Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

DYDD IA WRTH.

News
Cite
Share

Mr. Goodman Edwards a gr-edad ei bod yn, arwydd er dadoni ifod y C.M. yn oadw goliwg ar gymerdadau fel, hyin. Yr oeddynt yn' Sir Fflint weddgwneud peth tebyg yn ddiwieddiar a hynny wedi profi yn ilwydddaint. Parch. 0. Pritchard, Ndyn, a ddy- munai ddweyd ar ran igweinddogion Ll-eyn ac Eifionydd, mai eu diymuniad unol hwy oedd ar i'¡r brawd anrnwyl hwn gael ei ordeinio. Syllwodd y Llywydd fed y cms a gynibygid. yn mynd ar draws. poib rheol a berthynai iddiynit., Ac os oedd gair rhywun rhyw wrtbwyn'ebiad i hyn gael ei wneucl: yn awr oedd yr adeg i wneud hynny. Yr oeddynt o'Jl yn. teimio. yn ffafr-iol iaw.n i'.r a,chos. hwn yn bersjon- jJtl, aim y teiml.ai pawb a adwaenai Mr. Griffith ei fed. yn, un o'r gwyr mwyaf annwyl a theÜwng. Yir uniig beth y dymunai ef alw sydw ato oedd fod1 y peth yn torri ar draws pob. rheol1; ac er fod g,an y Gymdeithasfa, beffa:í,t:h haw] i wneud hynny diym-unaii wneud yn glir ei bod yn deal! yr hyn a w-niai. Ni chOodwYd gair o- w.rthwynebiad, a phasdwyd- can-iatau'r c-ais yn gwbl un- frydial. If Comisiwix Ad-drefnu. Cyflwynwyd Adroddiad y Coinisiwn Ad-drefnu gan y Parch. E. 0. Dav- ies, B.Sc., Llandudno. A—iSwydldogio'ni (Officers) :—-Lly-w- ydddon (Preisidien,t) :-Y Parch. T. Char Lea Williams:, M.A., Menai Bridge. Is-Lywydd (Vice-President) Mr. John Owens, Y. H., Caer. Ysgrif ennydd ('Secretary) :—Y Parch E. O. Davies, B.Sc., UlandudniO. B.— Pwiyliigorau. (Committees) —Y Llywydd, yr Is-Lywydd:, a'r Ysgrifen- nydd, i fo-d, yn. aellodlau o'r boll] bwyll- gorau 'ex-officio.' I.— Ein- Hanes Cyfund-ebol a'n Hathrawiaetha,u.~ Hyffor-ddiant ein pobl ynddynt. Mlain-cyfarfod—Oaeir, Parchn. John Williams, D.D., D. D. Williams, Liverpool, R. Aethwy Jones, M.A., R. R. Hughes, B.A., Chatham Street, Liverpool1, R. M. Roberts, B.A., B.D., Giuilisfieldi, Welshpool; Mri. J. E. Powell, Y.H., rexha:n. William Venmore, Liverpool, Edward Jones, Y.H., Macsmawr Hall, John Evans, 19, Denman Drive, Liverpool, D. Lloyd Roberts,. 19, Russell Road, Manchester, Syr Henry Lewis, Mr. John Williams, Fflint, Parch. H. Harris Hughes, B.A., B.D., Princes Road1, Liverpool, CynhuMydd. II.—Cyfumdiefn a, Threfuiadaeth (Organisation and Administration). 1. Corfforiad y Gymanfa Gyffredinol; 2. Cyfansoddiad y Cyfarfodydd Mi-sol a'r Henaduriaiethau; 3. Y Swyddog- aeth 4. Ein perthynas ag Emwadau er- ■' aill. Man cyfartfo'd—Rhyl. Parchn. William Thomas, Llanrwst," E. James Jones, M.A., Rhyl, J. Thickens dain, J. D. Jones, Gellifor Mri. O. Roibyns-O-wen, J. Mortimer Harris, 34- 38, Eastgate Row, Chreslter, D. 0. Evans, 12a, Prince of Walies, Mansions, Biattersea Park, S.W., T. D. Jones, Y.H., Rhyl, T. Rogers Jones, Y.H., Llanrwst, J. R. Williams, Y.H., Llan- ddewi, Thomas Roberts, i, Well St., I, Rhuthyn, J. S. LHoyd, 54a, Hope St., Wrexham; Parch. J. Glyn Davies, Chester, Cynhullydd. III.