Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The County School, DOLGELLEY. (The Dolgelley Grammar School). Dr. Ellis Endowment, A.D., 1665. HOARDING & DAY SCHOOL FOR BOYS. EXCELLENT genera. education and training provided, with special preparations for the Universities, the 'Ciivil Service and Commerce. BOARDERS received at the HEAD- MASTER'S HOUSE. For Prospectus, &c., apply to the Headmaster. Athrofa Aberystwyth (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifathro T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA'R Tymor nesaf ym mis Hydref. Paratoir yr Efrydwyr ar oryfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynhygir amryw o Ysgoloriaethau (amiyw ohonyrit yn gyfynigediig 1 Gymry) y flwydfdyn hon. uymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ym mis Medi nesaf. Am fanylion pellach ymofyner a J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. Mr David Williams (Gynt Mri. Edwards & Williams, Dental Co. iLtd.), Bodgwfnedd, Porthmadog. A ddymunla. hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r lleoedd can- lynol BLAENAU FFESTINIOG :~Bob dydd Llun, o 12 hyd 6 yn lihy Mr. Roberts, 42, High Street (y drws nesaf il-r Maenofferenl Hotel). LLANRWST.—Bob Dydd Mawrth, a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaea,, Y,JSTiak^iMk, niarswood Hse., Station Road (gyferbyn a'r Boar's Head), 011 hyd 4 o'r gloch PWLLHELI.—Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, 011 hyd 4. CRIOCIETHBob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Da vies, Llys Caradog, High Street, o 4.30 hyd 6. PORTMADOC.—Bob Dydd Gwen- er, yn 76, High Street, o 9 hyd 8, a bob nos ar 01 7. BALA.—Bob Dydd Sadwm a phob Ffair yn nhy Mr. David J ones, Sadd- ler, Tegid Street, on hyd i. DOLGELLAU AC ABERMAW.— Trwy apwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. Extracted by the Latest Process. Teeth filled and Scaled. Artificial Teeth Remodelled and ,a Repaired. USE SILF-RAISING IT MAKES PERFECT PASTRY, SCONES, &c, &c. FLOUR «$ Sole Wholesale Agent- fIIRRI$ & JONES, Litef., Liverpool & Manchester. SCIENTIFIC SIGHT-TESTING & SPECTACLE FITTING. R. G. OWEN F.S.M.C. Fellow of the Worshipful Company of Spectacle Makers (Lond.); Freeman of the City of London; Optician to the Carnarvonshire and Denbighshire Education Authorities Is now devoting all his time to this Profession, and may be consulted at the following places :— CONWAY; At Compton House. First Friday in the Month. 12 to 5. CARNARVON: Bee Hive Temper. ance Hotel, Turf Square. First and Third Saturdays, II to 6. LLANGEFNI: At the Central Phar- macy. Every Thursday. 10 to 6. PORTMADOC At Buckley's Temper. ance. Every 3rd Friday in the month. 11 to 7. LLANRWST At Greenwich House. All other Days. 10 to 6. Or by Appointment. SPECIALITIES— Sir William Crooke's Lenses. Kryptick Bi-Focals. Toric Rimless Clips. Special Lenses "NEMO," for the pro- tection of Vision against ill-effects of Moving Pictures, Cataract, &c. Opposite the British Museum. "Thackerav Hotel, Great Russell Street, London, W.C. i. Near the British Museum. Klngsley Hotel, Hart Street, Bloomsbury Square, London. Bedroom Breakfast, Attendance, and Bath, 6s. 6d..per night per person. Full Tariff and Testimonials on Application. Museum 1230 (2 lines!. 1232 (2 lines). Tel. Add—'Thackeray, London.' 'Bookeraft London." Westcent. Telegraphic Address: 'GWALIATEL,' 'London. Telephone J HOTEL GWALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDON, W.C. CENTRALLY SITUATED. (Within 5 minutes walk of Euston Station and 20 minutes from Pad- dington by Underground Railway to Gower Street Station). BED. BREAKFAST, BATH & ATTENDANCE, 6s,. 