Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

TYISTEB GOF,FA.

Cyfarfodydd MisoI. N.

CYFARFODYDD PREGETIiU Y PASG.…

COLEG Y BRIFYSGOL, ABER,YSTWYTH.

News
Cite
Share

Mr. Chariest H. 'Cliemerits, F.R.C.O. Prynhawn Mercher, cafwyd cyfarfod i'r plant dan lywyddiaeth y Parch. E. J. Evans, Capeill Seion., yn absenoddeb Air. Edward:- Morgan, trwy waeledd. Llwyddodd 50 o'r 63 a ymgeisient am dystysgrifau o dan arhioliad Mr. R. D. Herbert G. & L. Yn y cyfarfod hwyr- ol, dan lywyddiaeth y Parch. John Davies, B.A., canrwyd amryw unawd- au gan Mir. Nelson. Cadeirydd y Pwyllgor ydbedd Mr. D. R. Willi amis, Lianbadiarn, gyda Mr. TomWiMiama, Minafon, ysgrifenniydd, a Mr. W. R. Jones, Trysorydd. 'PLAID LLAFUR.—Prynhawn Sad- wrn cynihadiwyd' CYIJIhadlledd i siefyd'lu Plaid Uafur yn y dreif a'r cylch, o dan liywyddiiaeth Mr. R. E. Williams, Croesawyd hyrwlyddwyr y mudiad i'r dref gan y Maer, Mr. E. P. Wynne. Methodd Mr. Tom. Griffiths', A.S., a dod oherwydd afi-echyid, ond anerch- Wyd y cytfarfod gan Mir. W. Hiarriis, o Fynwy, a Mm A. AndTews. Ar I' derfyn y cyfarfod ym.re:s,t,To;dd nifer fel [ aelodau. | YR YSG'OiL SUL.M.ae ymweliad I Miss Huntley o dlan: nawdd Undeb yr I Ysg'o'.don Suil a'r dref yn ddiweddar I wedi oreu diddordeb mewn llawer cyf- eiriad. Mae Ysgol Salem M.C. fel ar- fer ar y blaen, wedii de-wis yr Aithro »■ Edward Edwards yn aro!iygwr yr ysgol hymaf, a Mir. J.e:nky,,n, jiam,es,, M.A., cyfarwyddwr addysg y Slir i'r unrhyw Slwydd yn YSlglOl y pl,an:t,-y naill al,r llialil yn credu yn giryf yn y dudAiau newydd o gyfrannu acldysg. Pan hys- byswyd eu de,wisiad dy,wedodd rhyw "wag ieuan'c," dyna ddau minister of reconstruction ynteP Gear gweled beth a ddaw O' stymtudiad newydd cyn hir. 0 LAXNAU Y FERSWY. WIDNES.IGW'ledld' groesaw ddar- parwyd gan Egiliwys y M.C. nos Lun, Elbrill 14, i ddathdu dyohweliaidy gwyr ieuanc, a llaiwen, dJdiiokh o,'u derbyn I oil yn fyw. Lliywyddwyd y gweithred- iadau gari y Parch. G. Gwynant Owen, a ohynortbwywyd gyda'r diodch, croes- awu ag annerch gfan y Parch. J. H. Hughes, cyn'-wieinidog y daitb. Cyf- lwynwyd ar ran, yr eglwys' roddion. gwerthfawr 0 dyifirau i'r cyfeillion dtychweledig, gia.n Mr. John Griffiths. Wedi awr fedus with y byrddau, caed cyfarfod. Datgianwyd gan,: Miss Dorothy WHliamsi; Mr. a Mrs. H. H. Griffiths; Mr. R. T. Wililiamis a Mr. Aneurini Wi'lliamsv Adroddwyr :— iGweneth Eidiwiards, a Mr. Richard Morris. Diodicihiwyd' gian 'y ^Jki. Owen Diavie-s a H H. Giriffith:sl. RUNiCORN.—Dydd: GweneT y Grog- lilth darparodd egliwysi y M.C. de a chyntgerdd cygtadleuod, i Gymry y dxet a'r cytoh. Miawr ganmolid arlwy y chwiorydd. Am 6.30 yn yir hwyr caed cynigierdd, dan arwediniad y Piarch. G. Gwynant Olwen a Mr. R .0. Williams., Leirpwli, yn giadleirydid a beimiad, ac f yn ol ei arfer yn cytfrannu yn hael- ionus. 'Cianodd y cor a'r parti amryw ddarnau pwrpasod: ac emynau cyfadd- 'as, yn nerthol ac efieithiol daml arwein- iad Mr. John Pa-itchfard. Gwasan- aethodd. y oyfeiiHiion canlynol: Miss i Annie Evaeisi; Mr. a Mrs.. Griffiths*; I M!r. R. Tlhomas*; Mjissi Mona Hughes I Mrs. Morris Jones; Mrs. Gwilym t Evans; M!r. 