—Y Weiinidogaeth (The Ministry) i. Ymigeigwyr am y Weinidogaetih 2. Addysig yr Efrydwyr 3. Y Fugeiliiacth (yn cynnwys Symudiad. Gweinidog- ion) 4. Uniad Gofalaethau 5. Y WeinidogaJeth Sabothol. Man-cyfarfod -liango,i-. P,a,rchn. J. 0. Thomas, N. A.G. Parry Williams., M.A., Mold, J. Lloyd WTililliams, B.A., Manchester, John Owen, M.A., Caernarfon, J. Pritchard, M.A., B.D., Lilanberis, Lewis. Wililiam.si, Bangor, W. J. Wil- liams, Llanfair P.G., Richafrd Jones, I M.A., IJandiinam,; Mri. Richard Jones, Bwlan, W.. R. Jones, Twilgwyn., W. Hughes Jones, Y.H., Cemaes, E. M. Roberts, Llangefni; Pa,rch. OiWen Thomas, Llanerchymiedd, iCynhullydd. IV.—Addoliad a Chenhadaetih (Woe- ship and Evangelisation). i. Y Gwas- anlaet Sabothol; 2. Y Cyfarfodychl W7iyt:hnaso'l; 3. Yr« Ysigol Sul; 4. Tde a Gwaith y C'hwiorydd 5. Yr Eglwys' a'r Ieueniatid. Man,-oyfa dod-- Aber maw. Parchn. J. (hvynoro Davies, G. Parry Hughes, Morfa Nefyn., R. R. WHHams, M.A., Bala Mri. Jonathan Davies, Y;H., R. Lewis Griffi., Bot- I twnog, Robert Parry, Pwllheli, E. W. Evans, Y.H., Dolgellau, Edward Jonfs, Y.R., Macsmawr Hall, Rachard Jones, Y.H., Pendinas Parch. W. T. Ellis, B.A.B.D., Pontmadoc, Cynhull- ydd. V.—Yr Eglwys. a Cliwies'tiynaiu Oyrn.- de ithasrol. Man-cyfarfod' Cor wen. Parchn. J. GJlyn Davies, Chester, Em- lyn Jlames, IT. A., B.D., 14, Rydal Bank, Liscand, H. 0. Hughes, Hen- llan, Thomas Hughes, B.A., Blaen.au Ffestiniog, W. SYilNaniUs Jonesi, M.A., ■Shrewsbury, J. Foiulkes Eailis, Gwydd- eTwern, John D,.D. Mri. Robert Hughes, Coedpoeth, Robert Evans, Y.H., Crynierth, Llandiderfel, C'orwen, Robert C. Pryce, Shotton, Shrewsibiury, lid ward. Jomes, Casitell, Llanrhaiadt Parch. W. Wynn Davies, R'lios, Cynih ud lydd; VI.—Cynhaliae'ih y Weinidogaeth ("Pwy'Ilgor Trefn. a Chynhaliaeth y Weduidogaetih "). Man-cyf.a.rfod Caer. i. Dros y Gymldeithas,fa Parchn. John Owen. (Llywydd), John Owen (Ysig-rifennyddj, jbihn: Williamsi, D.D., Brynsiencyn.; Mri. W. Hughes Jones, Y.H., Cenraes, Richaid Jones, Y.H. l'enditlias, Edward. Rowland, Pennal, Syr Henry Lewis. 2. Dros y Gronia Fenthiycioi :—Parch. T. Gwyn- edd Roberts, Mri. J. E. Powell, Y.H., William Evans, Y.H., Bentley Road, Liverpool. 3. Dros y Genhadaeth Daamor :—J'.arch. R. j. Williatns, Mri. Wiliiam Venniore, Robert Roberts, YjII., Judges' Drive, Liverpooil. 4. Dros y Genihadaeth Gartrefol:—Parch. E. James1 Jones, MVA., lVlri. James Venniore, Y.H., Robert Evans, Y.H., Cefnddwysarn. 