Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

DAL DY AFAEL.|

- PERSONOL.

News
Cite
Share

PERSONOL. Y Siaboth cliweddaf pregethai y Parch. T. Charles Williams, M.A., yng1 nlgha pe I Coleg Mansfield, Rhydychen. Mae eglwys Laird Street, Birk- enhead, wedi estyn galwad, unfryd- ol i'r Parch. H. M. Pugh, C'olwyn Bay, efe'h fab i'r diweddar Barch. Hugh Pugih, Penygraig", ac wedi proti ei hun yn. deilwng fab: i un o bregethwyir mwyaf cymeradwy Gorilewin Meiriiooydd. -+- Nid gwir y chwedl a daeoir yn. ardaloedd1 Gwrecsam fod Syr R. J. Thomas i fynd i Dy yr Arg'lwyddi a Syr Ellis Griffith i gael cred- lythyr i gymryd ei le.. Anodd gwy bod sut y mae cihwedlaiu yn oychwyn,, ond vn ami iajvn nid yw Rhagluniaeth a. chwedlau yn bertih- ynasau pell iawn. Mae Mr. Thomas Davies, Birch Grove, wedi bod yn arwain yng ngihymanifa ganu Hynydidol Pontar- clulais am 32 mlynedd yn ddidor. Dyna, gy:fnio,d go hir onid e ? A rhaiid ei fod: yn airweinry,dd peni- gamp onide buasiai rhywun wecii cynnyg" gwelliant, waeth nid dyn- ion gwylaidd yw aelodau'r "pwyll- Igor cerdd'oiror'' bob yr un. Er mai Bedyddiwr o'r sect fanyl- af yw Dr. Evans, cyn-siryf Meirion, rhydd groesaw yn ami i Fethiodistiaiid, ac onibaii, fod oes gwyrthiau wedi d'arfodi, TIll buaswn yn. siy 111 u clywed ei, fed yn flaenor Methodist. Dyma aelodau'r seiat oedd yn cael ei ohynnal dan ei grcini-flwyd y Pasg—Mrs. Lloyd George, Miss Meg'ain LIoyd George, Major Gwilym Lloyd George, y Parchn. T. Charles Wil- liams, M.A., a Dr. John Williams. -+- C'lywaf nad cywir yr hyn; a gy- hoeddwyd mewn rhai newyddiad- uron. i'r perwyil fod y Parch. J. Timothy Daviies wedi derbyn yr alwad o, Ebenezer, Maerdy. Cap- Ian yw Mr. Davies yn y Fyddin, yn gwas.anaethu yin y He poeth hwnnw a eiwir Li'merick yn yr Iwerddon. Dywcd nad yw wedi cael ei rydd- hau Oo'r' fyddin, ac mai'r peth cynta f a, Willa wedi, ei ollwng yn ,rhydd fydd mynd adref i ymgyng- ny 'ho-ri a'r eglwysi y mae1 yn awr yn fuga.il iddynt, — Bwlchygroes a Phontgareg. -+- Bwriada y Parch. R. R. Davies, Wilkes-Barre, Fa., d'alu ymweliiad a, C'hiymru yr haf h win, a bydd yndda igan-ei gy-feillion yn y De a'r Gog- led ei we led, a ohael y pleser o'i wrando. megis yn y dyddiiau gyn,t. Bydd yn prege'thu mewn cyfarfod prelgethu yn Llanelli, Mehefin IS a'r 16, a,c yn, myned fel cynryoh- liolydd i'r Gymanfa Gyffredinol, i Dreorci, Mehlefin 23-26,. Cyf- eiiilliion fyddq yn dymuno goihebu ag1 ef, bydded iddynt gyfeirio eu llyth- yrau i'r Parch. L. Rhystyd Davies, Brynammain. r'T'c.lo.<'IIi¡-