Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE BEST TEA IS ilb & ilb lead Packet MAGrC. 2/- & 2/6 per Pound ALADDIN'S MAGIC TEA, RICH, LUSCIOUS FLAVOUR. Wholesale only of W. Williams & Co., Tea Merchants, 5, Button Street, Liverpool. (F WILLIAMS & HUGHES, TAILORS & DRAPERS, 21, Brunswick Road, Liverpool Large Selection of the Best and Latest Materials. ESTABLISHED 1876. J. HENRY JONES (Late Saunders & Roberts) TAILOR & DRAPER. 19, CABLE STREET, LIVERPOOL Late Cutter at F. S. Lowy, London. Excellent New Stock for Selection. (Fl JONES & DAVIES Tailors and Habit Makers, 83, VICTORIA STREET, LIVERPOOL. FIT, STYLE and WORKMANSHIP Guaranteed for Reasonable Prices. (Fl EDWARD LLOYD" WHOLESALE AND RETAIL LINEN & WOOLLEN DRAPER, 100 & 202, FALKNER STREET, LIVERPOOL. Fl RHWYMIR LLYFRAU o bob math yn GR YF, D-ESTL US, a HEAD, gan DAYID R. ROBERTS, BOOKBINDER, BALA. Anfonir Estimates ar gais Cyhoeddwyr. Telir sylw manwl i bob gwaith, a dychwelir ef yn fuan. UTOPIA SOAP. UTOPIA" Toilet Soap. "UTOPIA" Household Soap. "UTOPIA" Silver Soap. THE SOAP OF 'f"Huo FUTURE. Ask for them when ordering your stores, HENRY STRUTT & Co., Victoria Buildings, LIVERPOOL. D. R. JONES & Co., PIANOFORTE. ORGAN, HARMONIUM, & MUSIC SELLERS, 106, HOLT ROAD, LIVERPOOL. Tunin& cjf Repairing a Speciality, Music sent by Post cannot be exchanged. Masnachdy Cerddorol y Cymry. Cedwir Stoc helaeth o bob math o Offerynau Cerddorol. PIANOS- -a gwneuthurwyr goreu bob amser ar law, Broadwood, Brimsmead, Collard, Neumeyer, Ward, Justin, Brown, ac eraill. -AMERICAN ORGANS- Gan Mason & Hamlin, Bell & Co., Smith, Loring & Blake, &c., &c. —HARMONIUMS- Gan Gilbert, Bauer, Alexander, Metzler & Co., Trayser, Hillier &: Co., &c., &c. Harmoniums, 5/- y mis ac uchod Organs, 6/- y mis ac uchod. Pianos, zol- y mis ac uchod. TAIR CAN NSWYPD. Merch y Morwr S.T., 1/- J.H. Llythyr Fy Mam S.T., I/- W.E. Y Fellten B. 1/- E.D.LI. Y mae genym Ysgol Gerddorol uwchben y Shop, lie rheddir gwersi ar bob offeryn ac ar y llai8 (Voice Training). Anfonwch am ein telerau. CANEUOJNl NEWYDD, Rzc. Sylwer S. am Soprano. T. Tenor. C. Contralto. B. Baritone. Gwlad y Delyn (J. Henry), cyfaddas is T C neu B, Is Dim Ond Deilen B neu C, 6ch Bwthyn yr Amddifad S T C neu B, Is Cenwch im' yr hen ganiadau — S T C B Is Ar y Traeth (W. Davies) — S T, Is Hen fwthyn Gwyn fy nhad — — S T Is Hen Gleddyf Bunker Fryn — B' Is Llwybr y Wyddfa — — IS Myfanwy — T' Is Murmur y Nant S T, Is Neges y Blodeuyn — — g x, 6ch 0 na byddai'n haf o hyd — — S T, is Y Gloch — — S T, Is Ymson y Cariadlanc — — T, Is Yr ornest — — T B, Is Yrhen Hafod Elwy — — B, Is Y morwr a'i fachgen — — B, 6ch Y Banerwr — ls Inchcape Bell (R. S. Hughes) — B' 2S Elen Fwyn T B, is Bwthyn bach melyn s T 6ch OLiliDlos (Duet) S C, 6ch. Hen aeIwyd ty fy nhad B C, Is Llam y Cariadau T, Is ?ir^eth ™ S.T, Oeh Arthur a Myfanwy — — (Duet) S B, Is Y Ddeilen ar y IIi — — (Duet) T B, Is Y