Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Pa beth a wna Germani?

NEWYDDION

News
Cite
Share

NEWYDDION CynhaJiodd eglwys. Gymraqg yr An- nibynwyr, Caegwrle, ei Bazaar am dri diwrnod yr wythnos ddiweddaf yn Yagol y Cynlgor, Hope Village. Llyw- yddioin oedidynt—y dydd cyntaf, Mr. Thos. Jones, cyM-faer Wrecsam, yr ail gan y Parch. Edwin, Jones', M.C., a'r trydydd, Mr. D. Jones,, Heartsheath, Wyddgruig. Gwoiaed elw rhagorol. a'r oil at leihau diyled y capel hardd sydd yn y He. Cynbaliodd eglwysi Gymraeg War- rinigton ei chyfarf.od pregethiu blypydd- oJ, nos Sadwrn a'r iSaboith diweddaf. Gwasaniaethiwyd nos, Sadwrn gan y Parch. Daniel Davies, Webster Road, Lerpwl; a thair gwaith: y Saboth gan y Parch. Thomas, Joiies. Rihros.tyJlen. iCalfwyd gwyl lewyrcbus iawn-y tyw- ydd yn ffafriol, cynulJiiadau da, y igweision, yn eu hwyliau go,reu, ac en- einiard amlwg ar y weiinidogaeth. CynfaaliWyd cyfarfod pregethu Blab- ell, Mynwy (Capel Islwyn,) Sul y Piasg, pryd y pregethwyd gan y Parch. W. Arthur Jones, Disigwylfa, Merthyr Vale. Cynhaliodd eglwys. y 'Ciynamt ei gwyl bregethu y Sull cyntaf o Fai. Pregethwyd gan y Parch R S. Hughes, B.A.,B.D., Galifiaria, Porth. Cynihraliodrd eglwys Ebienezer, New- port, ei ehyfarfod pregethu y Sul ,cyntaf 0 Fai. Gu asanaetlivyvd gan y Parch. J. WAlsom Roberts, Ynyisihir. ■CynhaLiodd eglwys Ynyshir ei dryf- arfod pregethu y Sull a "r LIun, Mai 4, 5 Giwasanaethwyd gan y Parchn. H. M. Pugh, Oolwyn Bay, a William Thomas, Mtaesteg. Ca,f,wyd cynull- iadau rhagorol, a gweinidogaeth rym- UiS. Ar ddiwedd yr oedfa. nos, Lun c-ododd rhai o'r broayt oedd wedi eu taniü gan. y weinidogaeth ar eu traed i foliiianiLu y Gwr y clywisent. mor fieius am dano. Yr oedd teimladau y gyn- uilleidfa wedi codi mor ucihe-l, nes diwyn ar gof i ni boethdier y Diwygiad diweddaf. Airhosodrd gwr ieuanc ar ol pan brofwyd y cyfarfiod, ac yr oedd yn llaw en, gennym ei weled yn rhoddi ei hunan i'r Gwaredwr yn ei ddagrau. Yr ydym yn gobeithio, y ceir gweled mwy o ffrwyth. Llongyfarohwn, Mislsr Eriawefi Griffiths J'onesi, Artro, PW'liliheli, ar ei llwyddianit anrbydeddus yn pasio, y Local Centre Intermediate Theory of Music yn yr Associated Board, of R.C..M. a R.A.M., London. Niid yw -eto,oin,d, 12 oed, a phrawf hyn y medda dalent. gerddorol, ac hefyd sieryd yri ucbe,l am ragoriaeth M,ss El,a Davies, R.C.M., Abererch, fel athrawes. Cynhaiiwyd Cymanfa Ysi^olion, Dos- garth Mostymyn Bethel, Mal 7. Dech- reuwyd am 5 o'r gloch. Llywyddwyd gan y Piarch. Joiha Parry, Newmarket, yn ddeheuig iawn. Hiolwyd y plant gan. Mr. Thomas Williams., Gwynfa, a chanwyd amryw donau dan arweiniiad Mr. WiJ-1 iain Williams. Yn dilyn hyn bol'wyd y bobl mewin oed ar x bennoel o'r Hyfforddwr gan: y Parch. J. Ellis Jones, Ffyniniongroew. Nid Oie-Sr mewn cof yr un Gymanfa Ysgolion wedi ei chynmal yn y wrthiau hyn a ohymainit 'o'r 'ysbryd addoli' i'w deimlo, ag oedd yn, y gymanfa hon. Diarfu i eglwiys y Tabernacl, Blaen garw, nos, Siua, diweddaf,, basio yn unfrydol i, yphwanegu cyflog ei gweini- doig. Yn. awir y mae y gyiflog am y fugeiliaeth yn ^120, a ^3 y Sul. A chai,ff pob gweirnidog arall teilwng a ddraw i'w gwasanaethu ar y Sul yr un s:wm. Y codiad uchod ynglyn a'r fugeiliaeth i gychiwyn o ddechreu y flwyddyn hon. Y mae llu Ü eglwysi Cyfarfod MilSü] Gorllewin Morgannwg wedi cychwyn o ddifrif gyda hyn. Gobeithio y bydd i eglwysi, eTaill i ddilyn ar fyrder. Y mae y perth o dan sylw eglwys Bethel, Pontycymmer, rOnd nid ydiynit wedi cw:b.l orffen eto. N irSi geJlir gorffen heb ddechieu, ac yn ol y ddiareb, y mae diechreu y gorchwyl yn banner ei n,eud. Arholiad yr Ysigoil Siabrothol yng Ngorllewin Morgannwg. Daeth chwech o wobrwypn i Ysgol Sul y Tabernacl eleni. 'Wele yr enallwyr Mr. Richard Richards: y wobr flaenaf yn y Dosbarth Hynaf. D'osbarth dan 16, Morgan Oiwen, yr ail wobr. Dios. dan 13, Mary Margaret Tudor y wohr flaenaf. Dan 10, Mair Elunred Jones y wobr flaenaf, a'r mledral am y papur Cymraeg goreu. Ail wohr, Gwienda Lumley Evans. Tair gwobr flaenaf, dwy ail wobr, a medal. Nid oes, un Ysgol wed. cael chwe' gwoibr o'r blaen, mor bell ag yr ydym yn cofio, o fewn cylch y Cyfarfod Misol. Ymhob Uafur y mae elw.

MARW GOFFA.

II. -