Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Cyfarfodydd Misol.

News
Cite
Share

Cyfarfodydd Misol. V Gymanfa Gyffredin,ol-L,erpwl, Mai 18, 19, 20, 1920. ■■ Cymdeithasfa'r Gog! edd — Bangor, Medi 2, 3, 4. Cynxdeithasfa'r De-Bethany (S.), Alberafon, Hydref 21—23. Arfon—Dimorwig, Medi 8. De Abertei fi-Twr,Ayn, Hydref 7, 8. Dwyrain Dinbych-Y Groes, dydd Mercher, Medi 24. Dwyrain Meirionydd, Cefnbrith, Medi 10, ii. Dwyrain. Morgan nwg—Bethel, Heol- fach, dydd lau, Medii 18, am. 10 o'r gloeh.. Diyffxyn Conwy-iCa,I'tll:el, Ilydrie-f 22. Glam. Presb. Bast—-Cilfynydd, Sept. 17, at 10.30, a.m. I Glam. Presb. West—'Bethel. Mansel- | ton, Thursday, Oct. 2, at 10.30. Cor. Meirionydd—Emgedi, Medi 8, 9. t Gor. Mo-rgainnwig—'Bryan, Port Talbot, Medi 9, Dedhreu am 10. Henadumaeth Caer &c -Sandycroft, Mydref 8. Lleyn ac Eifionvdd--I'enmorfa,, Medi I 8. Manchester—Stockport, Medi 27. M 611—'E.lim,, Medi 8. Mynwiy—Ebenezer, Blaina, Medi 24. Sir Fflint—Qucensferry. Medi 15. Sir (laerlyrddin I.lanarthney, 'Medi 23. I ddechreu am 11 o'r gloeh. Tiefaldwyn Uchaf—Llandinam, Hyd- ref i a 2. Iref.aldwyn Isaf—Pontrobert, Medi 18 a lo. MON.—Bosra, Awst 11. iLlywydd_ ion, Parch W Davies, Bodedern, a Dr. M. Hughes, Lianerchymedd. Deeh- reu wyd trwy tawl a gweddi gan Mr. [' 1, c V,7 Rhosl'lanerchrugog. Gwsvn- Yddwydi yr ordinhad o s'wper yr Ar- giwydd yr Ysgrifennydd. yn arwain, J'n Ciael ei gynorthwyo gan y Parchn. W., P. Owen, Trefeglwys, Hywel L'arry, Brithdir, 11. Roberts, Elim, a r-l heoph ilus Lewis, Llanfachreth. Cad- arnhawyd Cofnodion y C.M. diweddaf. Gal'wyd ar Mri. J. Parry a L, (J. Evans, Niwbwrch, i. edrych" dros lyfr- au eglwys Bosrah a'r Parch, R. Charles Jones a II. Parry Edwards i dderbyn y 'Casgliadau. Adroddiadau (a) 0 Llanrhyddlad, Salem, a.Siloam FOd yr Eglwysi hyn wedi dewis nifer 9 frodyr at y Swyddogion yn Bwyllgor 1 <idewis Bugail. (b) O Gwalchmai a Doth an Fod yr Eglwysi hyn wedi dewis brodyr at y Swyddogion yn "Wyllgor i ddewis Bugail. (c) O Jeru- s,alem: Fod yr Eglwys hofri, wedi galw yn- flaenoriaid, Mri. Hugh Thomas, Ccheldrefgoed, I Jew. Owen, Ty- 6 ^'ewydd, J. Fflewyn Williams, Ty'ny- buarth, a John Williams, Bronmynydd. (d1) O Cemaes: Fod yr Eglwys hon dewis brodyr at y Swyddogion yn Bwyllgor i'r aracan 0 ddewis Buga,.tl. :(e) 0 Cana a Gad: Fod yr Eglwysi hyn wedi dewis nifer o frodyr at y kwydjd'ogion. yn "Bwyllgor i'r amcan o udewis Bugail. (f) Pwyllgor y Myíyr- ^yr Cyfarfu y Pwyllgor Gorff. 