5. Dras, Diiysorfa yr Eglwysi Siaesneg :—-Parch. R. Aethwy J-ones, M.A., Mri. 0. Riobyns-Owen, John Owens, Y.H. 6. Drosi y Daysor- fa Gynorth.wyo'l:— Parch. William Thomas, R. R. Williams, M.A., Mr. Joniathao Davies, Y.H. 7. Dros y Symiudiad Ymosod-ol :—Parchn. Lewis Ellis-, John Hughes, M.A., Mr. Ed- ward Jomes, Y.H. 8. Aelodau Ych-vkn- ego-1.:—Parch. R. W. Ilugh-es, Bangor, Syr D. S. Davies, A.S., Syr Robert J. Thomas, A.S., Mri. J. Evan. Morris, Liverpool, W. 0. Roberts, Y.H., Liverpool, R. J. Williams, Y.H., Bangor, W. Meiwyn Jones, Talysarn. C.—Cyd-Bwyilgor o Dde a Gogledd (Joint Coim-mittee of Noeth and South Wales) :—DiOis, y 'Glcg.ledd Llywydd-, Is-Lywydd, Y sgrifennycld, Cynhullydd y Cdimlsiwn; Parchln. John Wil- liams, D.D., J. Glyn Davies, W. Syl- vanus Jones, M.A., John Owen M.A., Caernarfon Mri. O. Robyns-Owen, Jonathan Davies, Y.H., Robert Evans, Y.H., Crynierth, J. Mortimer Harris, Syr D. S. Davie, A.S., Parch. R. R. Willianrs1, M.A., yn Gynhullydd.' Ga/darnhiawyd yr enwau. a, gynhygiid olir -C'.M. yn aelodau ar y Pwyllgorau. Yna rho-ddodd Mr. Davies ael,roddiad o wcithrediadau'r Coimisiwn yn. y Ehyf, Ebirill 11, 12. Nis gallai'.r ad- l-oddi-ad eto fod ond un rhainnod. Gof- yn-nid am gandatad y Gymdeith asia i y,c,h,w,anie,gii dwy- ad-ran bellach at yr adrannau a gynwysid' yn yr Is Bwyll- gorau,, sef Ul.e a Giwaiith y Chwiorydci, alir Eglwys a'r Ieuenctid. Dymunir hefyd am awd-urdod. i'r Pwyllgorau, os y gwelanlt yn angenrlheidiol, i ych- wan-egu at rif yr aelodau hyd at un ran o dair, ac i ychwanegu rhai heb fod yn. siwyddog'ion eglwysig, os y bj^ddai hynny yn faniteisiol. a' Cadarnihawyd yr adlroddiad, a phen- odwyd y 13 0 frodyr a gynhygid i weitihredu ar Gyd-Bwyligor y Ddwy Gyuideithasfa. Gwnai'r Cbmisiwn y d,atga,n-iatd c.an- liynlol-,O bladd qgwydd-o-r Trysorfa Gynaliae-thol; ac o blaid a in can u am leiafswm o ^250, glan: gynnwys' y Sab- oithau, ac i sicrhau lle-iafsiwm o -Z200. Cadarnha,wyd y ddiau ddatganiad hyn. I'r Comi'siwn. Dyvvedod-d y Llywydd fod y-mysg y Cenia'dw-riaet'hau o',r C.M. dair cenad- wri y gelliid eu hanfon, am: ysityriaeith rhai o'r Pwyllgorau dam y iComisi ïn Ad-drefnu, a chynhygiai fod y Cenad- wriaethau ar y Drysorfa Gynaliaethol, ar y Ll-aAvlyfrau, aca,r Afreoleidd-dra y-nigllyn a'r weinidogaetih Sabcrthol. Cefnogwy-d hyn gan y Parch. Aethwy Jones, a phasiwyd. Syr J. Herbert Roberts. Galwodd y Llywydd syiw at bresen- o-lideb Syr J. Herbert Roberts. Dyna fel yr a-dwaenent ef, a chan ilia w-yd'dai b-eth fiyddai ei enw yn awr, wedi ei ddiyrchafu i Dy'r Arglwyddi, -galwai ef wrth yr enw ag yr adwiaenenlt ef wrtho. Dymunai ei longyfarch yn galonnoig air ei anirihydedd newydd. Yr oedd yn perthtyn i oliyniaeth ardderichog o. Feth- odisitiaid. Dywedid y dylai dyn fod yn oialus iawn pan yn dewis ei daid (chwertnin). Yr oedd Syr Herbert Roberts wedi gw-neud hy,nny. Y .Parcih. John. Hughes, Awdur "Method- istiaetih Cymru." Dameu