Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

YR EGLWYS YN TKEFNU EI THY.

News
Cite
Share

YR EGLWYS YN TKEFNU EI THY. Yiig ngiianul yr helyiiti-oaii manvi,- ion sydd yn cymryd lie yn atdrefn- iaant y gwledydd,- hawdici yw gfadael yir hiyini sydd yn cymryd lie yng "N|g;bymru faoh'" i ddianc etn sylw. Cyfarfu y Oyngm Eglwysig yn Rhyl y dyddiau diweddaf, a dli- ddoirol ac addysgiadod yw da rile 11 y.r ihan-es. D'ywedwn ar un.waith ein bod yn llawenychu eu gweled yn ymailyd (.; d«lit rif yn eu gwiaith. Ymladdodd yr ÐgIwys yng Nghym- ru, yn enwiedig ei Hesigobioin: a nifer 0 Glerigwyr, yn gyndyn. yn er- Z" byn Dabgysylltiad a Dadwaddol- iaid; ond wedi j'ir mesur ddiod yn ddeddf, ymafljasant- o. ddifrif yn y gwalith 0 baratoi y ty. Llwydd iddynt. Gwelir dwy eIfen yn ym- gystadlu a',u giiydd sc-f yr elfen Eglwy-sig, yn cyn-nwys awdiurdod Ganonraidd yr Esgohion, ac awydd- fryd dei:lia.:d, neu yn hytrach leyg- Vvyr yr Eglwys i feddu mwy o aw- durdod, a: gwelir fod yr elfen. hon wedi ennill 1 lawer 0 dir yn ystod yr atdrefnu diwe-ddar. Nis gall Ymnie.illt'uwr lai nia, gofyn, i ba radd- au y mae Ymneilltuaeth wedi cyft- roi awyddfryd at fwy 0 ryddid ym- hlith yr E.glwyswyr. ■ CredWn ei .Y fed wedi effeithio yn fawr. Ni wad neb sydd yn gwybod .rywbeth am leygwyr Eglwysig Cymiru eill bed yn dyhieu am fwy 0: lais yn newisiaa eu gw-einidogiion, a,c yn llywodraethiad. yr Eglwys. Diau y cyfyd hyn 0 elfen ddyfnach a hynach .nac YmneiHtualeth y gen- edi!, sef cairiad greddfol y Gelt at syddid. Gwelwn mai cyfaddawd y daethpwyd iddo ar y cwcsitiwn 0 ddewis. CLeriigwyr. JBydd gan yr wes,gicib, lais yn ogystal a'r bobl; a rhydd i nri gyifaddef ein bod yn tylred fod hon, yij direfn fanteisiol. Gwelsom yn ddiwedclar fod Eg- lwysi Annibynnol Seisnig Gogledd Cymru wedi datgan, eu barn 0: bla,id goiruchwylwyr, neu Esgobion:, ac cis nad ydym yn camgymeryd tei.ml.ir a,iigen, am gynorthwy i ddewis. gweinidogioni ymysg y Me,tlif,citistiai,,id. Dibynma yn of- med, yn awr ar ddamwain, a gesyd I It 9 llawer o cgiwysi yn. agoired i beth- au amym'uno'l. Gwelir eglwysi yn cael cu blind, gan. frodyTTmyrgar, nad oe's dim ymheill'adh yn eu gol- wg na sienhau lie i ryw* ffafnidyn o ',r eiddynt. Y mae y CyngW Eglwysig wedi n gesod 'Oymhaliaeth y Weinidog- aieth" ar seiliau lled: ddidgel. Sicrheir £400 yn flynyddol i Off- einiad y Plwy', a. 2C,O, i'r Curad- iaid. Nid oedd yr Eglwys yn cael ei maglu a lies-teirio gam olion y cyfnod teithl fel y Method i:s tiaid. Hyderwn y llwyddarit i sicrhau y swm hwn. Nad yw yn, armed, a bydd yn addysg ac esiampl i Eg- lwysi Rhydidon. Cymru. Hyfryd yw gweled yr Eglwys t, 1-1 y Esgobol wedi ei rhyddhau oddi- wrlh rwymau ei gwdclf. Gwelir arwyddion fod rhyddid iach yn ym- ddeffiro