31, Mr. O. Elias yn gadeirydd. Cafwyd ad- toddiad o'r gwahanol ysgoli-f>n' a chol- ^gau am yr efrydwyr, yr hwn oedd yn "ynod ffafriol am yr oil ohonynt. yn. •idieithriad. P'ongytarchwyd hwy a,1' lhvyddiant, ac yn arbennig Mr. Llewelyn, Jones, Menai Bridge, yr hwn eni!'lodd y radd o B.A. gyd'ag anrh^^d- 'edd, yng Ngholeg Bangor. Nid oes °nd ych}'dig fisoedd er pan, ddychwel P^d o'r Fyddin .yn Ffrainc. Pasiwyd 1 alw syhv y C.M. a'r Pwyllgor penod- edig gan y "Gymdeithasfa/trwy y C.M., eni!'lodd y radd o B.A..B'ydlag anrh^^d- 'edd, yng Ngholeg Bangor. Nid oes 011d ychydig fisoedd er pan ddychwel odd o'r Fyddin .yn Ffrainc. Pasiwyd 1 alw syhv y C.M. a'r Pwyllgor penod- edig gan y Gymdeithasfa, trwy y C.M., at achos y brawd ieuanc, Mr. W. P. Jones, Llandd'eusant, yr hwn, sydd yn aros eto heb ei ryddhau o'r Fyddin, edrych beth ellir wneud er ei ryddhad. J asiwyd fod y grant i'w chyflwyno yn liawn i'r efrydwyr, ac i'w rhamiu yn yfartal rhyngddynt, gan fawr obeith- 10 y hydd y casgliadau o'r Eg'wvsi wedi eynhyddu crjiti lawer. •Deallwn ri as rod Mri. R. R. Thomas a C. Ph. W:l- Iiams wedi cwblhau eu cwrs addysgor, ar dir i dderbyn galvvad. Hyderwn ? cofia'r Eglwysi am dianynt. Bwriada y'r. IJewelyn Jones fyned ym'aen am J radd o M.A. a Mri. Currie Hughes1 tl Thos. Wiltliams gymryd, y cwrs am ^dd yng Ngholeg Bangor. Gorfodir J" P. R. Lloyd i roddi, heibio el ef_ ydian yn llwyr am rai niisoedd, oher- vVd'd, amhariad ar ei.1 olwg. Dymunir "III, i'r, Eglwysi gofio am yr Efrydwyr \$,a.ohyhoeddiadau.. Ynglyn a'r ad- U oddiad hwn, rhoddwyd caniatad Jan t p C.M. i Mni. J. Idiris Owen a R. ■ 'WdvnT Jones i sefyll yr arhob'ad am K fVnediad i Goleg y Bala.-(W. J. W'il- B' J>an^' (?) Pwyllgor Diirwest: ■ eri<3erfynwyd rhoddii grant o £ 3 3s. i iGymanfa. Gwynedid, a £ 2 2S. i Gym- deithas Ddirwestol y Gymdeithasfa. Dymunwyd ar i'r Eglwysii ddycbweiyd i'r Ysgrifennydd (y Parch. John Evans) y tafleni anfonwyd iddynt, a hynny yn ddiymdroi, er mwyn ei alluogi i gyL Iwyno adroddiad yn brydion. Rhodrl- wyd anogaeth daer ar fod aelodau, ac yn arbennig swyddogion eglwysig, yn ffyddlon i sdyn dros egwyddorion D:r- west yn y Llysoedd pan fo galw tin hynny. Cadarnhawyd yr oil o'r Ad.. roddtiadau uchod.. Nodwydi y Parch. W. H. Jones a Mr. Thomas Roberts, Hebron, i fyned i Llanfvvrog. a-Lian- fachreth, i gynorthwyo yr Eglwysi hyn gyda galiw 13ugail Traddododd' y Parch. W. Davies anerchiad byr wrth gyflwyno y gadair i Dr. M. Hughe. Ar gynhygiad Mr. O1. Hlughes, Jones, pasiwydl pleidlais o ddiolchgarwch icynnes i Mr. Davies am ei lywydd- iaeth ddoeth a deheuig; a chyifeiriwyd at y ffaith fod y iLlywydd newydd yn llanw y gadair am yr un cyfnod ag y mae 'eii. frawd, Mr. John Hughes, yn llywyddlu CM. I.erpwl. Diokhodd Dr. Hughes, mewn geiriau pwrpafiol. am yr anrhydedd osodwyd arno. Ter- fynwyd trwy weddi gian Mr. O. Row- lands, Bryn'refail.' Cyfarfod y Pryn- hawri.-—Dechreuwyd gan. Mr. W. Roberts, IJan.allgo. Derbyniwyd yn ffurfiol Air.