Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

----MRS. THEODORE, GLANBANW,…

News
Cite
Share

MRS. THEODORE, GLANBANW, LL AN F AIRC AE R EIN 10 N. Gyda galar a hi.r.aeth dwys yr ydym yn cofnotddi am farwolaetih Mrs. Theo- dore, gweddw y ddiweddar MT., Hoory Theodore, Gllanbanw. Bu farw Gorff. 3 iain, yn 72 imlwydd oed. Yr oedd yr ym-adawieddg ym. enedigol o Lanwddyn. Enwau ei rhiend oedd John, a Jane, Hughes, Tynant, Llanwddyn,—un o hen deuJuoedd parchusaf Llanwddyn. Gyda'r teiulu haelfrydig a cha,redig hwn y bu gwieinddogdon a phregethiwyr am lynyS&^iiSP ^S.wddyn yn lletya Hughes wyth o b-lant, o barai inid oes ond dau yn, awr yn fyw. Oafodd yr ymaid:awedii;g fel y pliant eraill, y Iraint o gael ei dwyn, i fyny yn grelyddol o'r cryd, a bu yn. addurn i greifydd hyd ei; bedd. Wedi iddi ymuno mewn glâln, briod- as a Mr. Henry Theodore, ynitau yn flaenor yng nghapel Bethlehem, sym- udodd i fyw i Biryn Gias, ger Llanfadr. Wedd bod yno am dymor, symudodd diiaohefn i, Glanbanw, ac ynlO y treul- iiodd wieddill eii hoes. Yr oedd amryw o rinweddau amiwg a disglair yn. perthyn, i'r ymiadawedig. Yr oedd yn hynod amei'diMry'dirWy"<id. Giafodd ei. bendithio ag iechyd da ar hyd ei hoes. Nri wyddai beth oedd diogi na segiurdod. Yr oedd yn ddiwyd gyda'r ddau fyd. Yr oedd hefyd yn gyflawn o garediigrwyddi ac lelusengar- L, a wch. Agorai ei: lliaw i'r tlawd-, ia *'i dwylaw i',r anghenus. Yr oedd ei oharedigrwiydd yn ddiderfyn i weision yr Arglwydd, ac i'r achosi ym Methile- hem. Yr oiedd yn gwneud hyn yn daweil, d is taw a dirodres. Bu yn. ffyddlawn yn hol.l gylchoedd ihywyd trwy eii: hoes. Yr oedd yn ffyddlawin dddi ei hun, i'w chyd, d-dynion iac i Dduw. No-w-eddid. ei ffyddlon deb gan brydiondeb, cysoo- deb, a pharhad. Nid un o bob-1 y "fits and starts" oedd hi, ond yr oedd yr un fath bob amser. Yr oedd yn un 0 ragorolion y ddaear, ac o werthfiawr blfan-t Duw. Claddwyd hi Awst 3, yti mynwent Soar, lie' y mae ei phriod a cia u f-rawd yn gorwedd. Cafodd gladd- edigaeth luosog a pharchus. Gwasiain- aethwyd wrth y tv ac wrth y bedd gan y Parchn. W. C. Jones. Llangad-fan, E. Griffiths', Meifod, W M Jones, Llansiantffraid, T. H. Griffiths, Dol- anog, a J. T. Jones. Nos, Fawrth c-aniynoll-, sef Awst 6, cynhaldwyd gwasanaeth coffadwriaeth- 01 yng nghapel Bethleheim. Siiarad- wyd yn gymhwys 'ac effeithirol gan y Parchn. T. T. Joines a T. H Griffith, a Mri. D. Edwards, John Jones, a T. Jervis, Dolged. "IHeddwch i'w 1!wch hyd ganiiad. yr utgorn" Nawdd y nef a fyddo d-ros, y chwaer fu yn. gweini -ami mor dyner yn ei chystudd a'r birawd, a'r- perthyniasau oil yn eu hiraeth a'u galar

Cyfarfodydd Misol.