o. mcwn. Diddorol fuas- a,i sylwi1 a,r bersonoliiaeth y rhai a glymerant y rhan, fwyatf blaen- llaw. Y C,adeilirydd yw EsigO'L- Llamelwy, ac ni, fedd yr Eglwys ei well i lywio a dwyn y gwaith ym- laen. Y mae yn gyflym, ac yi: meddiu digon o wroldeb i gwtogi ar fan, siiaradach. Miewn amryw ag- weddau tebyga i'r Prif Weinidog, er nad yw ysywaeibh erioed wedi ei fedyddiio. ag ysbryd rhyddid. Y mae Esg'ob Ty Ddewi, fel y gall- esid cÜSigyl, wedi profi ei hun yn dra medrus yn y traJodiaethau. Y mae ganddo ef fantais ar ei frodiyr Esigobol. Gwyr fwy am y I Cyimry Cymreig, a mag'wyd ef yn awyrgylch Ymneilltuaeth. Nod- wedd arbenmig y Cym;ghor ydyw y rhan fiaenllaw a, gymer rhiai llieyg- wyir. Y mae yr Egllwys yn ddyl- edus am godi ffurf i'w chyfansodd- iad i farnwyr ein Llysoedd Uchaf. yn arbemoiig Justice Sankey ac Aitken, a gwelwn fod Justice Banker hefyd yn cymryd rhan fiaenllaw yn Rhyl. Parchwn hwy, am roddii eu galluoedd d'isgilair at wasanaeth eu Mam-Eglwys. Ni,s gwyddom yn iawn pa foeld y gall- esid gwneud hebddynt. Y maent yn Eglwyswyr selog, a,c wedi eu magu yng Nghymru. Dynion prysur ydynt, ond llwyddant i sicr- hau hamdden i rocldi help llaw yn atdrefniant yr Eglwys, Onid ores yma wers i leygwyr galluog a dysg- edig yr Eglwysi Rhyddion? Oni we;li,r y dosbarth hVvn yn ymgadw draw? Pan, el Ymneilltuwr i'r Seniedd prin y disgwylir llawer o wasanaeth ganddo yng nghynad- leddau eu Cyfundebau. Gwir fod y Wesleaid yn Lloegr yn eithriad. Co1 led ddiirfawr i'n lleygwyr sydd Coiled ddirfawr i'r Eglwysig. Rhydd ion yw hyn, a eholled didir- fawr i'n lleygwyr s'ydd we-di, cyr- raedd yn lied ucihel ynglyn ag ■addysg a'r Wilad-wriaetb. t, Beth am y Clerigwyr cyffredin 1 Ysywaeth ychydig o glerigwyr y wlad sydd wedi ymarfcr a thrafod- aethau fel hyn. A digrifol yw g-wel-eid rhai brodyr sydd yn meddu mwy o ddawn n;ag o bwyll yn ym- wthio i'r golwg. Gresynwn pa. fedd bynnaig nad oes odid i un o aimaethwyr a gweilbwyr ein gwlad wedi peri clywed eu llais. Cerir y drafodaeth ymlaen yn, Saesneg, ac Z!" y mae hir fudandod wedi parlyisu tafod y dosbarth hwn,. Ond fe ddaw dyddiau gwell. Hyderwn mai dydd ad-enedigaeth yr Eg'lwys yng Nghymru ydyw. Amgen mawr yr Eglwys fel yn wir yr holl Gyfjin- debau yw dynion sydd' yn cyifuno nod weddi on yshrydol uchel, yng- hyd' a galluüredd a diwylliant medd- yliiol Nid oedd awvlrgyl',cl-i yr Eg- lwys yn fanteis'iol i hyn yn y blyn- yddoedd aeth heibio. I Gwnelid y seifydliad yn fath o Ogof Adullam, ac mis gellir disigwyl llawer oddi- wrth frodyr amfus a siomedig. Hyderwn fod dyddiaiu gweH ger- Haw. Ac o galon dywredwn Duw yn nhwydd i'r Eglwys. Esgobol. Dyroumvn heddwch y Jerusalem hon, a !!wyd(iiam o fewn ei phalas- au.

GOHEBIAETHAU.

MEIRION - A'K GLANNAU.

Advertising