Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Itali a'r Gynhadledd.

News
Cite
Share

Itali a'r Gynhadledd. Yn ei araitth bwysig ddiwedd'ar yn 'y Ty dywedtodd Mr. Lloyd George fiod y Cyngoir,o, Bed war- sef yr Arlywydd Wilson ac yntau, M. CIemenceau at Signer Orlando -yn unifryd unfarn ar bob mruter o bwys. GeHw rhai ef i gyfrif eis- oes, yn wyneb yr argyfwng a gyf- o-dbdd yngilyn a:g ltalii ar ol hynn)". Ond diaineu mai cyfeirio yr oeddi y Prif Weinadog at bopeth ynglyn a'r telerau heddwch, a, theg yw mynegi na effei thiia yr argyfwng presenriiol yn y radd leiaf ar y draf- odaeth heddwch a Germani. Un o'r tasgau anoddlaf i,'r Gynihadiledd ydoedd trefnu terfynau y gwahanol wledydd yn lwrob eWiydd y dyfod- ol, ac ynglyn a; therfynau Itali y cododd: yr anighydwelediad presen- nol. Hawlia ItaH borthladd Fiiuime, a chred fod gauiddii hawl -gyfiawin iddo, ynghyda! glannau Dalmatia, yn ol cytundieb 1915. Y ddadl yn ei hetby-n yw nad oedd Fiume yn dod i1 mewn dan y cytun- deb hwnnw,-dddo Croatia yd- oedd; a phe buasai, y mae y cyf- newidiadau diweddar yn gwneud y cytundeb hwnnw yn holliol ddi.- angenrhaid. Ni raid i Itali wrth y glannau hynny, na Fiume, i'w hamddiffyn rhag ymosodiadaiu ibeWach, oblegid nidi oes, ac ni bydd yimosodydd. Nid yw Aws- tria-Hyngari mwy, ac ni bydd perygil ii Itaili, 051 y ceri-r alliain ddel- frydau y Gynhadtedd Heddwch. Ychwaneg, dylali Fiume fod yn fynedfa at y mor i'r man genhedl- oedd newydd a sefydlir yn y gwliedydd' hynny, ac egwyddor fawr y Cynghreiriaiid yw sicrhau tegwch i'r centhedloedd Heiaif. E,glurodd yr Arlywydd WMsonWr perwryil uchod yn gyhoeddus, er iddb wllleud hynny heb gydsyniad Mr. Lloyd George 'na M. Clemen- ceau, a digio cynrychiolwyr Itali yr un pryd. Aeth Signer Orlando yn Oil i Rufain i osod y saflie ger- bron ei senedd. Bygytbia ad-ran. o waisig Itali y bydd iddi, d-orri oddi- wrth y Cyn-gthreiriald. Hysbysir o'r tu arall, os vr ymneillitua Itali o'r Gynhadiledd, yr 3Irwyddilr heddlwch a Germani hebddi. Hyd- erir yn gryf y gwel Iitiali mad glynu wrth y Cynghreiriaid yw y ffordd iddi sicrhau ei buddiannau uchaf. ac na bydd iddi bwyso mor eithaf- ol am ei hawl i borthladd Jtium.

5 ER COF.

Bolshefiaeth yn edwino.,

Camisiwn y Q-lo.

-4-. Yr Eglwys yn treinu.

,.... Y rhai a anrhydeddwyd.

MARWOLAET'H Y PARCH. OWEN…

COLEG Y BRIFYSGOL, ABER,YSTWYTH.