Hide Articles List

6 articles on this Page

CWRS Y BYD.

|Dyffryn Clwyd

News
Cite
Share

Dyffryn Clwyd POBL ofalus am eu gogoniant ydyw ynadon Dyffryn Clwyd, yn enwedig rbai Rbuthin. Rai wythnosau yn ol, bu y Warden yn beirniadu y draul o gadw y Carcbar yma ofnai Cytighor y Dref y bclasai hyny yn tueddbenu at gau y carchar i fynu a symud y carcharorion i fanau eraill lie na fuasai eu cadwraeth mor gostus. Un o aelodau Cynghor y Dref ydyw Mr. John Roberts, clarc yn swyddfa Mr. Ll. Adams, Ys- grifenydd yr Y nadon ac Ysgrifenydd hefyd Cynghor Sir DdiLibych ac yr oedd Mr, Roberts yn llawdrwm ar y Warden. Cyfarfu'r Ynadon yn ystod yr wythnos ddiweddaf, y Warden yn y gadair, ac yr oedd hefyd yn bresenol Mr. By- ford (y maer), Dr. Hugbes (y cyn-faer), Dr. Jenkins, Mri. W. T. Rouw, Brooke Cunliffe, a Bancroft, a Capt. Cole. Ymdriniwyd a'r achos a'r drysau yn nghauad, a chondemniwyd haer- Dugrwydd y Cynghorwr Trefol, gwr ieuanc fel 11 fo-clarc i'w clarc hwy-yn beiddio beirniadu bodau mor agos i berffeithrwydd ag Ynadon Rhuthin, yn enwedig y Warden. Dywedai Mr. Adams, nas gallai ef ddim rhwystro ei glare i wneud a fynai yn ei amser ei hun, ac nad oedd Mr. Roberts wedi gwneud dim defnydd o'r wy- b jdatth ga-wsii yn ei swyddfa ef, Ni ddaeth dim o'r ymdrafod, pallodd Doctoriaid Hughes a Jenkins bleidleisio, ac arwydd o fychander meddwl ydoedd i'r lleill son amy mater. Darfu i'r un Ynadon ddirwyo gweddw o'r eDW Jane JOL63, Tynybryn, Llanfair, i 18 6eh ac 8s 6ch 0 gostau am i'w dau fo::hyn fyned i'r if) dd fawr: WythdUS i nos Sadwrn, cafwyd John Roberts, Groaabach, Llanelidan, wedi marw ar fin llwybr mewn cae. Dywedir ei fod yn dyoddef oddi- wrth glefyd y galon er's rhai misoedd. Oherwydd y ddryghin yr wythnos ddiweddaf, ychydig ddarfu'r yd acidfedut ac yr oedJ pob dydd mor wlyb fel nad oedd gan y ffermwyr galon i ddechreu tori, er fod yr ydau yn barod mewn llawer man. Hyd yn hyn, cynhauaf tra- ffertbus iawn a gafwyd ar y gwair, ac y mae llawer ohono heb ei gludo i ddiddosrwydd eto. Dwy leuad wleb dros ben a fu y rhai diweddaf, a hon hyd yn hyn, ac ofnir na cheir gwelliant hyd y 30ain, pan y newid y lleuad.

-:0:-Ffestiniog a'r Amgylchoedd.

[No title]

Cyfrifiad Cymru.

[No title]