Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

-+-Llym ond Cyfiawn.

News
Cite
Share

-+- Llym ond Cyfiawn. Nis gall yr un ad ran yn y wlad hon ddweyd nad yw y telerau yn ddliigon Hymi Germani, ac o'r ochr arall nis gall neb ddweyd eu bod yn anghyfiawn. Ni fuasai teleralUtrymach yn anghyfiawn, oble,gid yr oedd trosedd' Germani a'r colledion a achosodd yn anfes- ■uradiwy; onld rhaid oedd eu ffurfio yn ol galliu Germani i'w cyflawnii. Dyna ydoedd addewid ein Prif Wieinidog, a daw y telerau i fyny a'r addewid hanna. Y cyotaf peth yn y telerau yw fod Cynghrair o'r Cemhedloedd i'w sefydhi. Yna:, ymysg: petliau erail 1, mae Ffrainc i ad'-feddiannu Alsaoe-Lorrairue. Dyffryn y Saia:r i gael ei. lywodr- aetihu am bymtheng mlynedd gan 'Gomisiwn, dani y Gynghrair, a Ff rainc i gael meddiant o'r mwn- feydd. Ymhen y pymtheng mlyn- edd cymerir llais trigolion y dyff- ryn pa un ai dan Germani: ynte dan Ffradnc y dlymuilIanrt fod; ac os dan Germani gall Germani brynu y mwnfeydd oddiar Ff rainc. Bel- giium ,a Poland i gaiel tir oddiar Germani. DantzAg i fod yin ddinas rydd o dan Gynghrair y iCenihedloedd. Oadarnle Heligo- land ii gaeil ei dddinistrio. Germani i golli ei: holl Drefedigaethau. Ei1 Ibyddlin i'w thynu i lawr i 100,000 o wyr. Difodir gorfodaeth. Tynir ei llynges i lawr i'r niifer lleiaf pos- ibl. Gosodir y Caisar a'i gyd- droseddwyr ar brawf. Rhaid i Germani: wneud iawn am y difrod i eiddo a niwed anghyfiawn i ber- sonau. Ni pihenderfynir y swm dldisgwylir fel iawn, rhyfel hyd Mai 1921, a rhaid i hynny gael ei dalu o fewn 30 mlynedd. Rhaid iddii modid bynna,g daIu jQi, 000,000, coo cyira pen dwy flynedd. Dan y polisi o dluneil am dunell rhaid 1 Germani gyflwyno drosodd' bob Hong* dros 1,000 tunelil, hanner y rhai rhwnig 1,000 aI, 600 tunell, a chwarter ei chychod pyisgota a'i ha, erlopgau. bychain; 4aic adeiladu ntifer fawr o longau mals,n,ach iiir Cynghreiiriaid mn y pum' mlynedd nesaf. Camlas Kiel i fod yn rhydd I warantu y cerir allan y telerau, meddliennir y tir gorllew- inol i'r Rhine perthynol i Germani Igan yi Cyogbreiiriaid' am bymtheng milynedd. Caniateir pymthieng niwrnod i Germami i dderbyn neu wrthod y telerau. Ciyflwynir tel- erau ar wahan cyn hir i Awstria, Twrci a Bwlgaria.

-+-Barn Germani.

NOiDION LEiRjPWL.

NODION O'R DEHEUDIR.

-Cyflvvynolr Telerau.

-+-Croesholi yr Arglwyddi.

NODION 0 DDYFFRYN CLWYD.

MANOHiBSTER. '■'•••" '

FKRNDAI-E.