Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Mr Dai/id Williams (Gynt-Mri. Edwards & Williams, Dental Co. Ltd.), Boilgw, ne d, Porthmadog. A ddymuca hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'l lleoedd can- lYDOl BLAENAU FFESTINIOG:—Bob dydd Linn-, o 12 hyd 6 yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street (y drws nesaf i'r Maenofferen Hotel). LLANRWST.— Bob Dydd Mawrth, a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair, yn nhy Mr. David Jones, Coabnerehant, Garswood Use., Station Road (gyferbyn a'r Boar's Head), o 11 hyd 4 o'r gloch PWLLHELI.—Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o II hyd 4. CRICCIETH.—Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, flig-h Street, 6 4.30 hyd 6. PORTMADOC — Bob Dvdd Gwen- er, yn 76, High Street, o 9 hyd 8, a job nos ar ol 7. TiAT.A. -Ilob Dydd Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Sadd- ler, Teid Street, o xi hyd 1. DOLGELLAU AC ABERMAW — Tnvy apwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. Extracted by the Latest Process. Teeth filled and Scaled. Artificial Teeth Remodelled and Repaired. PLAS DIN AM, LLANDRINUOD WELLS. Public & Private, Apartments South Aspect. Overlooking Rock Park Close to Mineral Springs and Principal Baths,. Very central. Miss WILLIAMS & J0N?$, Proprietresses Gyda Heddwch. Daw llawer cyfnewidiad. Os mewn angen arian wrth law yr yclym yn barod i roddii, ar fen thy g o 110 i fymy yn gyfrinachol ar 'note of hind- yn unig. Ni chodir Tal. Telerau hawdd. Berathyciadau am Dymor byr yn adran arbennig geoinym. GEORGE PAYNE A'J; FEIBION, 3 Crescent Rd., Rhyl. Sefydlwyd 1870. £ 10 to fiooo Advanced Privately to Farmers, Traders and Householders. LOANS completed through the POST in strict confidence no fees simple Note of I-land interest and repay- ments-lowest in England and Wales distance no objection can be seen personally in the district for interviews by appointment. You will avoid pay- ing exorbitant interest by applying to the NATIONAL ADVANCE & In VESTMENT SOCIETY LIMITED, 41, CORPORATION ST., MAN- CHESTER. Telephone: No. 6066 C), t v. Established 1887. Branch (Kffice, iq, QUEEN ST., WREXHAM. GU PURE FOOD Ask for Keenora' SELF. RAISING FLOUR GUbTARI) POWDKR 1UKING POWDE H. BLANC-MANGE, etc. • ♦ ♦ -■■ ■ M.O?Rl$ & JONES, Ltd. Liverpool, Manchester and Ne,v-astle-on-Tyne. SCIENTIFIC SIGHT-TESTING SPECTACLE FITTING. i "< 11. < ::>1 a. s. ewer Fellow of the Worshipful Company of Spectacle Makers (Lond.) Freeman of the City of London Optician to the Carnarvonshire and Denbighshire Education Authorities Is now devoting all his time to this Profession, and may be consulted at the following places CONWAY At Compton House. First Friday in the Month. 12 to 5. CARNARVON: Bee Hive Temper. ance Hotel, Turf Square. First and Third Saturdays. II to 6. LLANOEFNT At the Central Phar- macy. Every Thursday. 10 to 6. PORTMADOC At Buckley's Temper, ance. Every 3rd Friday in the month. I I to. 7. LLANRWST At Greenwich House. All other Days. 10 to 6. Or by Appointment. SPECIALITIES- Sir William Crooke's Lenses. Kryptick Bi-Focals. Toric Rimless Clips. Special Lenses "NEMO," for the pro- tection of Vision against ill-effects of Moviug Pictures, Cataract, &c. Opposite the British Museum. Thackerav Hotel, Great Russell Street, London, W.C. i. Near the British Museum. Kingsley Hotel, Hart Street, Bloomsbury Square, London. Bedroom, Breakfast, Attendance, and Bath,. 6s. 6d. per night per person. Full Tariff and Testimonials on Application. Museum 1230,(2 lines). i232 (2 lines). Tel. Add—'Thackeroy, London.' 