Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

I NODION CYMREIG.

PERSONOL.

News
Cite
Share

PERSONOL. Ciywais ar awdurdod ddiamheu- ol fod y Prif Weinidog wedii' dweyd nad oes yimchwiliad i, fod yn Achos Miss Violet Douglas Pennant. Drwg gennyf glywed maJi parhau yn bur wael y mae'r Parch. Owen Owens, Iiainelwy. Gobeiithio y caiff adferiad buan. -+- Mlae'lr Capten M. Watkin Wil- liams, M.C., Abertawe, wedi der- byn yr alwad i fugeilio Eiglwys Saesneg y M.C. ym Mhenybont. Gweliaf enw Major David Dav- ies, a Golygydd yr "Oswestry Ad- vertiisier" ymihlith y rhai a wahodd- wyd i'r ciniaw i groesiawu Mir. Asquiith ar ei ddychweliad adref. -+- Cydymdeimlir yn ddiffuant a'r Parch. J. Lloyd Thomas, Bryn., Port Talbot, yn ei brofedi.gaeth chwerw ym marwolaeth ei annwyl briod. Nawdd y nef fyddlo drosto. yn nydd yr ystorm. Gad'awodd y diweddar Dr. Llew- ellyn Bevan, Melbourne, eiddo sydd yn werth £ 16,202. Gwyr pawb mail gweinidog Ymineilltuol oedd Dr. Bevan, a syilwer mai yn Awstralia r oedld yn byw. -+- Y mate Lieut. Emrys Davies (mab i'r Parch. OunUo Davies) wedi troi yn ol il'w gynefin yn Bir- mingham, cr yn cario, nodaJu y drin. Balch oeddym o'i wdedyn aill afael yn. y, cyfarfodydd wythnosol fel cynt. Fel hyn yr ysgriifenna. Bodfan am gyfarfodydd Undeb yr Anniby:n- wyr sydd i'w cylninail ym Mhonty- pridd yr haf eleni: — Am wyl iawn yr y'm eleni-yn llawen, Dowch yn JliUoedd iddi; Cedich wyl, ae. O! da chwi, Meddyliweh am addoli. At o,l cystudd byr, bu farw Mr. David Jen'kiins, Bryntieg, Ffynnon Taf. Efe oedd y blaenor hynaf yn eglwys. Tabor, ac efe hefyd oedd arweinydd y gan. Bu mewn cys- ylltiad ag ystad Arglwydd Bute am ddeiiig mlynedd ar hugain. Yr Arglwydd fyddo yn drrioni wrth el weddw a'i deuilu sydd mewn galar v alrei, ol. Nos Saboth diweddaf anrheg- wyd yr Eiglwys Gymiraeg yn War- ringtoni a chiatdair freichiau dderw ddurol dda gan Mr. William Jones, 51, Willis St., er coft'ad'wriaeth am ei annwyl briod1. Yr oedd Mrs. Jones ytn. un o'r gwragedd mwyaf caredig, yn ddiamheuol dduwiol, it bu yn dra ffyddlon gyd'a'r Aohos ar hyd y blynyddoedd. Y mae 7 rhodd yn un gyfaddas i'r am can, yn deillwn'g o'r rhodtrwr, ac yn addurn i'r cysegr. Diolchwyd1 i Mr. Jones ar ran yr Eglwys, gan y gweinidog" a'r blaenoriaid, a cpydlmbyddodd yntau.