Hide Articles List

9 articles on this Page

Cwreiohion.

[No title]

Deddf y Tlodion.

o Clawdd Offa a'r Cyffiniau.

-:0:-Yr Ysgrifenydd Cartrefol…

--__-!:-o-.._._-.-Cofgolofn…

Advertising

Advertising
Cite
Share

XTEILWNG 0 SYLW PAWB. t # OWYNION~Y CLAF. J\ PA Beth yw ASTHMA AnadJiad byr, brysiog a llafurus. A oes rhagor nag un math o Asthma? Oes, dau—un yn barhaol, a'r ilall dyfod yn mlaen ar adegau. Gelwir y cyataf ya continual, a'r olaf yn periodical. Pa beth sydd yn achosi Asthma? Culhad, crebychiad a (iirwasgiad y pibau taeinion sydd yn arwain o'r corn gwynt i'I ys»yfa-int. Pa. feddyginiaeth sydd wedi rhoddi esmwythad buan i anijirif o bersonau a ddyoddefent oddiwrth Asthma, Bron- chi-tis, fesweh, Anwyd, Diffyg Anadl, a'r Crygni? BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS. GAN mai oerfel ac anv.'yd ydyw dechreuol aohos pob clefyd yn mron. a diddadl fod miloedd yn myned i'r bedd yn ariamserol o eisiau cael meddyginiaeth bwrpasol a phrydlawn. Ymaflodd yr arlw) (I ynwyf mor ddieymwth a lleidr yn y nos, nes yn mron ymdori gan beswch yn ddibaid, heb ond ychydig orhpwysdra, nes yr oaddwa iazdi úedu fy mod wedi fy nal gan y darfochdigaeth; ac yn nghanol y boen dirdynol oedd trwy fy nghyfansoddiad anfo, ais am botelaid o BALSAI'II OF HONEY' TUDOR WILLIAMS* a chymerais tua lIon aid llwy gawl ar unwaith, sef chwaneg na'r cyfarwyddyd oedd ar y botel; a chyn tri munyd yr eedd y peswah wedi peidio i raddau annghyflfredin. Cymerais yr oil o gynwysiad y botel, ac erbyn heddyw, yr wyf yn gallu diolch i'r Drefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y feddyginiaeth ddaionus hon, am fy mod heddyw yn ddyn iach. Ydwyf, yr eiddoch, yn hollol iach, ISAAC THOMAS. Badganiad dymunol arall. Hum yn ddyoddefydd mawr am un mlynedd ar ddeg odd wrth gaethdra, peswch, poeri gwaed, a thyndra y frest; bum hefyd am bam' mlynedd yn cael anhawsder dirfawr i symud o amgylcll, ni allaswn gysgn na gorwedd i lawr y nos na'r dydd. Bum o dan driniaeth feddygol am un mlynedd J d Jeg hefyd, btim o dan driniaeth yn Yspyttai Hereford, Buxton, a SouthlSort, ond y cyfan yn ofer. Dywedodd y meddygon wrthyf na allaswo ddisgwyl gwellhad, gan fy mod y.! Ciain mlwycU oed. Ar ol clywed cymaint o siarad am BALSAM OF HQ¡>TEY' TWDOR WILLIAMS rhoddais brawf arno, ac er fy syndod datfti i'r dogn cyntaf roddi rhyddhad ebrwydd i mi anadlu. Yr oedd poeri vgwaed o'r ysgyfaint yn lleihau. DiJlanodd y caethdra, fel swyn- gyfaredd. i bedwar gwynt y nefoedd, ac yn mhen ychydig wythnosiu, li-wy ddefnyddiad parhaus 'Balsam of Honey' T"dor Williams, adferwyd fi i fy iechyd da arfe. l. Ystyriwyl hi yn d iyledswydd arnaf i anfon i chwi y dystiolaeth hon.- Yr eiddoch yn ddiffuant, Mrs EMBREY, 19 Coningsby Street, Hereford, Mai 25aigi, 1890." Mae Miloedd o Blant wedi eu hachub o Farwolaeth O r Croup, Bronchitis, a'r Pas, wedi pobpeth arall fethu Y ffordd i brofi y peth ydyw profi drosoch eich hunain. Os gwu."ir"ih- *Vyua eydd yn fendigedig ni chewch eich siojBi. —Gwerthir 'BALSAM OF HONEY' TUDOR VIT"TAMS gan bob Fferyllydd drwy yr holl fyd. Mewn costrelau, Is lie, 2s 9c, neu trwy y llythyrdy yn rhad am Is 3c a 3s. Perchenog- D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., Medical Hall, Aberdare.

Cynadledd Cymru Fydd.

Advertising