Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE LANCASHIRE WATCHES Surpass all others in Quality and in Cheapness. GENUINE ENGLISH LEVERS In Silver Cases, £ 2 2s., £ 3 3s., £ 4 ios. Gold Cased, surprisingly cheap FACTORY PRICES AT BYRNE'S. 10, BOLD S T R E E T, AND THE GOLDSMITHS' COMPANY, 19, PARKER STREET, LIVERPOOL. The West of Eijglaijd Clotli Establishment. (Established 1856.) J. JONES & CO., Le 0. P. OWEN & Co., 9, SCOTLAND PLACE, BYROM STREET. YR HEN FASNACHDY mwyaf adnabyddus yn Lerpwl, Cymru, a rhanau helaeth o America, am YBRETHYNAU OREU. TORI AD | 1 OREU. G WNEUTHURIAD 1 "F OREU. FFIT OREU. Ac am y Prisiau mwyaf rhesymol* DEUWCH A GWELWCH. HAS. R. HALL, GENERAL LETTER CUTTER C- ENGRAVER 53, PARADISE STREET, LIVERPOOL. MANUFACTURER OF BURNING BRANDS, STENCIL PLATES, RUBBER STAMPS, BRASS PLATES, &C. REGISTRATION OF VOTERS. JLY LIVERPOOL, 1894. THE LIVERPOOL LIBERAL FEDERAL COUNCIL REQUEST LIBERALS To examine and see if their Names are on the Overseers' Lists now exhibited at the doors of churches, chapels, municipal and other public offices. Should any name be omitted, or the name, qualification, or address of a voter be wrongly described, inforin-tio i should be immediately given at the undermentioned offices. The fo lowing persons are entitled to be on the lists :— ALL HOUSEHOLDERS who have occupied the same premises from the 15th July last year to the lf;th of July this year, or ho have resided, duiing the same time, in different houses as ocoupior° in continuous succession. Any one occupying rooms between the dates above named, and paying rent to a person not residing on the premises, is entitled to be on the List of Voters. SERVICE FRANCHISE. All who have occupied Rooms for service rendered, in a house where the occupier or owner does not reside. LODGERS. who have occupied Apartments, of the value of £10 per annum Unfurnished, in the same houss during the period above-named. ALL CLAIMS A.ND ALTERATIONS MUST BE MADE ON OR BEFORE AUGUST 20. Claim forms and a'l information will be supplied Free of Charge at the Offices, Liberal Federal Council, No. 9, Cook Street, and at the Registration offices in the various Divisions. ABKECF.OMBY DIVISION —Liberal Association, Commerce Court. Secretary, Mr. C. W. Ward. EVERTON DivisIoN,- Liberal Club 53, Everton Road. EXCHANGE DIVISION.—Liberal Association, 20I SIR Thomas's Street. KIKKBALK DIVISION.-36, Smith Street. WALTON DIVISLON-Liberal Club. 77. Kooky Lane. WEST DERBY DIVISION.-Liberal Association Office, 7, N Low Hill Secretary, Mr. R. W, Pritchard. EAST TOXTETH.—Young Wales -ociety's Rooms, 51, Arundel St eet. WEST TOXTETH —Liberal Club, 315, Mill Street. Secretary, Mr. W. Leicester. SCOTLAND.—Irish National League Branches. OBJECTIONS. LIBERALS who a or before Au?u"t 20 receive Objec- tions to their names beina' on the List are requested to at once bri!:f; the Notice of Objection to the Registration Office for the Division in which the objection has been made. EDWARD EVANS, Jun., President. J G. BROWN, Hon. Secretary. W. W. BIGGS, Hon. Treasurer. AUGUSTINE HONEY, Secretary. Offices, 9, Cook Street, August 1, 1894. Symudiadai., Liongau Cymreig Lerpw. CAMBRIAN LINE (Thomas Williams <& Go.) CAMBRIAN W AfUlOR, hwyliodd o Barry, Caerdvdd. am Santos, Ebrill 7. CAMBRIAN PRINCESS, gadawodd Samarang am yr Azores Mawrth 20. CAMBRIAN KINO. hwyliodd 0 Monte Video am Newcastle N. S.W., Mawrth 3. CAMBRIAN MONARCH, hwyliodd o Lundain am Melbourne Mrwrth 10 CAMBRIAN PRINCE, hwyliodd 0 Rio am River Plate. Ebrill 30 CAMBRIAN QOTAS, cyrhaeddodd St. Helena o Manilla ar ei ffordd i Lerpwl, Ebrill 17 CAMBRIAN HILLS, cyrhaeddodd Port Pirie o Rotterdam Mai 3. CELTIC LINE (R. Hughes-Jones t. Co.) CELTIC MONARCH, cyrhaeddodd Barry Dock o Hamburg Gorphenaf 25. CELTIC CHI FF, gadawodd Caerdydd am Santos, Mehefin 11 BRITISH COMMODORE gadawodd Coquimbo, am Calla Mehefin 16. SUPERB, ga awodd Imbetiba, Brazil am Rangoon, Mehefin 10 CELTIC QUEEN, cyrhaeddodd Callao o Caerdydd, Gorph 16 CELTIC RACE, gadawodd Rio de Janeiro Newcastle NSW Mehefin 9, CARNEDD LLEWELYN, gadawodd Newcastle N.S W AN Portland Oregon, Mehefin 18. RICHARD E EVANS, HOUSE AND ESTATE