- R. iQ-wiliym Jones yn aelod o'r C.M. Holwyd ef am ei wybodaeth o'r Ysgrythyr, &c., a'i brofiad ef ynghyda. Mri. T. R. Lloyd, J. Idris Owen, a, IJewelyn Jones, gan y Parch. J. Iv. Hughes, B.D. yn absenoldeb y Ilarch. R. R. Jones. Rhoddwyd cyngor rha,gorol iddynt gan y Parch. W. Rob- erts. Ar gais y C.M., rhoddodd y Parch. J. Williiaroisi, D.D., eglurhad ar y safle bresiennoli ynglyn a Mesur Dad- gysylltiad: a Dadwaddola'ad.. Diolch- .wyd yn gynnesi i Dr. Williams am osod ger ein bran- mor glir a go'eu y slafle' a.r hyn o bryd. Gwnaed coffad tyner a ipharchns- iawn am y diweddar Mr. O. li. Jones, Amlwch. Bu flaenor ffyddlon a gweithgar am 40 m'liynedd. Boneddwr Cristionogol ydoedd, hyn- awisi a charedig iawn bob amser. Ychydig Siiaradai, ond gv/eiithia:i lawer, yn enwedig o'r golwg. Meddiai ddawn arbennig hefyd i gael gan eraill weith- io. Efe a'i deul:u, i raddau .pell, gyn- haliiodd yr acHos yn Bull Bay .am flyn- yddau lawer j a da gennym dd.eall fod gofal y teulu am yr achos hwn yn par- hau. Teimlir hiraeth a choPed am v brawd annwyl hwn mewn Piawer cylch. (iwrandawydi profiadau Swyddogion Eglwys Bosra gan y Parch. J. J. Evans, a. chaed sylwadaiT yr arehwil- wyr ar ansawdd yr achos yn y lie. ILlawenydd i'r :c.r. oedd gweled gwedd1 mor siriol .ar yr achos. Cad- arnhawyd cais Eglwys Disgwylfa am fenthyg 6700 o'r Gronfa Fenthycio], a Rhoddwyd anogaeth daer ar fod g wed dill y casgliadau at y Gronfa. hon, yn ogys'tal a'r Drysorf.a Gynorthwyo], yn cael eu hanfon. i mewn yn ddiym- droi. -Dewisiwyd y Llywydd, Dr. M. Hughes, i gynrychioli y C.M. yng Nghynhadledd yr Egiwy-isi' Saesneg, gynhelir yng Nghaer, Medi 23—25. Cyflwynwyd amcyw lythvrau yn cyd- nabo.dcydymdieimlad y C.M. Pasiwyd i anfon llythyrau cydymdeim1!ad at Mr W. C. Lloyd, Bethel, yn ei wael- edd, "ac at Mrs. Wi11iams., Pantvgist, Rhosgoch, yn ei phrofedigaeth. Can- iatawyd cais eglwys IBeaumaris (C.) am gael gweled IJyfrau Cofrestriad gedwdr yn y Safe yn Llangefni. Tref-n- wyd. i gynn.al C.M. Elim, dydd Llun, Medi 8. Terfynwyd trwy weddi gan Mr. J. Roberts, GorsJwyd. Trefnwyd i bregethu, y Parchn. H. H. Jones, B.A., H. D. Hughes, T. J. Evans1, Theophilus Lewis1, a J. Williams, D.D. HENADURTABTH CAER, DIN- BYCH A FFI.1XT.C.wers.yllt, dydd jMercher, Gorff. 30. Llywydd., Mr. J. S. Lloyd. Croeisawyd Mr. Horace D. Parry ar ei ddyohweliad o. Miesopo- tamia. Datganwfd y cydymdeinilad dyfniaf a gweddw y diweddar Barch. Ben. Evans, Garston a giweddw y di- wedidla,r Barch. R. E. Morris, M.A., Gwrecsam ac a'r Parch. E.' M. Griffiths, ym marwolaeth ei fam yng nighyfraith. Cymeradwywyd cynn.al iCyfarfod Hndebol o'r ddrwy Henadur- iaeth yn. y Gwanwyn, ac ymddidedwYid y trefniadiau i'r Pwyllgor bem>clwyd eisoes. Penpdiwyd ymddiriedolwyr i'r eiddo ym Man cott. -Rhodtlodd vr Y sg- rif«nnydd gyfrif o Ystadeigau, Derbyn- iadau a Thaliadau yr Henaduriaeth am y flwyddyn 1918. Darilenwyd' llythyr oddiwrth y Parch. E. A. Davies, B.A., B.D., yn ymddisiwyddo fel gwein.idog o'r Cyfundeb, efe wedi derby to galwacl i un o eglwysi Presibyteriaid Lloegr. Hysbiyswyd fod y Parch. W. B,ay ley Roberts, M.A., yn yid-dd-iswydido. o ofalaeth Hill St., Rihos, efe wedi der- byn