Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

--PE,RSONOL.,

News
Cite
Share

PE,RSONOL. Dyweddr fod. Had o bregiethwyr yn Llandrindbd elend nag a fu yng nghof ne!b sy'n fyw. ,¡ Bu Dr. J. D. Jones,, Bourne- mouth, yn trieulio ei wyliiau yn Towyn,, lie y mae ei fam yn byw. -+- Da gennyf weled Mr. J. H. Ed- wards, A S., yn mwynhau awel- on iach LTandrindod', ac yn gwella mor dda. -+- Y tebyg yw na bydd i'r Anrh. W. Ormsiby Gore, A.S., sefyll yn yr etholiad nesaf, dros Fwrdeis- drefi Dinbych. Nid ywiechyd y Parch. Stanley Jones, Caernarfon, wbdd bod' yn dda yn ddiweddar. Eiiddunir lie-do, adferiad buan. Mae'r Parch. Joihn Evans, Porthcawl, gynt Qi Abercarn, yn igwella yn dda ar ol ymosodiad trwm 0' r anwydwst. -+- Dros ran o fis Awst mae'r Parch. T. Shankland, M.A., yn llenwi pulpud Eiglwys Gymraeg y M.C. yn Dublin. Nid yw iechyd Principal Rob- erts wedi bod yn dda er ys tro, ond mae'n gwella, yn rhaigprol er pan yn arcs yn N'howyn, Meir- ionydd. -+- Tairawyd Mr. Beriah Evans yn wael pan yn Aberystwyth ar ei ffordd i'r Eisteddfod, a methodd fynd' ymlaen. Da gennyf glywed ei fod yn gwella. -+- Cafodd y Parch. J. Owen, Jones a:i briod anrheg 0 lestri te arian igan aelodau eglwys Bethama, Caerfyrddin, ar eu priodas. Dy- wedwyd i ^75 gael cu cyfrannu at yr amoan. -+- Y Parch. T. Llyfni. Davies, M.A., Abertawe, ..yw awdiir y bryddesit a ystyriai Emyr yn oreu yng nghystadleuaeth y Goron yng: Nghastell Nedd. Fel arall y tyb- iai y ddau arall 0' r' beirniaid, a di- ddorol iawn f-ydd sylwi be A fydd barn eraill ar y imater. Bldn- fydd ,-an lawer ddeall maJ, parhau yn bur fregus ei iechyd y mae y Parch. J. Pumpsaint Jones, Treharris, ac yn analluog1 i fiynd i'w gyhoeddiadau Sabothol. Yn Sir Aberteifi y mae yn chwilio' am adigyfnerthiad, ac ymuna pawb i ddymuno i'r gwr da hwn Iwydd- iant. yn. ei ymich wil. Dywedir fod nifer dda o' ynadbn nerwyddJ Sir Forgannwg yn oheb- wyr i'r "Western Mail." Mae'n sicr mai gohebwyr y "South Wales Daily N ew" yw y gwedd- ill. Diau y bydd i ymgeiswyr am yr anrhydedd mewn siroedd eraill gymryd sylw dyladwy o'r aw- grym, a chael lie air unwath ar un o'r ddau newyddladur.

,SA.LM CYNHAEAF.