Morwr Lion — T, Is 6ch Bedd y Bugail — T, is Y Dymhestl — B, 2s Y tair mordaith B. Is Y bachgen ffarweliodd A'! wlad C B, 6ch. Bedd y dyn tlawd (D Jenkins) S T C, is Deio bach — B S T' is Peidiwch gofyn i mi ganu — T S, Is Bugail Ery, i — — T, Is Y Cymro dewr (Alaw Afan) — B, 6ch Y carwr siomedig (Alaw Rhondda) — S T, 6ch. Breuddwydion ieuenctyd (Wilfrid Jones)— 'B IS CSn y Marcbog (J. T. Pritchard) — B' Is Iesu Cyfaill f'enaid cu — — Merch y Cadben — B, i. Y wlad Well —; B, is B, is Hefyd Caneuon a Deuawdau Dr. Parry, Emlyn Evans, &c., &c. Danfoner stamps neu P.O. i'r cyfeiriad canlynol- D. R. JONnS & Co., Music Warehouse, 106, Holt Road, Liverpool. (1 Coleg y Gogledd, Bangor. PRIFATHRAW: H. R. REICHEL, M.A., Gydag wyth o Broffeswyr, pedwar o Ddarlithwyr, ac un-ar-ddeg o Athrawon eraill. DEOHREUA y Tymhor nesaf Hydref 2, 1894. Paratoir ar gyfer Arholiadau Prifyssjol Llun- dain, y Cwrs Meddygol yn Mhrifysgolion Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg ar- benig mewn AmaethyddiaethacElectricalEnginccring Cynygir dros 20 o Ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth 0 £40 i £ 10 y flwyddyn, i'r rhai fyddo'n ymaelodi yn y Coleg gyda dechreu y Tymhor nesaf. Bydd haner yr Y sgoloriaethau yn gyfyngedig i Gymry. Dechreua yr arholiad am danynt Medi 18. Ceir pob manylion gan JOHN EDWARD LLOYD, M.A. Ysgrifenydd a Cliofrestrydd. PERFECT FIT AND STYLE GUARANTEED. JOHN LLOYD, (From T. B. Johnson, Lord Street), TAILOR & DRA PER 89, HCL T qOAD, LIVERPOOL. ALL ORDERS PROMPTLY ATTENDED TO. JOHN HUGHES, —TAILOR AND WOOLLEN DRA PER,- 24, OXTON ROAD, BIRKENHEAD. Y mae genym ar law ystoc helaeth o Fretliynau o bob math at y tymhor presenol. Sicrheir deunydd da a gwneuthuriad ceJfydd. Un prawf a sicrha gefnogaeth. I'w cael o Swyddfa'r "Cymro." A NEW (fac-simile) Edition of the Renowned Work n. IOLO MANUSCRIPTS, being a selection of Ancient Welsh Manuscripts, in prose and Verse, from the collection made byEDWARD WILLIAMS (loic, Morganwg) and intended by him as materials for a New History of Wales. With ENGLISH TRANSLA- TIONsand Notes by his son, TALIESIN WILLIAMS Ab lolo of Merthyr Tydfil Price, 2ls YMABINCGION CYMREIG, sef Chwedlau Y Rhamantus yr Hen Gymry (fel yr ysgrifenwyd bwynt-yn yr Hen Gymraeg, ac mewn Cymraeg di weddar). Wedi ei rwymo mewn llian hardd, 17s. TREBOR MAI, Prif Englyniwr Cymru—Ei Waith Barddonol; yn cynwys ei Englynion, Caneuon Cywyddau, &c., hefyd Darlun cywir ohono,a'i Fyw. graphiad. Pris, 5s DAFYDD AB GWILYM,—Ei Waith Barddonol, yn cynwys rhai cywyddau na chyhoeddwyd o'r blaen, cyfieithiadau i'r Saesonaeg o rai o'r darnau goreu; a bywgraphiad o'r Bardd yn Nghymrag ac yD Saesneg. Tan olygiad CYNDDELW. Pris, 10/6. OWMNI UDSWIRIOL Y PRUDENTIAL (CYFYNGEDIG). TRYSORFA DROS £ 18,000,000. AGENTS addas ychwanegol yn eisiau.