Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE LANCASHIRE WATCHES Surpass all others in Quality and in Cheapness. GENUINE ENGLISH LEVERS In Silver Cases, £ 2 2s., £3 3s., £ 4 ios. Gold Cased, surprisingly cheap FACTORY PRICES AT A BYRNE'S. io, BOLD STREET, AND THE GOLDSMITHS' COMPANY, 19, PARKER STREET, LIVERPOOL. The West of England Clotfi Establishment. (Established 1856.) J. JONES & CO., Late 0. P. OWEN & Co., 9, SCOTLAND PLACE, BYROM STREET. YR HEN FASNACHDY mwyaf adnabyddus yn Lerpwl, Cymru, a rhanau helaeth o America, am YBRETHYNAU OREU. TORIAD | 1 OREU. GWNEUTHURIAD | ~B~OREU. FFIT OREU. Ac am y Prisiau mwyaf rhesymol* DilUWCH A GWELWCH. C HAS. R. HALL, GENERAL LETTER CUTTER <0 ENGRAVER I 53, PARADISE STREET, LIVERPOOL. MANUFACTURER OF BFRNING BRANDS, STENCIL PLATES, RUBBER STAMPS, BRASS PLATES, &C. DIRPRWYAETH FRENHINOL AR DIR YN NGHYMRU A MYNWY. BYDDED HYSBYS y cynelir eisteddiadau y Ddirprwyaeth hon, i'r dyben o gymeryd tystiol- aethau o berthynas i siroedi Dinbych, Fflint, a Threfaldwyn, fel y canlyn Yn yr Assembly Rooms, Llangollen, ar ddydd Mawrth, yr 28ain o Awst, am 10 yn y boreu. Yn y County Buildings, Gwrecsam, ar ddydd Mercher, y 29ain o Awst, am 11-15 yn y boreu. Yn Hanmer ar ddydd lau, y 30ain o Awst, am 10 yn v boreu. Yn Neuadd Drefol y Wyddgrug, ar ddydd Gwenei yr 31st o Awst, am 10 yn y boreu. Yn yr Assembly Room, Treffynon, ar ddydd Sadwrn, y laf o Fedi, am 10-30 yn y boreu. Yn Neuadd Sirol Rhuthyn, ar ddydd LInn, y 3ydd o Fedi, am 12 yn y boreu, ac ar ddydd Mawrth, y 4ydd o Fedi, am 9-15 yn y boreu. Yn Neuadd Sirol, Dinbych, ar ddyddiau Mercher ac lau, y 5ed a'r 6ed o Fedi, am 10 yn y boreu. Yn Rhyl, ar ddydd Gwener, y 7fed o Fedi (os bydd galw, i dderbyn gwrth-dystiolaethau (rebutting evidence) yn unig), am 10-30 yn y boreu. Yn Neuadd Drefol y Trallwm, ar ddydd Sadwrn, yr 8fed o Fedi, am 10-30 yn y boreu. Yn Neuadd Drefol, Llanfyllin, ar ddydd Llun, y 10fed o Fedi, am 10-30 yn y boreu. Yn Ysgoldy y Bwrdd, Llanfair, ar ddydd Mawrth, yr lleg o Fedi, am 10-30 yn y boreu. Yn yr Ysgoldy, Dinas Mawddwy, ar ddydd Mer- cher, y 12fed o Fedi. am 11-30 yn y boreu. Yn Neuadd Sirol, Machynlleth, ar ddydd lau, y 13eg o Fedi, am 10 yn y boreu. Yn y Victoria Hall, Drefnewydd, ar ddydd Gwener, y 14eg o Fedi, am 10-30 yn y boreu. Gofynir i'r sawl sy'n bwriadu rhoi tystiolaeth anfon eu fcenwau i mi, yn nghyda chrynodeb (neu gopi cyflawn) o'r dystiolaeth fwriadant roddi, bythefnos o leiaf cyn dydd yr eisteddiad yn mha un y dymunant gael eu harholi. D. LLEUFER THOMAS, Ysgrifenydd. 1, Charing Cross, Llundain, S.W. Symudiadau Llongau Cymreig Lerpw. CAMBRIAN LINE (Thomas Williams & Go.) CAMBRIAN WARRIOR, hwyliodd o Barry, Caerdydd, am Santos, Ehrill 7. CAMBRIAN PRINCESS, gadawodd Samarang am yr Azores, Mawrth 20. CAMBRIAN KING, hwyliodd o Monte Video am Newcastle Ti. S.W., Mawrth 3. CAMBRIAN MOKABCH, hwyliodd o Lundain am Melbourne, Mrwrth 10 CAMBRIAN PRINCE, hwyliodd o Rio am River Plate, Ebrwl 30; CAMBRIAN N, cyrhaeddodd St. Helena o Manilla ar ei ffordd i Lerpwl, Ebrill 17 CAMBRIAN HILLS, cyrhaeddodd Port Pirie o Rotterdam, Mai 3. CELTIC LINE (R. Hughes-J ones & Co.) CELTIC MONARCH, cyrhaeddodd Barry Dock o Hamburg G-orphenaf 25. CELTIC CUI F U, gaclawodd Caerdydd am Santos, Mehefin 11. BRITISH COMMODORE, gadawodd Coquimbo, am Callao, Mehefln lG. SCTPKBB, ga awodd I-pbetiba, Brazil am Rangoon, Mehefln 10 CELTIC QUVJBN, cyrhftsddodd Callao q Caerdydd, Gorph. 