Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Y Cynghreiriaid a Rwsia.-

News
Cite
Share

Y Cynghreiriaid a Rwsia. Nid yw y Germaniaid yn cael eu ffordd eu h un-ai n yn Rwsia. Ddiecbreu'r wythnos cyhoeddodd y Wolff Bureau fod Lenin a Trotsky wedi dianc 01 Moscow1. Nid yw hyn yn gol'ygu fod y Bolsheficiaid wedi cael eu dacl- ymehwel, ond dengys. y ffordd y try pethau. Ni slynnem glywed fod y blaid honnoi yn ymgroesi a Germani cyn hir. Tra y mae calon gwerin Rwsia gydla'r ("ynghreiriaid, ond heb :allu,. i ym- ysigwyd, cy-mer pethaui pwysig" le tuag at uno'r wlad yn erbyn y gorthrymwr. Cyhoeddodd y Lilywodraeth Brydeinig fod y Czecko-Slovacks yn .genedl, ac yn un o'r Cynighreiriiaid. Mae hydd- in y Cynghreiriaid wedi cychwyn 0' Archangel- gyda'r am-can 0 dlcli- ogetu y rh-eilffyrdd prin. Gwel- odd y gelyn yr amean a thebyg yw y cymer ysigarmes Ie yn fuan. Ddiwedd yr wythnos- hysbyswyd fod milwyr Prydeiniig wed'i, cyr- raedd Baku, yn y Caucasus, i'r gogTedd o Persia. Cychwyniasant o Bagdad ym mis Chwefror, a thrwy anhaiwsiterau dlirfawr cyr- aeddas-ant Baku wedi pum" mis o iamsef,—pellter 01 800 mill'tir. Yrnddtenigys' fo'd byddlin Oi Arimen- iaid a Rwsiaid yn dal Baku yn erbyn nifer tnwy o Dwrqiaid, a chyrhaeddodd ein dynion yno i'w hadigyitnJerth u. Disig%vylir yn did!yfal am fanylion pellach. Mae Baku yn bwysig air gyfrif ei ffyn- lionniau olew, ac am ei bod ar lwybr Germani i'r India.

Y Ffrynt Gorllewizio).

Y Dreth ar Feethau.

- Prinder Glo.

- Moesoldeb y Germaniaid.

GYMRU;; A'R RHYFEL.

__---■LLE.NYDDOL.