Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

DAL DY AFAEL.|

News
Cite
Share

DAL DY AFAEL. Dal Dy. aifiael, lesu tirion, Rhag fy nghario gydar Hi, j Ar y geulan me win perygion, 0 Dy law na ollwmg li; Byih ni ddaliaf Rym y cenillif mawr fyi hun. Paid a gadael i anrheuon AfLonyddu armaf mwy; ,gio,s imi mai Dangos imi mai geiynion, I fy mywyd ydynt hwy; Cadw Pen aid, Yn Dy ymyI, Geidwad dyn. Cysgod "craig mewn tir sychedig Fuost imi, lesu mawr; A'th ddeheulaw anweledig- A'm cynihaliodd hyd yn awr j Yn Dy fynwes, y diwedd, cadw fi. Ti yn unig yw fy ngobaith, Ar y ffordd i'r byd a ddaw; Paid a throi Dy wyneb ymaith, Dyro imi'th dyner law; 'Rwyf am d-i-leulio, Tragwyddoldeb gvda Thi. DYFED, -to- Mae dau 00 hen athrawon. Coleg Aberystwyth yn ymddiswyddo el- CTIli, P,roff. Gene-sse a Proff. Morgan Lewis. -to- :c, Clywais y buasai yn well gar. Esgoh Llanelwy fynd i Esgob aeth Caer n;a. cholli ei sedd, yn, Nhy'r T Argiwyddi, fel y giwma, os erys lie y mae. Cüdwyd Pwyllgor o'r boll en- wadau ym Merthyr, dian. lywydd- iaetih Mr. H. Seymour Berry, er ceisk) codi lleiafswm pob gweini- dog yn y cylch i ^200. -to- i Mae am-ryw o'r newydd'ia.d-u,ron Rhyddfrydol Seisnig" yn troi i ym- osod ar Mr. Lloyd Georgie, ac yn darag-an fod ei haul yn machlud. Mr. Churchill sydd i giaieil y deyrn- wialem;. Felly wir, ohweidl Hugh Roberts, Rihydymain. Na, ei1 ddaeth y diwedd eto. » Da;rUenaJÍIs. yn y 'Drafod' hanes cysegru mynw-ent yn Trelew. ¡:. Esgob Every oedid yn cyflawni y ? seremomii., a'r Parch. R. R. Jones, gweinidog y Methodistiaid yn ar- wiain y gwasamaeth. Ni fuaswn, yn credu fod y peth yn wir onibai ei fod yn y papur. -to- Dydd vSadwrn, nesaf mae fferm Cwmlheisian Gainol yn mynd dan forth-wyl yr arweirthwr. Dyma gartref Williams o'r Wern, a chwi sy'n tueddii i ddibriisiio eglwysi bychain Cymiru, ewcb am, diaith o Ddolgellaiu heibio i Gwmeisian i Benystryd, i wield lie y ganwyd ac y rnagwyd un o g-ewri Cyimru. A dhofiwch fynd a pbemllion Elfed yn. each cof gyda dhwi1. -r;1w::ë:h:>" Un: o golofnau y Clorff yn y De- heiudir yw Mr. R. W. Jones, M.A., Pengam. Bwriada! yn fuan. yni- neilltuo ar ol gwaisanaetih gwerth- fawr am Hy n yddoedd yn yr yisgol waddoliedig-, a, threfnir i wneud tysteb iddio yn, danig:o:s g-weirthfawr- ogfiad o'r gwasanaeth hwnmv. Nid oeis deirfyn ar ynini Major David Davies. Heblaw fod gain- ddo lawer i'w ddweyd wrth new- yddiladtM10n yma, ac aicw, mae yn awr yn, un o'r prif symudwyr gyda. chwmni darluni;a;u byw, gyda chyf- alaf o hianiner miliiwn. Cefnogi Cyingrair y Cenhedlioedd yw'r am- can:. -+- Nid yw ( yniru am gymryd ei hantwybyddu mewln unrhiyrw gylch. Wedi i Weinydduietdi yr Awyr- longa,u gyhoeddi cwrs y Hiongau ar eu hynt awyrol, ainifooodid Sýir Ed- giar Jones, A.S., at Brig.-Gen. Seely, i'w aitigoffa, niad: oedd yr un o'r g'orsafoedd yrng Nwhymru. Dy- 0 110, w-edaii mai yng" Nghymru y dylai fod yr OfSiafi gychwyn i'r Iwer- ddon, ac y dyllid cydnabod Cymru pe ond am YI ffaith fod cyndfer o'i bechigyn wedi gwneiUd enw fel ehedwyr yn ystod y rhyfel. Mae Mri. Gee a,'i Fab, Dinbych, w edi parotoi argraffiad o Ksboniad Dr. John Hughes, Caernarfon, ar Lyfr yir Actau. C'ynhwysa Esbon- iad ar y Llyfr, Sylwadau Ymairfer- ol, a: chwestiynaxi ar y Penodaiu. Cynhwysa,, hefyd, y Cyfieitihiad Cymraeg oyfTiredin, a Chyfieithiad- au W. Salisbury a Dr. Morgan, a Gwelliantau yn y Cyfieithiad Oyff- redin wedi eu seilio a;r y Cyfieith- iad Newydrd Saeaneg, yr hwn a el- wÏ-r y "Revised Version." Mae llawer yn gydnabyddus ar Esbon- i.ad :rihagioirol hwn yn Nhestamcni yr Ysgol Sabothol j ond mae ych- wanegiadau pwysig yn yr argraff- iad newvdd fel ygweliir, ac y mae'r nodiadau, hefyd, wedi, eu helaethu. 