'Bookcraft London." Westcent. Telegraphic Address 'GWALIATEL,' London. Telephone Nos. 5010 & 50T1 City. T I HOTEL GWALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDON, W.C. CENTR AI. LY SIT U AT F.D. (Within 5 minutes walk of Euston Station and 20 minutes from Pad- dington by Underground Railway to Gower Street Station). BED. BREAKFAST, BATH & ATTENDANCE, 6s.. 130 Rooms Luxuriously Furnished. Passengers Lift to all floors. Fire- proof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. C.x mcfeJthas ^swiriof V Method*si isid C ft fin^ttfd. Yn unol a phenderfyniad y Gyman- fa Gvfiredinol yn Nhrefn-ewydd, Meh- efin 10—13, 1912, ffurfiwvd Cvmdeith- a9 yn ddioed, a chymeradwvvvyd hi gan Ddirprwywvr Iechyd Cenedlaeth ol Cymru ar y 27am o Fehefin, lyI2. Swyddfa: Regent Chambers. Wrexham. Ysg. Cyffredinol Mr. T. W. Thomas. Ysg. Trefnyddol Parch. \V. W. Lloyd. Trys. Mr. J. W. Parry, Bryndervv, Wrexham. Bydd yn dda gan yr Vsgrifenyddion ystyried pob cais am aelodaeth ac ateb unrhyw ofyniadau anfonir iddynt. Gwneir pob ymdrech i y gwa- hanol eglwysi i gyffyrddiad a'r aelod. au yn en symudiad 0 le i le, yr hyn sydd yn bwysig iawn. MOLESKINS. 1,000,000 WANTED at gos. per' 100 to complete Contract. Also FOX SKINS, HARE, RABBIT, OTTER, BADGER and CAT SKINS. Feathers and Horsehair Bought. Cash same day. H. STUART & Co., The Moleskin Specialists, Stuant House, Albion Buildings, Akiersigate Street, London, E.C. i. Tel. Central 10349. « Croen Cnawd Asgwrn Rhaid gofalu am y rh -# hvn, ESGEULUSDOD o unrhyw natur i'r rhai hyn elnvy Ddamwain neu Glefyd all aehosi Bi.009 PO SOHI NG T A i«W0 AtR Er Inwyn osigoi y perygl Meddygin- .,ietti Effekhio-l rhaid ei yinarfer nievvn pryd. 'Does. chm mor Uwyddiannus a sder a Gomcr's Balm Mae hwn yn awr yn. cael ei gydnabod y, gan filoedd fel y meddyglyn mwyaf sicr a diogel a ddarganfydd'.vyd erioed at IACHAU Clwyfau Archollion Tardd-iantau y cnawd Eczema, Crachau a Nedd yn Mhenau Plant; Llosgiad.au; Ysgal- da-nau Scurvy Llugrad Pliant, Ben- ywod a Babanod; Tarwclen; Gout; Cymalau Poenus; Rheumatics Poe-n Cefn; Piles.. |ljjj Yr oedd PEN fy mhlentyn mewn stat erchrvslon. GweHhaodd GOai• ER'S BALM hi yn bur fuan. Hynod o efEeithiol at Glwyfau ar Goesau Miloedd yn Tv stio i'w ESeit 1) iau B liyfed dol Ar werth gan bob Chemist a Stores am is. iilc. Gofyner tin "GOMER'S BALM." Mynwch weled enw "Jacob fli.i.gh,es," a.r bofr bLwch heb hyn, "Twyll ydyw." Neu danfoner ei gwerth, P.O neu Stamps, at HUQHIS, Manufacturing Ch enni st, P enarth, GA RUFF. WRTH 0 D WCII BOB PETH ARALIL, Dt. WiUiaMs School DOLGELLEY. Preparations for the Central Welsh Board and Oxford Local Examina. tions, London and Welsh Matricula- tion, and University Scholarships. There are three leaving Exhibitions. I tenable at Colleges, which are award- ed annually upon the results of the year's work. The Buiding and Grounds are ex ceitently adapted to secure the comfort and health of the Pupils. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accommodation A Domestic Science Department has recently been added, TENNIS, CYCLING, AM) HOCKEY. Inclusive Fees BOARDING Z.33 per annum TUITION, I 5s. For prospectus, apply to the Head mistress or to Richard Barnett. Queen Square, Clerk to the Governors Athrofa Abervstw>th HJn o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifathro T. F. ROBERTS,, M.A., DECHREUA'R Tymor nesaf ym mis Hydref. Paratoir yr Ffrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynhygir amryw o Ysgoloriaethau (amryw ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ym mis Medi nesaf. Am fanylion pellach ymofyner a J. H. DAVIES, M,A., Cofrestrydd. The Count y School, DOLGELLEY. (The Doigelley Grammar School). Dr. Ellis Endowment, A.D., 1665. BOARDING & DAY SCHOOL FOR BOYS. EXCELLENT general, education and training provided, with special preparations for the- Universities, the Civil Service and Commerce. BOARDERS received at the HEAD- MASTER'S HOUSE. For Prospectus. &c., apply to the Headmaster.

BHlfMSrie.

Advertising