Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

-----Cyfarfodydd Misol..

Masnachu gyda Germani.

Gbrchfygm y mwnwyr eithafol.

Osgoi Streic y Tramffyrdd.

Y Sefyllfa Dramor.

News
Cite
Share

Y Sefyllfa Dramor. Newyddion cynhyrfus a ddaeih o'r gwahanol wledydd tramor yn vstod vr wvthnos. Bu camddeall cydrhwng y Cynghreiriaid a Rwmania, fel y Korfti id'dvnt fygwth torri cysylltiad a hi. Buasai rhwyg o'r fath yn ddvrn- od drom i'r Gynhadledd Heidd- wch ac yn sig,lo, sylfeini Cyng- hrair y Cenhedloedd. Ymddeng- ys fod Rwmania wedi myned yn rhy hyf yn Hyngari, gan ymo,sod ami a meddiannu tir a defnydd- iau oddiarni. Gorchymynwyd iddi ddychwelyd yr joll, ondni chaed' ateb o Kwbl. Yn ddiwedd- arach deailwyd nad oeddRw- mana wedi derbyn yr un rhy- budd, g'an fod y pellebrau wedi .torri i lawr. Modd bynnag, dealla y safle: yn awr, a disgwylir iddi ufuddhau. Bu raid i'r Cyngor heifyd roddi rhybUdd i Germani ynglyni ag Adran 6r o'r Cytun- deb, sydd yn sicrhau cynrychlol- aeth 0 ran Germanaidd Awstria yn ei Chyngor. Nid yw hyn wrth fodd Ffrainc mwy nag oedd v cytundeb rhwjig Prydain a Persia, oblegid bydd Germani ar ei therfynnau hi yn gryfach o gymaint a hynny. O'r ochr arall mae Itali ynl awyddus if hyn, oblegid gwanha hynny adferiad Awstria, sydd ar ei therfynnau Mthau, i'w hen safle fygythiol. El brwyd!ro ffyrnig ymlaen yng Xgorledd Rwsia, yn yr hwn A* bui ein rniilw-yr yn llwyddiannus. Eglurwyd hefyd nad yw hyn yn golygu. rhwymo ein hirnain yno, ond bydd elin holl filw'yr wedi eu tynnu oddiyno erbyn diwedd y mils neisaf. Prin. modd bynnae, y cred y wlad ddlim am hyn befl- ach, nies v gwel y milwyr gartref.