130 Rooms Luxuriously Furnished. Passengers Lift to all floors. Fire- proof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. Individual Communion Cups. For List of 'PATENT' IDEAL OUTFITS AND SAMPLES ON APPROVAL. (Carriage Free). Write to the Makers— TOWNSHEND'S Ltd., ERNEST ST., BIRMINGHAM. Cvmdeithas Y swiriol y Methodistiaid CaHinaidd. YÍ1 unoil a phenderfyniiad y Gyman- fa Gyffrediniol yn Nhrefnewydd, Meh- efin 10—13, 1912, ffurfiwyd Cymdeith- as yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan Ddirprwywyr Iechydi CenedHaeth- ol Cymru ar y 27ain o Fehefin, 1912. Swyddfa: Regent Chambers, Wrexham. Ysg. Cyffredinol: Mr. T. W. Thomas. Ysig. Trefnyddol: Parch. W. W. Lloyd. Trys. Mr. J. W. Parry, Brynderw, Wrexham. Bydd yn dda gan yr Ysgrifenyddion ystyried1 pob cais am aelodaeth ac ateb unrhyw ofyndadau anifonir iddynt. Gwneir pob ymdrech i ddwyn y gwa- hanol eglwysi i gyffyrddiad a'r aelod. au yn eu symudiad o le i le, yr hyn sydd yn, bwysig iawn. HUGH 1/3 DAVIES'S a q/. COUGH Postage. MIXTURE 40. Yr Hen Feddyginiaeth at 1 BESWCH, ANWYD, BRONCHITIS, ASTHMA, PAS, INFLUENZA, CRYGNI. GAN BOB DRUGGIST. SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IAOH A GWAED PUR. Dyna yr hyn y mae y "Sarzipe Blood Mixture" yn ei sicrhau a dim arall. Nid yw yn honni gwella pob peth fel yr Yankee Patent Medicines; ondl os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvy, doluriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg a,c ammhur, myniwch biotelaid o ".Sarzine Blood Mixture," fan y Druggist nesaf atoch, 2s. 9c. y otel, neu gyda 3c. at y cludliiad yn ychwanegol oddliwrth y Perchenog, Hugh Da,vies, Machynlleth. MOiLRAT AT LADD TYRCHOD. Yisgrifenna John Pryse, Maesy- meirch :—" lllindd ni acw gan Dyrch- üdi; cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a gölwg ddifrifol arno, ac yr oedd arnafi gywilydd ohono, ond clywais fod Mr. Hugh Da vies, Chem- ist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn. Ei enw ydyw MOLRAT, n^ewn packets is. 6c. yr un. Prynais backet, a rhoddais ef, yn ol y cyfarwyddyd, am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hynny yn llwybr y Twrch. Ni chododd y Twrch mwy." x stop one ioment X OH, DEAR DOCTOR, Must MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE, BUT TRY TUDOR WILLIAMS' Patent BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY is an essence of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hillsi and Valleys in the proper season, when their virtues are in full perfection and combined with Pure Honey. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whooping Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and Lungs. Wonderful Cure for Child- ren's Coughs after Measles. It is in- valuable to weak-chested men, deli, catie women and children. It suc- ceeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS., 2s. 6d., 43. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best re- sults. THE CHILDREN LIKE IT THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines. Nice to take! Cures Quickly. Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. Programs Sof-ffa. Cyn rhoddi archeb anfonweh y many lion i Swyddfa y "Cymro," Dot gelley, lie yr argreffir mwy o brograms cymanfaoedd canu nag mewn un Swyddfa arall yng Nghymru. Dr. Williams' School, DOLGELLEY. Preparations for the Central Welsh Board and Oxford Local Examina- tions, London and Welsh Matricula- tion, and University Scholarships. There are three leaving Exhibitions, tenable at Colleges, which are award- ed annually upon the results of the year's work. The Buiding and Grounds are ex- cellently adapted to secure the comfort and health of the Pupils. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accommodation. A Domestic Science Department has recently been added, TENNIS, CYCLING, AND HOCKEY. Inclusive Fees BOARDING ^33 per annum; TUITION, [ 5s. For prospectus, apply to the Head- mistress or to Richard Barnett, Queen Square, Clerk to the Governors. JONAH MORGAN, Mus. Bac. (Oxon), L.T.S.C. lBEIRJNIAD: ARWEINYDD CYM- ANFAOEDD. "Lessons through Post in all branches of Music." Am delerau, &c., 16, HENFAES ROAD, TONNA, NEATH. Zio to £ iooo Advanced Privately to Farmers, Traders and Householders. LOANS completed throagh the POST in strict confidence no fees; simple Note of Hand; interest and repay- ments lowest in England and Wales; distance no objection; can be seen personally in the district for interviews by appointment. You will avoid pay- ing exorbitant interest by applying to the NATIONAL ADVANCE & In VESTMENT SOCIETY LIMITED, 41, CORiPORATION ST., MAN- CHESTER. Telephone: No. 6066 City. Established 1887. Branch Office, 19, QUEEN ST., WREXHAM.

Advertising

RHIWMATIC