nad oedd ei daid yn gwybod' pan yn ysgrifennu hanes Metho-distiaeth y byd.dent. yn gwneud yr hyn a wnaent heddyw,—^yn cr-oesawu arglwyddi i'w plith, neu b-uasai'n sicr .0 fod wedi cyfeirio at yr amgyIchiad- (cym.). DaJeth Syr Herbert yinlaen, yng ngh'anol cymeradwyaeth y Gymdeith- asfa, a dio-lchodd yn ddwys. am y croesaw a, roddid id-do. Yr oedd yn teimio- yn faw.r ar y: am-gyichiad hwn, ac yn l'lawn ynideiraijo a'i holl am- heniifeithrwiydd, ond gallai sicrhau mad un o'r pethau oedd, wedi pwyslo fwy-atf yn ei fea-dwl ar y siymudiad pw.ys.ig a newydd hwn, oedd y gaillai roddi iddo- fwy o xydddd i w-as-anaethu. ei w1,ad mewn, cyich newydd, ac yn en-wedig ynlglyn a phethau cysegredig. Yr oedd yn teimio- yn. sicr beth bynnag oedd wedi allu ei wneud, yng nghanol ei ddiffygion, am 27 miynedd yn Nhy'r Cyffredin, ed fod yn gwbl ddylc ediust i'r ffaith iddo gael ei ddwyn i fyny a'i fel,th,rin' o, dan: y dy-lamwadau cyslegredi.g yng nghanoi y ihai yr oedd- ynt yn y Gymdeithasfa (cym.). Llaw- enhai fod yn bresennol. a chlywed ad- rodddiad y Comjisdwn Ad-drefnu. Dango-sai fod y Cyfundiab yn paratod ar gyfer y dyfodol. Teimilai na fu er- ioed yn ei oes. yn falchacb o fod yn a-elod o'r Gymdeithasifa (ucheli gymer- adwyaeth). Arwiyddodd y Ciymdeithias-fa ei thedmladau a'u Eongyfarchiadau yn unfrydol a brwdfrydig. Arhcliad ITnigreiswyr. Cyflwynodd y Piarch. Thoimas Hughes, B.A., y Rhiw, adroddiiad am Arholiad albenrnig a gynhaliwyd. ym rnds lonawr. Yr unig ymgeisydid oedd Mr. J. R. Williams, B.A., Beaumaris, yr hwn a basiodd yn lliwyddd'ann.u.s -gly,d,la 2.01 allan o fairciau cynawn o 300. Un ü'r gwyr ieuainc a fu yn y fydidin yn Ffrainc oedd Mr. Williams, ac a ddyohwelodd i sefy 11 yr arholiad. Hyderai nad oedd ond ysgub y blaen- ffrwyth. Yr Arholiad Nesaf. Hystbysocld Mr. Hughes mai testyn- au'r Arholiad nesaf yn Awsit, fydd :— i. Gwybodlae-th Gyffredinol o'r Beibl. 2. Yr Elglwys a'i' Sacramantau (Y llyfrau i'w darllen. i'w nodi e-to). 3. Traethawdi ar un o dri o fater- ion mewn peirthynas a ch.re'fydd a nodir ar y pryd. Pe-ndterfyniwyd ford y oynhygiad ag y lhoddodcl y Parch. R. R. Hughes, B.A., rybudd ohono ymgiyn a'.r Arhol- iad ar Ymgedswyr, i'w gyfl-wyno i un o Biwyllgorau'r Comisiwn Ad-drefnu. Prinder Ymgeiswyr. Parch. W. Thomas, Llanrws-t, a sylwodd fod arwydddem fod nifer yr ymge-iiswyr yn eu plith yn Heihau, a pherygl i bulpud y Oyfundeb fynd yn wag. Cireldiai fod- yr amgylohdadau yn galw1 am i genaiwrd gael ei hanfon d'ir";C.M. ar y mater pwysdig hWIll. EgBurodd yr Ysgrifennydid mipi arhol- iad eithriadoil oedid yir arholiad1 hwn ,wc;di ei d'refnu yn arbennig ar gyflelr ymgeis-wyr oedd wedi mynd i'r fyddiri'; ac mewn atebiad. i ylmholliad y Llyw- ydd, dyw-edodd fod mwy o ymgeiswyr ar gyfor yr Arholiad