Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

YJZ EGLWTS I DDANGOS, CRIST.

News
Cite
Share

YJZ EGLWTS I DDANGOS CRIST. ARGLWYDD IEsu, llanw'th Eglwys A Dy Ysbryd Pi Dy J-lun; Fel y gwasanaetho'r I\ el oedd Trwy roi'i 'Haw i achub dyn Dysg i'w llygaid allu canfod Pan drueni dyn, ei fri; Dysg ei Haw i estyn Iddo Wiii ac olew Calfari. Llifeid eariad Pen Calfaria Drwy Dy Eglwys ato, ef A'th diriondeb Dii Dy Hunan (;Ivwoj.'r tt"uati yii el Ilef: Dvsg- hi ii of nil byw yn elisn-ikk-ytt), Gan anghofio'r byd, a'i Iocs Nertha hi i dosturio wrtho; A ihoi'i hysgwydd dan ei groes. W. PARI Huws. Teimla trigolion Cefnpennar yn dra diolchgar i Arglwydd Aber- dar am ganliatau Pare iddynt ar delerau mor rhad, a chwarae teg i'r Cyngor Lleol am) fod yn adi'gon Cymreigaidd i'w emvi yn Bare Heddwch." Pyvvedir yn y papurau y saethlr pwy bynnag a geiisia fyned yn agos at dy Mr. Lloyd George yn Llyclaw Fydd yno ddim esgus I bregethwyr ddweydmai pasto, 0'1 gyhoeddiad barodd iddo alw fel y gwnant ym Mryn.Lwelo,n! Clywais ar awd'urdod uchel fod y Cadfridog Syr Owen Thomas yn cryfhau ei afael ar Foil. Mae ei weithgarweh a'i barod'rwydd yn rhoi syniad newydd am y gwasanaeth y gall aelod seneddol ei roil i'r rhai sy'n ei ddewis. Teimla llawer o'r Aelodau Seneddol y dylai y wlad dalu eu costau teiiithio yn ol a blaen i Llun- dain, a diau fod llawer i'w ddy- wedydi o blaid hyn. A barnu wrth restr presenoldéb rhai o'r aelodau Cymreig, ni byddai y draul ond ychydig, gan mai pur anaml y gwelir hwy yno. 0 Dy'lai Sir Gaer fod yn dawel lllWY am hir amser, canys cafodd helfa fawr o Ynadon Heddwch newyd'd, dilm llai na thrigain a phedwar o ddyii.ion rhagorol. ac er hynny teimla rhywrai, fel ar bob amgylchiad cyltelyb, y dylai y N rhwfyd gynnwys ychwanieg. Llongyfarehwn nifer o gyfeillion adnabyddus syd'd yn y rhestr. Un o'r vmwolwyr mwyaf ad- nabyddus yn Llandrindod y mis hwn yw Syr Edward Carson. Nid oes rhaid1 i neb fod meiwn petrusrter ynglyn a'i 'nabod, canys y mae ei wyneb yn ei fradychu. Bendii:thi'ddo e,f -ii,-id yw ym deall Cymraeg, gan fod yr ymadrodd- ion a ddafnyddir am dano gan Gymry twymigalon yn llawdrwm a miniog. Mae Abeiteiii yn cynnyg rhyddfreiniad y dref ii Mr. Lloyd George, ac mi byddai'n rhyfedd gwel'd y Prif Weinidog yn clilyn Mr. Asquith ar daith drvvy Geredigion. i, Nid oeddwn yn gwdxl fod prin- der cwrw yng N ghorwen aileg yr Eisteddfod, oodi dywedai yr Piedd- was wrthyf ma welodd de neb yn leddw yno. Rhaid fod yno gwnv to 11c 11 iawn pan y gallai (ly niion yfed fel y. gwnaen.t, heb feddwi. Dywedodd Syr Isambanl Owen yn Aberystwyth fod yn rhaid i fechigyn. adael yr ysgol. ganol yn ddenniaw oe»d o,s, am lwyd!do mewn niasoach, ac y rhaid rhoi'r ddwv neu dair blynedd olaf i ddysgu ieiitboedd. Mae':n amlwg mai syn- i ad au mater ol iawn ,syd!d! gan Syr Isanibard am addysg. Da gennym vvel'd fod Mr. Hugh Edwards, A.S., wedi llwyr wellla. Efe! mae'n ddilys yw'r mwyaf amryddawn 0'1' holl aelod- au Cymreig, a'r syndbd yw ei. fod yn gallu gwneud cymaint. Ni fyddai mis Awst yn Llandrindod ym ei. doniau pre'gethwrol yn gyf- lawn hebddo, a gwelaf nad yw ei P'hulpud eleni yn eithriad. -+- Gyda'r Henafiaethwyr Cvnrreig yn Nolgeflau, yr oedd yr Athro1 Jrioyd Dawkins pan ddaeth y newydd ei fodwedi ei wneud yn Syr. Ceiidwadwr ac Eglwyswr yw Syr William, ond edmygydd mawr o Mr. Lloyd George. I I N is gwn beth fuasai