—Ymofyner a J. W. JONES, Prudential Office. Caernarfon. WONDER -Firelighter. NO CHIPS. NO PAPER. Lights Fifty Fires for Itd, SIXPENCE EACH. THE WONDER FIRELIGHTER COMPANY, 38, UNION STREET, LIVERPOOL. AG NTS WANTED. (Fl 8YNDODH MAE VHITTINGTO.; Wedi ymadael o 9 Scotland Place, lIe y bu am 24ain mlynedd, ac WEDI AGOR SIOP ARDDERCHOG yn 5t BYROM STREET r,awn o lfOO NEWYOD O'R BRETHYNAU GOREU In y dref. Deuwch a Gwelwch I F) Chwi wyddoch am dano fel Teiliwr FOR SALE THROUGHOUT AUGUST. AT John R. Carmichael's, 282, 284, 286, 288, & 290, GT. HOMER SHEET. LIVERPOOL. J. R C. has pleasure in placing before his patrons several lots of Manufacturers' Samples and Odd Lots, secured at large discounts off cost. Lot I.—WHITE QUILTS, in Honeycomb, Mar- cella, and Satin-finish, 1/11 to 7/11. 2 Lot 2.—950 yards DELAINETTES, fast co'ours, latest designs, from 2fd. 4 Lot 3.—Special purchase of a Warehouseman's stock of Gents' and Ladies UMBRELLAS, at 25 per cenb. off cost prices, from 1'- to 10/11. Lot 4.—Manufacturers' Samples, BLOUSES and PINAFORES, secured at 25 and 33 per cent. off cost, and will be cleared at proportionlte reductions from regular prices. Lot 5. -50 only, Dress Lengths, HARRIS TWEED, six colourings, 12 yards for 2,6. Lot 6.-7 yards Double-width DRESS MATER- IALS, in great variety, for 4/11. Special Lots will also be shown in the MANTLE, MILLINERY, and HOUSE FURNISHING Departments. JOHN R. CARMiCHAEL Great Homer Street, LIVERPOOL. BARN MR. T. E ELLIS, A.S. Y llyfr tra nodedig humw, "LLYFR Y TRI ADERYN," llyfr a ddarllencvis ac a ail ddarllenais i, a chynghorwn bob Cymro i'w ddarllen." Araith Ion. 23ain, 1894. Un o'r Llyfrau hynotaf yn y Gymraeg PRIS SWLLT; DRWY Y POST 1/1, "Llyfr y Tri Aderyn," GAN MORGAN LLWYD 0 WYNEDD- Dirgelwch i rai i'w Ddeall, ac i eraill i'w Watwor: sef Tri Aderyn yn Ymddiddan,—yr Eryr, a'r Golomen a'r Gigfran; neu Arwydd i Annerch y Cymry. GYDA RHAGARWEINIAD GAN Y Parch. OWEN JONES, B.A., Llansantffraid. I'W GAEL 0 SWYDDFA Y CYMRO. 18, BRUNSWICK STREET, LIVERPOOL PRIS SWLLT. ARGRAPHIAD NEWYDD 0 GWELEDIGAETHAU y GAN ELLIS WYNNE o Lasynys. I. Foulkes, 18, Brunswick Street, Liverpool. Alliance Assurance Company. CAPITAL £ 5.000,000 STERLING. HEAD OFFICE: BARTHOLOMEW LANE, LONDON, E.C. THE RIGHT HON. LORD ROTHSCHILD, Chairman ROBERT LEWIS. Chief Secretary. Branch Offices: 30, EXCHANGE ST. EAST, LIVERPOOL. Liverpool Board: FREDERIC NORTH, ESQ., Chairman, MORRIS P. JONES, ESQ, J,P., Deputy-Chairman. ALFRED TVRER, ESQ. FREDK. W. FRODSHAM, ESQ, H. KINCHETT-MADDOCK, ESQ R, L. GREENSHIELDS, ESQ, R. ALFRED HAMPSOJJ, ESQ. LORD STANLEY. M.P. O. MORGAN OWEN, Secretary. 88, HIGH STREET, WREXHAM a')' Wrexham Board: R, VENABLES KYRKE, ESQ., J.P., Chairman. SIR R. A. CUNLIJ^FE, BART., Deputy-Chairman, THOMAS BURY, JISQ. EDWARD DAVIES, ESQ., M.D„ J.P. SIR R. E. EQERTON, 1C,C.S.I. J. E. POWELL, ESQ. JOHN PRICHARD, ESQ., J.P. SIR WATKIN WILLIAMS WYNN, BART, JOHN FRANCIS, Secretary. I Prospectuses, Proposal Forms, and all information can be j had on application.