rhjeolaidd ym. mis. Aw st. Dr. John Williams a ddywedodd fod y mater a goclwyd ga,n Mr. Thomas yn bwysig iawn. Yr oedd wedi bod yn edrych dros y rhestra-u am y 30 mlyn- edd diweddiaf, a chai fad liai o ym- geiswyr o'r hanner nag oedd 30 miyn- edd yn ol. Yr oedd yn ffaith, fel y gwe-lid oddiwrth y Dyddiadur, pe y gwnieid' defnydd 0 bob- prege-thwir a gweiriiidog yn y Cyfundeib, b-yddai dros 2GO o deithiml gwedgdon; ac yr oedd y prinde-r yn bury:difrifol ymysg enwad- au e,reill, yn ogysia! ag yn. y Cyfundeb. Yn. oedd amryw resymau dros hyn, ac un rheswim go bwys'ig oedd mator byw- oliaath. E,ibyn hyn yr oedd drys.au yn agored, a phob ciylch yn cydnabod. yta ,aig weill nia'-r weinidogaeth. Yr oedd ath.r-awon yn yr ysgoldon a'r colegau yn cael eu cydnabod: yn well yn awr, ac nid oedd yn dymunro dtweyd gair a allai hepi i neb. dyb-io- ei fod yn- rnieddrwl eu bod yn caiel gormod. Ond yr oedd ,ein gwyr ieuainc yn y weinidogaeth yn g waisanae dm am symiau hychain. er treulio blynydàoedd i baratoi. Vlrtlh gwrs., yr oedd. peth diyfinach na hyn,- ysbryd y weinidogaeth a mynd- idldi dbcd, a ddelo. Credaimai dia fiydclbi :an-fon cenadwri ar hyn yn or; yr aw- grym. Parch. D. O"Hrien Owretn a ddywed- -odd ei fod fel. gofalwr aim Saibothau ym MOon ac Arfon, ac fod g-anddo .ar ei restr baron bofe Saboth gryn banner dwsin o rai heb gyhioeddiad. Grediai mai da fyddai c.alel rlhyw foddion i gael y 'supply a'r 'demand' at ei gilydd-. Awgry-modd y P-airc-h. W. T. Ellis, B.A., B.D., anion h yn i Bwyllgor y Milwyr. Galltai gyrraedd bechgyn galluog oedd wed'i ou d'effro trwy eu profit yn y ihyfel. Pasdwyd i anfon i'r C.M. yn galiw sylw at y llieihad diifrif-ol yn. rhif ym- geiswyr am y wednddogaeth. Eglurhad ar Reol. Cyflwynwyd y genadwri o Ddwyrain Dinbych yn go-fyn biirn y Gymdeith- asfa ar Real 2 yn Rheolau Dewisiad Üweinidloogion, i Egiwysi, yn. a-rben-nrig y geiriau hynny yn y lheor: Bydid- ed- i'r egliwys. benodi nifer o frodyr, gydweithr-edu a'r blaienoriadd." Syliwod-d y LIyvydd, fod rhai peth- au mad oedd reo.1 arnynt, na-c eisieu rheol, a doeth oedd peidio gwneud nhe-ol arnynt. Fellly yir oedd y cwest- dwn hwn. Yr oedd y"gair "brodyr" yn yr ystyr Feibilaidd' ac Apostolar dd, ac ymhob ystyr eglwiys.ig, I'e gredad, yn cynnwys "ühwimydd." Nid oeddynt yn annog unrhyw beth ar hyn and yn ei adlaiel i amgylCihiadau ac at ddoe-th- Ily ineb pob eglwys. Ols y byd-dai unrhyw I 'eglwys yn teimilo. tod rhyw chwaler ag y teirnlid y b.yddai'n fantei siol oael ei g'wasanaeth ar y Pw:yllgor, eu bod at eu rhydddd i wneud hynny. Parch. R. Thomas-, B.A., Bontnew- ydd, a ofynodd a oedd yr hyn a ddy- wedai'r LLywydd yn gymh'wysiadwy at ddrewis b-Iaenoriadd. Dywedodd y I .iy wyd I mai aleb cwestiwn yr oedd ef; a'r unig beth a ofynid yn y cwestiwn 