gwaith a wyneba yn Sant Stephan ar hyd y fiwyddyn. Mae serch pobl y Rbos wedi ymgylymu am wddf yr hen wron, fel nas gall breichiau haiarn unrhyw Dori eu datod. Cafodd Mr Herbert Roberts hefyd roesawiad cynes ar ei ymweliad cyntaf a ni. Wel, wel, John Samwel, pa un ai yn nghwsg ai yn effro yr ysgrifenasoch eich llith ? Son'aaf Blodwen," bobl anwyl er's famt o amser mae Cor y Cefn wedi bod yn cario "Blodwen," druan, yn esgusawd ? Onid dyna oedd y baicb esgusodol dros beidio gwynebu Cor Mills yn Ngwrecsam ? Sawl lleuad er hyny, John Saniwel ? # Ie, WJT, Tbybed ? Dyagn Messiah Handel, ai e Da iawn. Os byddwch cyhyd gyda hon ag y buoch gyda "Blodwen," gwarchod pawb ddaw Cor y Cefn ddim i'r fei am fu dist i mi ddweyd byth Ond rhaid i rni fod yn ofalus 'nawr i beidio intrudio ar ryddid y curau. Mae genych ryddid i fyn'd i gystadlu-DGs, oes, ond mae gen in a* hawl i wylied y man yr ewcb. 'Nawr, John Samwel, o ddifri. • Sawl gwaith y buoch chwi yn gwrando Cor Alills yn canu "Milwyr y Groes cyn myn'd i Gaer-Ganas- ochubwi^o Nghaer gyda'r un ardduii ag yn Nghorweu ? Nid yw o bwys mawr (a ydyw ?) pwy gododd y cledd i fynu yn Nghorwen, laddodi o neb, ai do ? Pam nad ydych chwi yn caru 'Carwr Cyfiawn der," Mr OymTo? Hwyrach ei fod ef yn y bon gyda mi. Os I-earwr cyfiawnder" yw, mae'n siwr ei fod. Howld on dyna ddigon. Iz, Yr eiddoch hyd byth, yn ddigamsyniol a drwg ei dymher, SAMWEL JONES.

Advertising

RHYD I WYLFA A'l BOBL OD.