galwad i Oswald Roads, Croesos- wallt. Hyshyslwyd fod y Parch. G. A. Edwards, M.A., wedi ei ddewis yn aellOd 0 un o Bwyllgorauv y Comisiwn Ad-drefnu, set Pwyllgor ein Hainles Oyfundebol a'n Hiathrawiaethau." Mater: "Ein Pobl leuainc, eu hang- h en ion a,'u cyfleusterau." Agorwyd y drafodaeth gan y Parch. John: Roberts, cyfeiriodd1 at rai rhesiymiau a roddir trOSi fod cymlaint o bobl ieuainc yn. ym- ddieithrio oddiwrth yr eglwys1, a dang- osodd y pwysiigrwydid 0 feddu mwy o wirionedd a cihysiÓndeib yn ein bywydi, v iPwysigrwyeld o feddu oylmeriadi pur, a,c 0 gei,sio ennill diddordeb ein, pobl ieu- ainc yn y pethau pwysicaf. Beth ibynraag fo ffa.eleddau yr elglwys, nid oes tin. sefydliad wedi magn mwy o ddlynion o ysbryd hunanyimwadol a'r eglwys, a dylid galw mwy ö, sylw at yr hyn mlae ',r eglwrys wiedii wneud. •Cafwyd adroddiad o hane's, yr achos yng NgWiersyHt gan, Mr. Williams, Ysgrifennydd yr eglwys, Diyma, y tro cyntaf i'r Henaduria,eth gael ei chiyn- ,nal yug Ngwersiyllt. Nid esmwyth fu gyrfa yr elglwys bob amser, ond caf- wyd ynoi lavyer 0- wir ffyddloniaid, a lloiiwyid hwy lawer tror o wybod: nad ofer eiWlafur. Teyrnas.a heddwch yn yr eglwysi; a .gwir werthfawrogir gwas- anaeth y gweiiniddg, y Parch. Edwin Jones. Mae'r eglwys yn. dd'iddyled; ac mia,el,r Ysgol Sul yn fwy llewyrchus: ,na nlemor amSier yn ei banes. Cyfeir- iodd y' Parch. Edwin Jonesl at deyirn- giarweh a, ffyddlondeb y bobl ieuainc yno. Cadarnihiawyd y eyinhygio-n can- lynol o eiddo Cynhadiedd y Lleyigwyr. (1) Fod. }"cliwanegiadi o 50 y cant i fod ynlg nghyflogau y gweiaidogion. (2) 'Fioel £ 2 i'w dialu fel lleiafswm i weini- dioigioin am' eu gwasanaeth Sabothol. (3) Foci brody,r i'w penodi i ymweled a phoh eglwys i osod y cyniiiygion hyn gerbron. Penodwydi y brodyr canlynol i drefnu yr ymweliad: Mri. John .Owens, Y.H., J. S1. Llovd. E. D. Rob- ,erts,, R. Jeremy, Ivor Jones, J. Prit- chard, B. Copipack, a T. M. Roberts.. Ilysbyswyd' fod1 y brodyr canlynol wedi en dewi^ yn flalenorilaid yn eglwys Ye pre, Mri. T. E. A. Edwards, Joseph Forbes, Y.H., a. W H Lewis. Cadarn- hawyd y peinderfyniadau canlynol o eiddo y Pwyllgor benodwyd i gynorth- wyo eglwys Coedpoeth a Glan '-rafon. (1) Ein bod yn gofyn. i Bwyllgor yr Aehosioin, Sieisneg roddi grant o £ 30 i Glan'rafon, a £40 1 Coedipoeth. (2) Fod gweinidog yn, cael ei benodi i'r ddwy eglwys, ac, fod y trefniad yn cael ei ail ystyried ymhen tail" blynedd. Hysibyswyd, fod yr holl, weith redo edd yn ddiogel yn y safe. Penderfynwyd cymeradwyo i'r eglwysi lie y bwriedir codii coflech i'r milwyr siyrthiodd y'n y rhyfel, fod: un Uech yn. cael ei gosod ac enwlau. yr holl filwyr ami. Cym- eradwywyd1 ymuno ag Henaduriaeth Lancashire i gyhoeddi un adroddiad blyniydidol. Cynhelir cyfarfodydd nesaf yr Henaduriaeth yn Sandycroft, 8 Hydref..

PENDINE, SIR G AERiF YRDDIN.

[No title]

Family Notices