'Tom Richards, a Mr. 0. I Humphreys. Gafwyd dadl hiwyliog, "Y c'hweigian a'r gieiniiog" gan y birodyr Jioniea a Roberts' o Lenpwl; ac adroiddiad, "Dysgu maddwl" gan Gwemeth Ed*w(ardls. Ffafrddiyn y cyf- arfodydd hyn yw Mr. Richard Morris, gynt o'r Wa&nifawlr, yn adiroddi a chanu peniiilion*.v Cyfediliwyd yn fedru's gan Mr. Willie Pritchard. Nid, arbedodd yr Ysgrifenniydd Mr. W. J. Thomas, dJaJ\rt nla thrafferth i siorhau llwyddiant y ayfarfod. Diolchavyd i bawb am I gyfrannu a gwasanaethiu gains y brodyr Mri- J. R. Evianisi a Jabez Jones. WRTH YR ALLOR YN WEBSTER RO,AD.-Flo,re Mercher, Elhrill 16, un- wyd mewn priodas yn y capel uchod, s r Mr. Leonard E. Jones, 23, Gresham Slt., a Miss Gwen Davies, 49, Rlamilies Road, y ddau 0 Lerpwl. Mab i'r di- weddar Barchiedig Edward Jones, Runcorn, a Mrs. Jones, 23, Gresham St. (gynt 'Brynafon1,' Corns), yw y priodfab, a'r briodferch yn uni,g ferc'h Mr. a Mrs. William Davies, 49, Ram- ilies Road. Mr. Davies, yw arweinydd Ifl,wydd,iia,n,n,u§, y carau cynuleidfaol yn Webstter Road. ljnwyd y ddeuddyn gan weinidog yr eglwyis,, y Piarch. Daniel Diavies. Y gwas oedd Mr. Ieuan Jones, brawd y priodfab, a'r L morwynion oeddent Missies. Liliilan Ed- wards (cyfnither), Mair Roberts, a Beryl Davies (nith y briodferch). 'Diaethai cyniuMiiad Wuosog i'r gwasan- laieth, yn ddangoseg <0 barch i'r ddieu- dd,yn ieuanc, ac yn. brawf eu bod' yn ddwfn yn serch yr eglwys. Dygir tystiollaetih uchel- liddynt am eu Illaf!ur diflino gyda philant y Gobeithlu yn Webster Road, a disgwylir y ceir l'law- er o wasanaeth oddiwrthynt eto yg. y dyfodol. Mwynhaodd cwmni lltuosog eu hunain i foreufwyd yng nghartref y briodferch, lie y mynegwyd te^il'ad au brwd lliu o ffryndiau, yn diymuno pob hawddfyd a ltlwyddiant i',r ddeu- didyn yn. eu bywyd newydd. Myneg- od "Eihe:dydd Giant T-!robiwll" ei d'eimlad mewn dan englyn llawn gwires. Abisenoldeb Corporal Phil Da vies (brawd y briodferch) oedd yr unig nodyn l'leddf yn yr hoil amgylch- iad, efe yn y fyddin, 'ac mewn ysibyty yn Ldundain ar hyn o bryd, ond yn graddol welLa. Arhegwyd ein cyfeill- ion a phethau drudfawr gan lu ma;wr o'u perthynasau a:u ffryndiau. Booed eu bywyd priodas ol yn llawn heulwen. ROCK FERRY.—Ebri.il; 16, yng mgihaped y M.C. Rock Ferry, unwyd mewn glian briodas Mr. G,riffith John Hughes, pedwerydd fab Mr. Thomas Hughes, Clarke Terrace, New Ferry, gyda Miss Annie MargaNet WilHams, merch y diweddar Mr. Richard Wil- liams, Elm Bank,, Rock Park, un o hen flaenoriiaid yr yn Rock Ferry am fiynyddau lawer. Y mae Miss Williams yn wyres i'r diweddax Barch- edig Thomas Hughesi, 'Machynlleth, ac yn chwaer- i'r Parch. T. J. Williams (Creigfab), Rock Ferry. Y miae y briodas hon yn uno dau deulu, siydd wedi bod yn trigiatoraii yn Rock Ferry flwyddi maith. Y mae Mr. Griffith John Hughes yn adnabyddus fel cerddor medrus a, Hwyddiannua, a mynyoh fuddugol ydyw yn eisteddfod- au Clymreig Lerpwl a'r cyffiniau, a Gogtedd Cymru. Y mae ar hyn o ibryd yn Arodygw^ yr Ysigol Saboithol; hefyd efe yw y dechreuwr oamu yn eg- lwys Rock Ferry er's ahai blynyddau ibelliach. Hanna 0 hen deulu y Giell Uohaf a Tyddyn Crythor, ger Gric- cieth, pliwyf Llanystiumdwy; disgwyl- iwn lawer wrth y cyfeillion hyn yn y dyfodol! i hyrwyddo yr achos. miawr yn ein plith. iG.was'anaetlhwiyd gian y Parch.. O. J. Owen, M.A., ar yr achiiysiur diddorodl hwn yn ein banes.. Y fiorwyn ydoedd Miss Kaet Hughes, ohwiaer y priodfab, a'r Parch. T. J. Williams: (Creigfab), ydoedd g.was y briodifab. Aiethant ar ol y Llongyf- ar'ohiad. arferol i 0,'gledd Cymru i dreulio y mis met. Tywyned yr Haul amynlt yn ysbrydol ac yn dymhofrol.