Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE BEST TEA IS ilb & ilb lead Packet 'ALADDIN's, MAGFC" 2/- 1 & 2/6 per Pound ALADDIN'S MAGIC TEA. RICH, LUSCIOUS FLAVOUR. Wholesale only of W. Williams & Co., Tea Merchants, 5, Button Street, Liverpool. (F WILLIAMS <T HUGHES, TAILORS & DRAPERS, 21, Brunswick Road, Liverpool, Large Selection of the Best and Latest Materials. ESTABLISHED 1876. J. HENRY JONES (Late Saunders & Roberts) TAILOR & DRAPER, 19, CABLE STREET, LlVERPQl. Late Cutter at F. S. Lowy, London. Excellent ^e\v Stock for Selection. (si JONES&DAVIES Tailors and Habit Makers, 83, VICTORIA STREET, LIVERPOOL. FIT, STYLE and WORKMANSHIP Guaranteed for Reasonable Prices. (Fl EDWARD LLOYD, WHOLESALE AND RETAIL LINEN & WOOLLEN DRAPER, 100 & 202, FALKNER STREET. LIVERPOOL. Fl HHWYMTR LLYFRAU o bob math yn GRYF, D-ES-TLUS, a READ, gan DAVID R. ROBERTS, BOOKBINDER, BALA. 4hfonir Estimates ar- gais Cyhoeddwyr. ^ehr sylw nianwl i bob gwaith, a dychwelir ef yn fuan. II UTOPIA" SOAP. c, UTOPIA" Toilet Soap. "UTOPIA" Household Soap. "UTOPIA" Silver Soap. THE SOAP OFTHE FUTURE. Ask for them when ordering your stores, ENRY STRUTT & Co, Victoria Buildings, LIVERPOOL. DTK/JONES & CO., PIANOFORTE. ORGAN, HARMONIUM, & MUSIC SELLERS, 106, HOLT ROAD, LIVERPOOL. Tunin^ Repairing a Speciality. Music sent by Post cannot be exchanged. iff Masnachdy Cerddorol y Cymry. Cedwir Stoc helaeth o bob math o Offerynau Cerddorol. -PIANOS- 'a gwneuthurwyr goreu bob amser ar law, Broadwood, Brimsmead, Collard, Neumeyer, Ward, Justin, Brown, ac eraill. -AMEIZICAN -L ORGANS Gan Mason & Hamlin, Bell & Co., Smith, Loring & Blake, &c., &c. —HARMONIUMS— Gan Gilbert, Bauer, Alexander, Metzler & Co., Trayser, Hillier & Co., &c., &c. Harmoniums, 5/- y mis ac uchod Organs, 6/- y mis ac uchod. Pianos, io, y mis ac uchod. TAIR CAN IEWYBD. Merch y Morwr S.T., I/. J.H. Llythyr Fy MAna S.T., I/- W.E. Y Fellten B. 1/- E.D.LI. Y mae genym Ysgol Gerddorol uwchben y Shop, lie rhoddir gwersi. ar bob offeryn ac ar y Ilais (Voice Training). Anfonwch am ein telerau. Danfoner stamps neu P. D. R. JONES & Co., Music Warehoi CANETJOBi NEWYDD, &c. Sylwer S. am Soprano. T. Tenor. C. Contralto. B. Baritone. Gwlad y Delyn (J. Henry), cyfaddas iSTC neu B, Is Dim Ond Deilen — — B neu C, 6ch Bwthyn yr Amddifad — — S T C neu B, Is Cenwch im' yr hen ganiadau — S T C B Is Ar y Traeth (W. Davies) — S T, Is Hen fwthyn Gwyn fy nhad — — S T la Hen Gleddyf Bunker Fryn — B' Is Llwybr y Wyddfa — T', IS Myfanwy — T' la Murmur y Nant — S t' Is Neges y Blodeuyn — g T, 6ch 0 na byddai'n haf 0 hyd — S T, Is Y Gloch S T, Is Ymson y Cariadlanc — T, Is Yr ornest TE, is Yrfhen Hafod Elwy B, Is Y morwr a'i fachgen — — B, 6ch Y Banerwr B Is Inchcape Bell {R. S. Hughes) — B,' 2s Elen Fwyn T B, is Bwthyn bach melyn S T 0Cij OLiliMos (Duet) S C, 6ch Hen aelwyd ty fynhad- B C, Is Llam y Cariadau T, Is Hiraeth S. T, 6ch Arthur a Myfanwy — (Duet) S B, Is Y Ddeilen ar y Hi — (Duet) T B, Is Y Morvvr Lion T, Is 6ch Jscdd y Bugail m Y Dymhestl T>' 9„ Y tair mordaith B, Is Y bachgen ffarweliodd A'i wlad C B, 6ch, Bedd y dyn tiawd (D. Jenkins) S T C, is Deio bach B S T, Is Peidiwch gofyn i mi ganu T S, is Bugail Erya — T, Is Y Cymro dewr (Alaw A fan) B, 6ch Y carwr siomedig (Alaio lihondda) s T, Vch. Brecddwydion ieuenctyd (Wilfrid Jones)- 'B Is Can y irarchog (J. T. Pritchiird) — B, Ii) I esil c-a — — Is I Merch y C iben B, Is Ywkd i'vell SB, Is Hefyd Oanauon a Deuawdau Dr. Parry, Emlyn Evans, &c., &c. O. i'r cyfsiriad canlynol- 1S8, 106, Holt Road, Liverpool. (1 Coleg y Gogledd, Bangor, PEIFATHBAW: H. R. REICHBL, M.A., Gydag wyth o Broffeswyr, pedwar o Ddarlithwyr, ac un-ar-ddeg o Athrawon eraill. D ECHREU A y Tymhor nesaf Hydref 2, 1894. Paratoir ar gyfer Arholiadau Prifysgol Llun- dain, y Cwrs Meddygol yn Mhrifysgolion Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg ar- benig mewn Am&ethyddi&ethaa Electrical Engineering Cynygir dros 20 o Ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o B40 i B10 y flwyddyn, i'r rhai fyddo'n ymaelodi yn y Coleg gyda dechreu y Tymhor nesaf. Bydd haner yr Ysgoloriaethau yn gyfyngedig i Gymry. Dechreu- yr arholiad am danynt Medi 18. Ceir pob manylion gan JOHN EDWARD LLOYD, M.A. Ysgrifenydd a Chofrestrydd. PERFECT FIT AND STYLE GUABAUTEED, JOHN LLOYD, (From T. B. Johnson, Lord Street), TAILOR & DRAPER 89, HOLT qOAD, LIVERPOOL. A Lli OB. IDE as PEOMPTIiY ATTENDED TO. JOHN HUGHES, -TAILOP, AND WOOLLEN DRAPER,— 24, OXTON ROAD, BIRKENHEAD. Y mae genym ar law ystoc helaeth o Frethynau o bob math at y tymhor presenol. Sicrheir deunydd da a gwneuihuriac celfydd. Un prawf a sicrha gefnogaeth. I'w cael o Swyddfa'r q Cymro." ANEW (fac-simile) Edition of the Renowned Work Ii IOLO MANUSCRIPTS, being a selection of Ancient Welsh Manuscripts, in prose and Verse, from the collection made byEDWARD WILLIAMS (Iolo Morganwg) and intended by him as materials for a New History of Wales. With ENGLISH TRANSLA- TiONSand Notes by his son, TALIESIN WILLIAMS Ab Io 10, of Merthyr Tydfil Price, 2ls YMABINwGION CYMREIG, sef Chwedlau 1 Rhamantus yr Hen Gymry (fel yr ysgrifenwyd hwynt-yn yr Hen Gymraeg, ac mewn Cymraeg di weddar). Wedi ei rwymo mewn llian hardd, 17s. TREBOR MAI, Prif Englyniwr Cymru—Ei Waith Barddonol; yn cynwys ei Englynion, Caneuon Cywyddau, &c., hefyd Darlun cywir ohono,a'i Fyw- graphiad. Pris, 5s DAFYDD AB GWILYM,—Ei Waith Barddonol, L) yn cynwys rhai cywyddau na chyhoeddwyd o'r blaen, cyfieithiadau i'r Saesonaeg o rai o'r darnau goreu a bywgraphiad o'r Bardd yn Nghymrag ac VI' Saesneg. Tan olygiad CYNDDELW. Pris, 10/6. CWRAMI "DSWIRIOL Y PRUDENTIAL (CYFYNGEDIG). TRYSORFA DROS £ 18,000,000. A GENTS addas yehwanegol yn eisiau.—Ymofyner a J. W. JONES, Prudential Office. Caernarfon. WONDER -Firelighter. NO CHIPS. NO PAPER. Lights Fifty Fires for lid, SIXPENCE EACH. THE WONDER FIRELIGHTER COMPANY, 38, UNION STREET, LIVERPOOL. 