0 Ddwyrain .Dinbych oedd aim Bwyllgoar Dewisiad Gweinidogi-ou. Nid oedd1 yn slon am ddewis b-laeno-riaid ac lliid oedd. yntau yn mynd i ateb dim y tu alllan i'r hyn a ofynid yn y genadwri. Brodyr i'w Hordeinio. Dierbyniwyd y genadwri o. Fori yn cyflwyno. Mri. Owen Roberts, P-orth ac H. Pryse Jones, Burry Port, am or- deiniad. Hysbysodd yr Ysgri-fennydd fod Mr. Llewelyn Evans, Johnstown, hefyd wedi ei al.w, a chyflwyn-wyd ei enw yntau i Gyfarfod y BJlalenÜ'riaid, gydag enwau 'r bro-dyr uchod. Arholiad am Ordeiniad. Hysibysodd Proff. D. Phillips mai'r .materion canlynol fydd y m.aterion yr arholir Mr. Thomas, Davies, Gwrec- Slam, arnynt, yn yr arholdad arbennig sydd. wedi ei drefnu ar gyfer ordeiniad. (1) Gwybodaeth Gyffred'-inoi o- gynnwys yr Ysgrythyrau. (2) Person Crist. (3) IHane-s, yr Eglwys Fore o 70 hyd 325 O.C. Cynheliir yr Arholiad ym Mai. ■ v Tterfynodd y Llywydd yr eisiteddiad trwy gyhoeddi'r Fendith Apostolaidd am 4. 20. AiEL GYFARFOD Y GYMDEITH- 'ASFA AM 6.30. Dechreuwyd gan y Parch.. W. Owen, Comwy. Mater y cyfarfod oedd H-e-ddwch ei Beryglon a'i Famteisdon, ar yr hwn y cafiwyd Anerchiad ihagorol gan y Parch. J. E. Hughes, B.A., B.D., Brynmenai. Araith y Cyn-Lywydd. Am 7.30 taflwyd y drysau yn agor- ed i'r cyhoedd, a. thraddodedd y Parch. T. Charles Williams, M.A., ei Araith Ymadawol o'r Gadair. (Ym- ddiangiosodd yr Araith yn" gyflawn yn ein rhifyn. diwc 1 laf). Ar derfyn yr Lraith, cyfl-wynodd. Mr. Charles Williams y Giadiair i'w Lliyw- ydid etholedig, Mr. John Owens, Y.H., Caer. Wrth ei derbyn dywedodd Mr Oiwens ei f-od yn gwneud hynny gyda chryn lawier o bryder nid air gyfrif y llyw- yddiaeth yn unig nac yn benlllaf; ond am fod' banes a thraddoddadau uchel yn perthiyn i',r iga,dia,ir. Yr oedd wedi ei lrllenwi yn y gcrffennül gan bregeth- wyr a gweinidogion o'r radid ucha.f. Diolch i'r Cyn-Lywydd. Parch. T. Gwynedd Roberts, Cae- alh-raw, a gynhygiodd fod d-i-olch pur- ai a gwresocaf y Gymdeithasfa yn cael. ei clalu i'r Parch.. T. Charles. Wil- liams, am ei wdsanaeth rhagorol fel' ei Llywydd. am y flwyddyn, ac am ei Ar- aith ardderchog. Yr oedd wedi gwas- anaetbu fel Ciadeirydd. Yr oedd i'r Gymdedtbastfa ei cli,a,dia,i,r,s,e,d,d aw- durdlod uchaf y Cyfundeb. Oadlwüdd Gin brawd urddas y Gadair yn cldiys.- ta-en. Yr oedd' y Cadeirydd hefyd yn LliyWiydd. Bu fel capten LIestr ar- dderchog, yn hwylio'r moroedd. Yr oedd yn gyfarwydd a'r Chart a'r cwm- pawid cadwai ei lygad yn union ar y seren, a,c a Haw gadarn yr ymiafaelai yn y U|yw. Nid aet-h y Hong o flaen un- rhyw awci ar g-ra-ig na, t'hraeth o gwbl, a ehyrhaieddiai'r hiarfan mewln am- ser prydlon. B,-Li,n Llywydd' llw-ydd- ia,nnus' ac effedthiol. Yr oedd V Llyw- ydd be-fyd. yn gynu ;lrol wr. Bou "nr gym edroJjwr arno-'i huri,an, Yr oedd am-