16. CELTIC RACE. -adaworid Rio de Janeiro Newcastle N.S.W., Mehefln 9. CARNBnn LLEWELYN, gadawodd Newcastle N.S.W., am Portland Oregon, Mehefin 18. RICHARD E EVANS, .1 t í HOUSE AND ESfATE AGENT, ia Preston Street (Opposite Police Courts) LIVERPOOL. And 36, CLARENDON ROAD, SEACOMBE. KSTATES CAREFULLY MANAGED. RENTS COLLECTED PROPERTY BOUGHT, SOLD, OR MORTGAGES EFFECTED NO WELSHMAN SHOULD BE WITHOUT,1 THE NEW ENGLISH MONTHLY MAGAZINE "WALES," Editor-0. M. EDWARDS, M.A., OXFORD. It aims at the promotion of a high and noble patriotism." "Beautifully printed, tastefully illustrated." "Ti ragoraist arnynt oil" (Ned Huws yn Y Cymro). The Illustrations for July are excellent. The Works of Goscombe John, the Welsh Sculptor, are presented in a style surpassed by no English Magazine. —SEVENTEEN ILLUSTRATIONS- Price SIXPENCE, on the 1st of every month, "CYMRU'R PLANT," Dan Olygiaeth O. M. EDWARDS, M.A. DYLAI HWN GAEL CEFNOGAETH POB PENTEULU. YR UNIG GYHOEDDIAD ANENWADOL I'R PLANT. DARLUNIAU RHAGOROL, LLYTHYREN NEWYDD, AMLEN HARDD. TONAU I'R PLANT, GWERSI, HANESION A GWOBRWYON. Ceiswch y Rhifyn am Gorphenaf, Pris Ie. HUGHES & SON, Publishers, 56, HOPE STREET, WREXHAM. Order through a Bookseller; also at the Bookstalls. i I CWESTIWN BITTERS GWILYM EVANS. Y mae miloedd wedi cael iachad trwy ddefnyddio y meddyglyn anghydmarol hwn, pan oedd pob Meddyginiaeth Arall Wedi Methu. Ni ddylai un teiilu fod hebddo. Mynwch ei gael. Adfera iechyd cyflawn. Ymlidia afiechyd ymaith. Nid yw byth yn siomi. Rhoddwch brawf arno. PWYSIG. BITTERS G WILYMEVANS. TYSTIOLAETHAU. 1 Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddin, Mehefin 12, 1893. Anwyl Syr-Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddaf cefais an- wyd trwm, a throdd yn influ- enza, gyda diffyg treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor goreu yn y dref weini arnaf, nid oeddwn yn gwella. Yna anfonais am eich QUI- NINE BITTERS, ac yr wyf heddyw yn ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D. Davies. 24 Lynton Street, Salford, Mehefin 23,1893. Foneddigion—Blinid fi yn fawr gan Bronchitis ddydd a nos, ac er bod dan drin- iaeth Meddygon yn yr Hos- pital, nid oeddwn yn fawr gwell. Anogwyd fi i roddi prawf ar QUININE BIT- TERS Gwilym Evans. Cefa,is esmwythad mawr mewn byr amser, ac erbyn hyn yr wyf yn teimlo fel person arall. Ni fyddaf byth mwy heb botelaid o o hono yn y ty. Yr eiddoch- (Mrs.) S. Parkinson. Dywed Mr. E. Creigfryn Edwards, Garth, Llangollen, Mawrth 3, 1893. Foncddigion- Er's peth amser yn ol poenid fi gan Neuralgia, ond rhoddodd QUININE BITTERS Gwilym Evans wellhad llwyr i mi mewn byr amser. BITTERS 6MI EVANS, "SHYBUDD, eas* Gochelwch Dwyllwyr. Edrychwchfod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir mewn poteli. 1/lJ, 2/9, a 4/6, yr un; BIychau y cynwys tair potel 4s 6c am 12s 6c. I'w cael yn mhob man, neu daufonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy jpost oddiwrth y perchenogion,— QUININE BITTERS IJANDFACTORING Co., LIMITED. LLANELLY, SOUTH WALES. PRIF ORUCHWYLIWR YN AMERICA- Mr, R. D. WILLI ^^3, Piy.mafch, Pen EXTRAORDINARY PURCHASE. 1,000 J A DIE S' S I R T S, IN TWELVE FASHIONABLE STYLES, ALL WITH LARGE SLEEVES ANT) STIFF COLLARS AND CUFFS, USUALLY SOLD AT 2/11 AND 3/11, WILL BE OFFERED AS EACH. SEE WINDOW THIS DAY. HENRY MILES, 25 & 25A, CHURCH STREET (Opposite Pro-Cathedral), LIVERPOOL. (F .JE- NEWYDD EI GYHOEDDI. Mewn cyfrol hardd yn cynwys 750 o dudal. Demy 8vo Pris 10s. 6ch. HANES LLENYDDIAETH GYMEIG o 1651 hyd 1850 (History of Welsh Literature-1651-1850). GAN CHARLES ASHTON, DINAS MAWDDWY. Cyhoeddwyel gem" OymeleÜhas yr Eisteddfod Genedl- aethol," ac i'w gael oddiiorth ISAAC FOULKES, 18, BRUNSWICK STREET, LIVERPOOL.

ELUSEN DEON GOODMAN. :

-:0:-RHODDI A DERBYN.

---0--Hewyddion Cymreig.