Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The County School, DOLGELLEY. (The Dolgeliey Grammar School). Dr. Ellis Endowment, A.D., 1665. BOARDING & DAY SCHOOL FOR BOYS. EXCELLENT genera* education and training provided, with special preparations, for the Universities, the Cavil Service and Commerce. BOARDERS received at the HEAD- MASTER'S HOUSE. For Prospectus, &c., apply to the Headmaster. Athrofa Aberystwyth (Un o'r Collegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifathro: T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA'R Tymor nesaf ym mis Hydref. Paratoir yr Efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol C'ymru. Cynihygir amryw o Ysgoloriaethau (amryw ohonynt yn gyfyngediig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ym mis Medi nesaf. -1 Am fany,Hon pellach ymofyner a J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. Mr David Williams (Gynt Mri. Edwards & Williams, Dental Co. ILtd.), Bodgw/nedd, Porthmadog. A ddymuna hysbysu ei fad wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yn parhiau i ymweled yn rheolaidd a'r lleoedd can. lynol:— BLAENAU FFESTINIOG Bob dydd Llun, 012 hyd 6 yn nhy Mr. ^Roberts, 42, High Street (y drws nesaf i'r Maenoffereni Hotel).. LLANRWST.—Bob Dydd Mawrth, a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair, yn nhy Mr. David Jones, Coalmerchanit, Garswood Hse., Station Road (gyferbyn a'r Boar's Head), o II hyd 4 o'r gloch PWLLHELI.—Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 11 hyd 4. CRIICCIETH.-Bbb Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, H1!gh Street, o 4.30 hyd! 6. PO-RTIMADOIC.-Bob.,Dy-dd Gwen- ear, yn 76, High Street, o 9 hyd 8, a bob nos ar ol 7. B ALA.—Bob Dydd Sadwm a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Sadd- ler, Teigid Street, o 11 hyd i. DOLGELLAU AC ABERMAW.— Trwy apwyntiad1 ar Ddyddiau S,adwrn. Extracted by the Latest Process. Teeth filled and Scaled, Artificial Teeth Remodelled and Repaired. USE SELF-RAISING IT MAKES PERFECT PASTRY, SCONES, &c, &c. FLOUR Sole Wholesale Agent- MORRIS & J&N £ S, Met*? Liverpool & Manchester. SCIENTIFIC SIGHT-TESTING & SPECTACLE FITTING. R. G. OWfNT F.S.M.C. Fellorw of the Worshipful Company of Spectacle Makers (Lond.) Freeman of the City of London; Optician to the Carnarvonshire and Denbighshire Education Authorities Is now devoting all his time to this Profession, and may be consulted at the following places :— CONWAY: At Compton House. First Friday in the Month. 12 to 5. CARNARVON: Bee Hive Temper, ance Hotel, Turf Square. First and Third Saturdays. 11 to 6. LLANGEFNI: At the Central Phar- macy. Every Thursday. 10 to 6. PORTMADOC At Buckley's Temper, ance. Every 3rd Friday in the month. 11 to 7. LLANRWST At Greenwich House. All other Days. 10 to 6. Or by Appointment. SPECIALITIES— Sir William Crooke's Lenses. Kryptick Bi-F oca Is. Toric Rimless Clips. Special Lenses "NEMO," for the pro- tection of Vision against ill-effects of Moving Pictures, Cataract, &c. Opposite the British Museum. Thackeray Hotel, Great Russell Street, London, W.C. i. Near the British Museum. Kingsley Hotel, Hart Street, Bloomsibury Square, London. Bedroom, Breakfast, Attendance, and Bath, 6s. 64. per night per person. Full Tariff and Testimonials on Application. Museum 1230 (2 li-nesy. 1232 (2 lines). Tel. Add—'Thackeray, London.5 'Bookcraft London." Westcent. Telegraphic Address: IGWALIAT E,,L,l ILondon. Telephone Nos. 5010 & 5011 City. HOTEL GWALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDOIV, W.C. CENTRALLY SITUATED. (Within 5 minrutes walk of Euston Station and 20 minutes from Pad- dington by Underground Railway to Gower Street Station).. BED. BREAKFAST, BATH & ATTENDANCE, 6s. 130 Rooms Luxuriously Furnished. Passengers Lift to all floors. Fire- proof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. Individual Communion Cups. For List of 'PATENT' IDEAL OUTFITS AND SAMPLES ON APPROVAL. (Carriage Free). Write to the Makers— TOWNSHEND'S Ltd., ERNEST ST., BIRMINGHAM. Cvmdeithas Yswirlol y Methodistiaid Calfinaidd. Yn unol a phenderfyniad y Gyman- fa Gyffredinol yn Nhrefnewydd, Meh- efoi 10—13, 1912, ffurfiwyd Cymdeith- as yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan Ddiirprwywyr Iechyd1 Cenedllaeith- ol Cymru ar y 27ain o Fehefin, 1912. Swyddfa: Regent Chambers, Wrexham. Ysg. Cyffnedinol: Mr. T. W. Thomas. Ysg. Trefnyddol: Parch. W. W. Lloyd. Trys. Mr. J. W. Parry,, Brynderw, Wrexham. Bydd yn dda gan yr Ysgrifenyddion ystyried1 pob cais am aelodaeth ac ateb unrhyw ofyniadau amfonir iddynt. Gwn,e,ir pob ymdrech i ddwyn y gwa- hanol eglwysi i gyllyrddiad a'r aelod. au yn eu symudiad o le i Ie, yr hyn sydd yn bwysig iiawn. HJTG H 1/3 DAVIES'S a COUGH 3/" Postage. MIXTURE 40. Yr Hen Feddyginiaeth at 1 BESWCH, ANWYD, BRONCHITIS, ASTHMA, PAS INFILUENZA, CRYGNI. GAN BOB DRUGGIST.

SARZINE BLOOD MIXTURE.

MOLRAT AT LADD TYRCHOD.

Advertising

RHIWMirii

Advertising