Prydain yn ei wneud herb y Cvmro," ebai, ac efe fydd arwainydd y Senedd am flynyddoedd." -+- Mae canmoli'aeth uchel i'r 1, ternational Standard Encyclo- paedia." Nid yw mor adnabyddus yn y wlad hon ag yn yr America, am nad oes llawer o gopiau o hono wed'i eu d'wyn drosodd. Enillodd ei olygydd, y Parch. Dr. M. O. Evans, glod dysgedigion biaenaf America, a drwg gan bawb glywed nad yw iechyd y gwr parchedig yn dda. Mae wedi symtudl 0 Cincinnati i lannau'r Tawelfor, lie y mae brawd' iddo yn byw. -+-- Ar ddydd Sul, Meh. 22, preg- ethodd Dr. T. Wit ton Da vies, Bangor, yng nghapel y Bedydd- wyr ym Myrtle St., Lerpwl. Ar ol diweidd ei yrfa yng Ngholeg Pontypool yn 1877, cyn: iddo fyned i Athrofa Regent's Park a Phrifysgol Llu'ndain, gofynodd Hugh Stowiel Brown, tadcu Mrs. Herbert Lewis a Mrs. Herbert (Lady) Roberts, am iddo fod yn gydiweinidogag ef yn Myrtle St. Yr oedd Hugh Stowel Brown: yr amser hynny yn y rhetig flaeniaf fel pregethwr a darlithiwr. Dywed yr Oswestry- Adver- tiser" fod amcan ymweliad Mr. Asquith a Chymru yn ddim mwy na llai. na chdsio dangos yng Nghymru y d'iffyg ymddiried yn y VV'e:invddiaeth sydd yn cael ei ddangos mor darawiadol gati bob etholiad yng Nghymru, Lloegr, ac Ysgotland. ♦-— Ychydig o efrydwyr sy'n debyg o fod yng Ngholegau Diwinyddol yMethodistiaid y ty,mo,r nesaf. Bydd y De yn cadw coleg yn Aberystwyth, a'r gogledd yn y Bala, a rhyngddynt ni bydd gan- ddynt ddefnydd Coleg parchus o ran rhH beth bynnag am an- sawdd. Greisyn na buasai y ddau yn cadw gyda'u gilydd. ——. Llyncir papurau nejwyddion Cymru o un i un gan gwmniau Sciisnig. Clywaf fod un yn rhagor Wedi pasio ymaith felly yr wyth- nos ddiwelddaf. Mae cysylltfiad agos rhwng y cwmniau hyn a chwmniau sydd yn rhannu hYISl- "bysiadau y Llywodraeth, ac v maeilr naill yn hellpu'r llall. Can- lyniad hyn oil yw y bydd yr oil o'r papurau newydd Saesneg yn fuan yn nwylaw cwmniau cyfoethog v Saeson, a'r papurau Cymreig yn edwino ac yn marw. — Madr ae'lodau Cymreig yma wedi pletidleisio yn !e:rbyn y Weiin- yddiaeth yn ystod y tymor di- weddaf :—Major Breese 12 o wellthiau, Mr. Vaughan Davies 7, Major J. Edwards 12, Mr. J. H. Edwards 7, Mr. L. Haslam t, Mr. John Hinds 18, Syr Evam Jones i, LiieU:t.-Col. T. H. Parry 4, Mr. Sidney Robinson 10, Syr R. J. Thomas 2, Mr. Haydn Jone,s 16. Mae;'r gweddill yn dal swyddi dan y Llywodraeth, ac wrth gws yn gorfod llyncu popeth. --+-- Da geinnym- glywed fod Dr. Hugh Jones, M.B, C.M, D.P.H. Y.H., Dolgellau., wedi ei benodi ,gan Dr. Addison, gweinidog iechyd, yn aelod o'r Welsh Con- sultative Council, o dan y Ddeddf Iechyd sydd newydd ddyfod i rym. 0 safle feddygol mae'r penodiad yn un pwysig ac an- rhydeddus iawn, ac er fod gwas- anaeth Dr. Hugh Jones wedi ei gysegru i ddyffryn y Fawddach a chymoedd culion Meirion, mae (i glod fel meddyg" ymroddgar a medrus yn cyrraedd ymhell, a bydd llu o hen gyfeiillion yn falch o glywed am yr anrhydcdd hwn a dderbyniodd. Gwyr llawer o'cfl darllenwyr fod Dr. Jones wedi bod yn wael am gryn amser y llynedd, ond er ys misoedd bellach y mae wedi cael adferiad llwyr, a hynny,—fel y mae efe ei hun yn dweyd yn ddibetruis',—mewn ateb- iad ii weddiau ei gyfeillion. Boed' iddoeto flynyddoedd lawer i was- anaethu y cylch y mae wedi rhoddi ei amser a'i dalentau mor llwyr iddo, a bydd ei brofiad > werth dirfawr yn y cylch newydd eangach a mwy cyhoeddus.

FJBRSONOL.