1 AGfe NTS WANTED, (f1 SYNDODH MAE vVHITTINGTOIS Wedi ymadael o 9 Scotland Place, He y bu am 24ain rnlynedd, ac WEDI AGOR SIOP ARDDERCHOG yn 43, BYROM STREET r,awn o (TOO NPNYOO O'R BRETHYNAU GOREL x. 11 y dref. Deuwch a Gwelwch F) Ch-^i wyddoch am dano fel Teiliwr FOR SALE THROUGHOUT AUGUST. AT John R. Carmichael's, 282, 284, 286, 288, & 290, GT. HOIER SIJEET. LIVERPOOL. J. R C. has pleasure in placing before his patrons several lots of Manufacturers' Samples and Odd Lots, secured at large discounts off cost. Lot I.—WHITE QUILTS, in Honeycomb, Mar- cella, and Satin-finish, I/ll to 7/11. Lot 2.—950 yards DELAINETTES, fast colours, latest designs, from 2fd. Lot 3.—Special purchase of a Warehouseman's stock of Gents'and Ladies UMBRELLAS, at 25 per cent, off cost prices, from 1/- to 10/11. Lot 4.—Manufacturers' Samples, BLOUSES and PINAFORES, secured at 25 and 23 per 3 cent. off cost, and will be cleared at proportionate reductions from regular prices. Lot 5.-50 only, Dress Lengths, HARRIS TWEED, six colourings, 12 yards for 2,6. Lot 6.—7 yards Double-width DRESS MATER- IALS, in great variety, for 4/11. Special Lots will also be shown in the MANTLE, MILLINERY, and HOUSE FURNISHING Departmsnts. JOHN F. A T,-lI fLT A L Great Homer Street, LIVERPOOL. BARN MR. T. E. ELLIS, A.S. Y llyfr tra nodediy hWiiW, LLYFR Y TRI ADEBYN," llyfr a ddarllenais ac a ail ddarllenais i, a chynghorwn bob Cymro i'w ddarllen." Araith ion. 23ain, 1894. Un o'r Llyfrau hynotaf yn y Gymraeg PRIS SWLLT DRWY Y POST 1/1, "Llyfr y Tri Aderyn," GAN r Y t MORGAN LLWYO 0 WYNEDD- Dirgelwch i rai i'w Ddeall, ac i eraill i'w Watwor; sef Tri Aderyn yn Ymddiddaii, -yr Eryr, a'r Golomen a'r Gigfran; neu Arwydd i Annerch y Cymry. GYDA EHAGAEWEINIAD GAN Y Parch. OWEN JONES, B.A., Llansantffraid. I'W GAEL 0 SWYDDFA Y CYMRO. 18, BRUNSWICK STREET, LIVERPOOL PRIS SWLLT. ARGRA PHI AD NEWYDD 0 GWELEDIGAETHAU Y OWS G- GAN ELLIS WYNNE o Lasynys. I. Foulkes, 18, Brunswick Street, Liverpool. Alliance Assurance Company. CAPITAL £ 5.000,000 STERLING. HEAD OFFICE: BARTHOLOMEW LANE, LONDON, E.C. THE RIGHT HON. LORD ROTHSCHILD. Chairman ROBERT LEWIS. Chief Secretary Branch. Offices: 30, EXCHANGE ST. EAST, LIVERPOOL. Livemool Board: FREDERIC NORTH, ESQ., Chairman, MORRIS P. JONES, ESQ., J.P., Deputy-Chairman. ALFRED TYRER, ESQ. H, EINCHETT-MADDOCK, ESQ FREDK. W. FRODSHAM, ESQ. R, L. GREEXSHIBLDS, ESQ, R. ALFRED HAMPSON, ESQ. LORD STANLEY, M.P. O. MORGAN OWEN, Secretary. 38, HIGH STREET, WREXHAM Wrexham Board: R, VENABLES FCYRKK, ESQ., J.P., Chairman.X SIR R. A. CUNLI^FE, BART., Deputy-Chairmam THOMAS BURY, ESQ. J, E, POWELL, KSQ. I EDWARD DAVIES, ESQ., M.D., JOHN PRICHARD, EsQ,,|R.P. J.P. SIR WATIVIX WILLIES SIR R. E. EGERTON, K,C.S.I. WVNN, BAET, JOHN FRANCIS, Secretary. Prospectuses, Proposal Forms, and all information can be I had on applicaticD.