AGENT, la, Preston Street (Opposite Police Courts) LIVERPOOL. And 36, CLARENDON ROAD, SEACOMBE. ^STATES CAREFULLY MANAGED. RENTS COLLECTED PROPERTY BOUGHT, SOLD, OR MORTGAGES EFFECTED* NO WELSHMAN SHOULD BE WITIIOUTI THE NEW ENGLISH MONTHLY MAGAZINE "WALES," Editor-0. M. EDWARDS, M.A., OXIIORD. It aims at the promotion of a high and noble patriotism." "Beautifully printed, tastefully illustrated." Ti ragoraist arnynt oil" (Ned Huws yn Y Ci/mro). The Illustrations for July are excellent. .The Works of Goscombe John, the Welsh Sculptor, are presented in a style surpassed by no English Magazine. —SEVENTEEN ILLUSTRATIONS— Price SIXPENCE, on the 1st of every month. "CYMRU'E PLANT," Dan Olygiaeth O. M. EDWARDS, M.A. DYLAI HWN GAEL CEFNOGAETH POB PENTEULU. YR UNIG GYHOEDDIAD ANENWADOL I'R PLANT. DARLUNIAU RHAGOROL, LLYTHYREN NEWYDD, AMLEN HARDD. TONAU I'R PLANT, GWERSI, HANESION A GWOBRWYON. Ceisweh y Rhifyn am Gorphenaf, Pris Ie. HUGHES & SON, Publishers, 56, HOPE STREET, WREXHAM. Order through a Bookseller; also at the Bookstalls. sw CWESTIWN BITTERS CWILYM EVANS. Y mae miloedd wedi cael iachad trwy ddefnyddio y meddyglyn anghydinarol hwn, pan oedd pob Meddyginiaeth Arall Wedi Methu. Ni ddyiai un teulufod hebddo. Mynwch ei gael. Adfera iechyd cyfiawn. Ymlidia afiechyd ymaith. Nid yw byth yn siomi. Rhoddwch brawf arno. P WYSIG. BITTERS G WIL YM EVANS. TYSTIOLAETHAU. 1 Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddin, Mehefin 12, 1893. Anwyl Syr-Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddaf cefais an- wyd trwm, a throdd yn influ- enza, gyda diffyg treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor goreu yn y dref weini arnaf, nid oeddwn yn gwella. Yna anfonais am eich QUI- NINE BITTERS, ac yr wyf heddyw yn ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D. Davies. 24 Lynton Street, Salford, Mehefin 23,1893. Foneddigion—Blinid fi yn fawr gan Bronchitis ddydd a nos, ac er bod dan drin- iaeth Meddygon yn yr Hos- pital, nid oeddwn yn fawr gwell. Anogwyd fi i roddi prawf ar QUININE BIT- TERS Gwilym Evans. Cefais esmwythad mawr mewn byr amser, ac erbyn hyn yr wyf yn teimlo fel person arall. Ni fyddaf byth mwy heb botelaid o o hono yn y ty. Yr eiddoch- (Mrs.) S. Parkinson. Dywed Mr. E. Creigfryn Edwards, Garth, Llangollen, Mawrth 3, 1893. Foiieddigion- Er's peth amser yn ol poenid fi gan Neuralgia, ond rhoddodd QUININE BITTERS Gwilym Evans wellhad llwyr i mi mewn byr amser. BITTERS (iWlLl'M EVANS. tarRHYBUDD. :;& Gochelwch Dwyllwyr. Edrychwchfod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir mewn poteli. 1/11, 2/9, a 4/9, yr un; Blychau y cynwys tair potel 4s 6c am 12s 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y perchenogion,- I QUININE BITTER IfABOFACTOpe Co., i LIMITED. LLANELLY, SOUTH WALES. PRIF ORUCHWYLIWR YN AMERICA- -Mr. R. D. WILLIAMS, Plym outh, Pen EXTRAORDINARY PURCHASE. 1,000 J..J A DIE S' S HI R T S, IN TWELVE FASHIONABLE STYLES, ALL WITH LARGE SLEEVES AND STIFF COLLARS AND CUFFS, USUALLY SOLD AT 2/11 AND 3/11, WILL BE OFFERED AS 1/LLJF EACH. 2 SEE WINDOW THIS DAY. HENRY MILES, 25 & 25A, CHURCH STREET (Opposite Pro-Cathedral), LIVERPOOL. (F I. -_c-.c_- NEWYDD EI GYHOEDDI. Mewn cyfrol hardd yn cynwys 750 o dudal. Demy 8vo Pris 10s. Gch. HANES LLENYDDIAETH GYMREIG o 1651 hyd 1850 (History of Welsh Literature-1651-1850). GAN CHARLES ASHTON, DINAS MAWCDWY. Oyhoeddivyd gan "Gymdeithas yr Eisteddfod Genedl- aethol," ac t'w gael oddiiorth ISAAC FOULKES, 18, BRUNSWICK STREET, LIVERPOOL. Y CYMRO: Newyddiadur Cenedlaethol. Danfonir UN COPI yn ddidraul trwy y Post:- Am 12 mis, 5/6 Am 6 mis, 3/0 Am 3 mis, 1/6 Telerau Hysbysiadau- Yn ol 3/- y fodfedd, neu 13 gwaith am 19/6. At Ein Cohebwyr. Dylai pob gohebiaeth ein cyrhaedd fan bellaf fore ddydd Llun a phob newydd a hysbysiad erbyn bore ddydd Mercher. Eill Cyfieithiad. They all belong to me.E. Cook. DEALLWN mai Mr Hugh Edwards (Huwco Penmaen), Rhyl, ydyw Merllyn," y goreu ar y cyfieithiad; a Mr John Anwyl, Caerlleon, ydyw'r ail oreu. Yr ydym yn anfon y gwobrau iddynt, sef Hanes Llenyddiaeth Gymreig,' gan Gweirydd; a Gwaith Barddonol Trebor Mai.'

OES Y PEIRIANAU.

---:0:--'---ORIAU LLAFUR Y…