Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

v Eisteddfod Genedlaethoi…

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

6eni, pnoDi a ODarw. PRIODASAU. :nav iesc-Daviesc Bry¡an.-Gorff. 31, yng nghra pel Charing Cross, gan y Parohn. P. H. Criffiths, a J. Nich- olas, lieut. T. M. Davies, R.A.F., M.G., mab y Parch, a Mrs. W. E. Davies, IIford, a Garys, trydedd ferch Mr. a Mrs. J. Davies'-Bryan, Alexandria. Davies—John -Gorff. 31, yng nghap- el Nolton, Bridgend, Mr. Diavid Davies, Blaengarw, mab ieuengaf Mr. D. Davies, Westbourne Place, Porthcawl, ag1 Elizabeth, merch hynaf Mr. a Mrs. George John, Blaengwynfi. Oweinyddwyd gan y Parch. Tom Beynon, Blaengwynfi. Treulia y par ieuanc eu mis m.el yn T'ewkesbury. Evians Roderick.—Awst 6, yng nghapel Talsarn, Llanddeusant, Sir Ga,erfyrddin, Miss Roderick o'r lie, merch i Mr. Roderick, dilledydd, a Mr. Evans o Gaerdydd1, yntafu hefyd yn enedigol o Sir Caerfyrddin. Daeth torf o gyfeillion ynghyd i ddymuno yn dda i'r par ieuanc. Yr oedd y capel a'i gylch wedi ei add- urno yn brydferth. Y mae Miss Rioderick fel ei thad wedi arfer bod" yn ffyddlaw.n gyda'r oanu, ac yn ystoid ei harosiad am flynyddloedd yn Caerdydd yn aelod disglair o'r cor. yn y ddinas fawr honno.. Cyf- lawnwy'd y gwas,anaeth priodasol gan y Parch. Evan Williaims, M.A., B.D., gweinidog y lie, a-Mr. Davies, Gofrestrydd, Llangadock. Wedi boreubryd blasus, ymadawodd y par ieuanc am y Mumbles, lie y treulir y mis mel. James'—Davies.—Awst 7, yng. nghapel Pembroke Terrace, Caerdydd, gan y Parch. John Roberts, M.A., yn cael ei gynorthwyo gan, yr Henadur Parch. J. Williams, Aiberteifi, Mr. J. E. Arnold James, cyfreithiwr, Treherbertj a Miss H. May Davies, merch Mrs. a'r Parch. J. E. Dav- ies, M.A. (Rhuddwawr), Y Lasael, Llandilo. Jones—Lewis.—Giorff. 31, yng nghapel M.C. y Bala, gan y Parch. R. R. Morris, Blaenau Ffestiniog, Mr. Joseph Tudor Jones, Cefn Du, Hen- i's llan, Dinbych, a Miss Lewis, Y sgiOl y Cyngor, Rhydgaled, Groes., Din- bych (merch Mr. a Mrs. Lewis, 103, High St., Bl. Ffestiniog). Jones—Jones.—Awst 2, yng nghapel Moriah (.M. C.), Trawsfynydd, gan y Parch. D. Hughes, Mr. William Jones, Southend, a Mis's, Laura Jones', Lronwnion:. Rihoddwyd .y briodasferch ymaith gan ei brawd, y Parch. John Jones, M.A., B.D. Gwasanaethwyd ar y priodfab gan Mr. Jones, a Miss, Laur-a Jones, ohwaer y priodfab yn gweini ar y briodferch. Rhoddwyd gwledd i nifer o berthynasau a chyfeillion y par ieuanc. Eisteddodd wrth y bwrddi, Mrs,. M. Jones (mam y briodferch), Mr, a Mrs. Edmund Jones (rhieni'r priodfab), Parchn. D. Hughes a John Jones, M.A., Mr. Rd. Jones, Mr. a Mrs. T'. Evans, Porthmadog, Mr. a Mrs,. Wynne Thomas, Llanelltyd1, Mrs. Roberts, Penrhyn, Miss Jones, Blaenau Ffes- tiniQg, Misses Nellie Owen, L. J. Owen, G. A. Owen, a Megan Jones, South End. Moirris-Jones—Hughes.—Awst 6, yng nghapel Wíoodchurch Road (M.C.), Birkenhead', gan y Parchn. Howell Harris Hughes, B.A., B.D., a D. Teowyn Evans, B.A., Dr. Hugh G. Morris-Jones, RA.-NI.-C, Llangollen, â. Miss' Dorothy Hughes, unig ferch Mr. a Mrs. R. E. Hughes, Croft on, Oxiton, a Ffriddrwen, Colwyn Bay. ,O,Wten,s-Bevan.G,orff. 28, yng nghap- el Bethlehem Green, Castellnedd, gan y Parch. Tom Beynon;, yn cael ei gynorthwyo gan y Parch. B. T. Jones, unwyd mewn priodas Mr. J. A. Owens, Blaengwynfi, a. Miss' M. A. Bevan, unig ferch Mr. Thomas Bevan, Blaengwynfi. Ymadawodd y par ieuanc am. Aberystwyth. Roberts Davidson.