'Wele restr o'r gweincdogion a. dd'isgiwylir i wasanaethu yng Ng'hymanfa Liverpool y Sulgwyn: Parchn. W. Prytherch, Abertawe; J. Williams, D.D., Brynsiencyn; J. Roberts, Rhyl; Plhilip Jones, Pontypridd; J. Puleston Jones, M.A., Llanfair; W. J. Williams, Llanfaiir P.G.; R. J. Rees, M.A., Aberystwyth; E. P. Jones, B.A., Caerdydd; J. H. Williams, Porth- madog; Hugih Williams, Amlwch; T. Charles W'illiaims, M.A., Porth- aethwy; Alun T. Jones, Bethesda; G. H. Havard M.A., B.D., Aber- carn; Proff. D. Williams, M.A., Aberystwyth; J. H. Howard., Col- wyn. Bay; J. Robefts, M.A., Caer- dydd D. Williams, Treherbert; R. Prys Owen, B.A., Llangefni E. Arfon Jones, Groeslon; J. Christmas Lloyd,, Pengarin; J. Owen, Jones, Cwmiafon. .i. JiZtaisesZ* r!2 Mewn. priodas y gwnaeth Mr. Evan Roberts, y Diwygiwr, ei ym- ddanigosiiad cyntaf wedi hir neill- tuad,—priodas ei chwaer, Miss Mary Roberts, a'r Parch. Sidney Evanis, B.A., y Porth, Mae Mr. William I jewrs wedi cyihoeddi adroddi.ad y Drysorfa GendlwthQiI i Fihvyr Cymreig o 1914 i 191S. ('yfanswm y derbyn- iadau oedd ^79,616 isi., a'r tal- iadau yn ^42,923 19s. i I C., ac y mae ^36,692 is. ic. mewn Haw. Nidoes. yn bios-ibl cyfeirio at fan- ylion yr adroddiiad. Demgyis, fod pwylligor Mr. Lewis,—gyda Mrs. Lloyd George yn: llywyddies, a Syr E. Vincent Evans yn drysorydd,— wedi gweithiio yn ardderchog i ddanfom cy,suron, i'r mil wyr. Dathlai-y 'Western Mail' ei Jiw- bild ar y dydd cyintaf o Fai, a chy- hoeddwycl rhifyn arbennirg, yn cyn- nwys Llongyfarchiadau 0. bob rhain o'r Deyrnas. Cefais gyile arall i ddatgan dymuniadau da i'r Golyg- ydd: a'i gydweithwyr, ac nid oes angein yma ond dweyd mai ffodus yw'r papur sy n derbyn bendith y Parch. J. Morgan Jones. ac Esgoi. Tyddewi, y Parch. T. Charles Wil- liams a'r Esgob Ryie,—heb^ son am Mr. Lloyd. George ac Arglwydd North cliffe Lloogiyfarchiadaiu i Syr J. Her- bert Roberts air ei fynediiad i Dy yr Arglwyddi. Efe mae'h debyg yw'r b blaenor Methodist cyn.ta.f i, fynied yno, a, da geninyf ei ■ glywed yn dweyd ym Morthaethwy ei fod yn bwáadu bod yn fwy gweithgar gyd- a'r Cyfundeb wedi myned yno. ■Coll,odd y 'Tii,mes" hii ymhell ra,wn wrth ddweyd fed y dyirchafiiad yn gialw am ddewis. aelcd newydd i Dy y Cyffredin. Yr oedd hynny wedi ei wneud pan, ddewiswyd Syr D. S. Davies. Dyn cyrniharol ieuanc,— 5,5 mlwydd oed,—yw'r pendefig newydd, ac. felly gall gael cyfle i wneud i fyny am yr amser a goll- odd: y Cyfundeb drwy iddo ymdiroi gyda gwleidyddiaeth. Am Dy yr Argiwyddi nid oes yno waith na dychymyg,—d:i,m ond lie i'r lludld- edig orffwys. Cynhaliodd Arfon G. M. arben- nig- ym Moriah, Caepnarfon., ddydd Sadwrn cyn y diweddaf, i ystyried. y eynllun oedd wedi ei ledaenu gaix Bwylligior Cynhaiiaetih, y Weinidog- aeth. Algo;rwy-d y, drafodaeth gan lywydd y pwylligor, y Parch. Lewis Williams, Bangor, a chaed anerch- iad hefyd, gan y P'arch. J. Prit- cihard B.A., B.D., yr y'sginfen- nydd. Wedi trafodaeth faith, methwyd a dyfod i gydwelediad ar dd'im ond i gael cyfarfod arbeunig etü i fyned yn fanwl drwy boll adra.nn!au''r cynllun. Ar y goreu byd'd llawer o anha-wslerau ar ffordd Trysorfa Gynhaliaetlhol yn y Cyfundeb; ac ofnus mai cyn- yddu y mae'r anhawstcrau wrth gieiisio gweithio oyinlluin. sirol. Ond chwarae teg' Vr rhai sydd yn gwyn- ebu r aruhawsterau, :i: '1i:s.õ.¡"; '¡'A'

- PERSONOL.