—Awst 2, yng nghapel Presbyteraidd Walton, Lerpwl, g,an y Parch. O. S. Symond, B.A., Mr. Thomas John Roberts, mab hynaf Mr. John a, Mrs. Hannah Roberts, gynt o Ddinbych, a Miss Agnes Davidson, trydedd ferch Mr. Thomas a Mrs. A. J. Davidson, gynt 412, Stanley Road, Lerpwl. Roberts — Thuliiasi.-Awst 4, yng nghapel Parkfield, Birkenhead, Mr. Erasmus, Roberts. Tyddyn isaf, Caerwen, Mon, a Miss Thomas, Adfa, Maldwyn. Gwasanaethwyd ar y priodfab gan Mr. Francis Rob- erts (brawd), a Miss Youldo (Wan- lass How), Amble, Side (morwyn). Rhoddwyd y briodas.ferch ymaith gan ei brawd, Mr. B. Thomas, Ad- fa. Presennol Miss, M. E. Roberts- (chwaer), Mr. a Miss Hughes (cefn- der a ohyfnither). Bydd y pwpl newydd yn ymgartrefu yn 7 Ridley St., Birkenhead. Gwasanaethwyd gan y Parch. H. M. Pugh, Birken- head. Ymadawodd y, par ieuanc i dreulio eu misi mel yn Harlech a glannau Meirion. Williams Jones.-Dorff. 3.1, yng nghapel M.C. Llanelidan, Rhuthyn, gan y Parchn. R. J. Jones, gweini- dog, D. P. Jones, Dinbych, ac H. Jones, Bontuchel, Mr. J. S. Wiil- liams,, mab Mrs. Williams, 4, Bridge St., Dinbych, a Miss Katie Jones, merch Mrs. Jones a'r diiweddar Mr. Jones y Felin, Nantclwyd. MARWOLAETiHAU. T Benjamin.—Gorff. 21, yn 83 ml. oed, Mrs. Benjamin, gweddw y diweddar Mr. Benjamin, Maeselwad, Pont- rydiflendigaid. Davies.—Awst 4, Mrs. Davies, giweddw Dr. Getihin Davies, gynt Prifathro C01,eg y B-edyddwyr, Bangor. Edwards. —Gorff. 31, yn 30 ml. oed, Mr. R. W. Edwards, un o flaenor- iaid yr eglwys Gymraeg yn Sunder- land (C-ofnodiad helaethach mewn. Haw). Evans.—Gorff. 25. yn 51 ml. oed, Mr. John Howell Evans, Bryndyfi," Cemmaes, a mab- y diweddar Mr. ENan: Evans, un o hen ilaenoriaid mwvaf parch us eglwySi M.C. Cem- aiaes. tCladdwyd ym mynw-ent y capel, Gorff. 29, pryd y gwasanaeth- wyd gan y Parc-hn. T. Alun Wil- liams- (gweinidog), R. W. Jones,, R. C. Evans (A.), a Robert Jones, Aiberdyn. Gedy weddw, mab a merch, i alaru ar ei ol. Griffiths.-—Awst 7, yn 61 ml. oed, Mrs. Margaret Griffiths, Cader Road, Dolgellau. Claddw-yd yn eglwys Llanfachreth, Awst 13. Hynawsi fam, ei heinioes fu—yn gy-fan Mewn gof-al, oli theulu Ond araul caiff dreulio cu Ail oes yn. ymyl Iesu. Moris a'i briod gymerwyd, la-go Dan ugain a gollwyd I'w ]le tra gwell ytri gwyd Eu breiniol fywyd brynwyd.- R.D. Jones.—-Gorff. 2,9, yn 61 ml. oed, -Vr. Thomas Jones-, 78, Manod Road, Blaenau Ffestiniog. Yr oedd yn flaenor ffiyddlon yn eglwys Bethesda. Jones.—Awst 5, Mr. John William Jones, 1=53, Canning St., Lerpwl. (Cbfnodiad helaethach mewn 11a w). )ones,Awst 4, Mr. David Jones, Richmond Stores, Penrhiwtwyn., Castell Nedd. Kellow.—iGorff. 24, yn 52 ml. bed, Mrs. Kellow, annwyl briod yr Hen. ,Moses Kellow, Y.H., Bryncroesor, Croesor, a chwiaer i Mr. 0. T. Wil- liams-, C-riocieth. Phillips'.—Awst 4, yn: 42 ml. oed, Mr. David Phillips, bla-enor gyda'r Methodistiaid, Abertileri, ac annwyl briod Polly Phillips,, merch y di- weddar Barch. John Williams. PDiiCe.GoOrff. 27, yn 59 ml. oed, Mr. Thomas Price, Fishpools, Bleddfa. Roberts.—-Gorff. 28, claddwyd gwedd- illio-n Mrs. Roberts, annwyl briod Mr. Roberts, Brynrhyfel. Dyffryn Meirionydd, fu f-arw, yn 59 ml. oed. Williams-.—Awst 4, yn Horton War Hospital, Epsom, Sister Katherine Wiilliams, Q.A.I.M.N.S., annwyl chwaer Mrs. D. C. Lewis-, Cambria House, Colwyn Bay. Ilarry,G,orff. 21, yn'sydyn, yn 79 ml. oed, Mr. John Parry, Bryn Neuadd, Trevor, Sir Caernarfon. Willi ams.-Aw.st 2, Mrs. A. M. Wi 1 liams, annwyl briod Mr. Llew. Wil- liams, Glasfryni, Trealaw. j