Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Cyfarfodydd Misol.

News
Cite
Share

Cyfarfodydd Misol. Cy ,nideith!as:fa'r Go.gl,edid- Pwllheli, Medi II, 12, 13. ■Cymdeithasfa'r De — Aberystwyth, Tachwedd. nrycheiniÜig--RhaY'ader, Medi 26ain. De Aberteifi—Blaenpennal, Medi II, 12. Dwyra,in Meirionydd—Capel Celyn, Awst 21, 22. Dwyrain MGpgannwg—Penuel, Ponty. pridd, Medi 19, i ddechreu am 2. Dyffryn Clwyd—Trefnant, Hydref 17. De Aberteifi-Nledi 11, 12. Gorllewin Morgannwg Bethlehem Green, Castellnedd, Medi n. Dech ruir am 10.30 o'r gloch. Gorllewin Meirionydd — Gwynfryn, • Medi 23, 24. Hen*. Trefaldwyn.-—Berriew, Hyd. 17. Hen. Gorllewin Morgannwg—Central Hall, Swansea, Sept. 12. Lleyn ac E-ifionydd-Brynengan, Awst 19. Manchester Onward Buildings, Mynwy—St. llavid's Hall, PQntypool, Medi 12. j Sir Benfro-Millin Cross, Medi. 3ydd. Sir Fflint—Coed'talon, Awst 26. Trefaldwyn Uch, Medi 26 a'r 27. Trefadwyn. Isaf-Cymdu, Awst 22, 23. BRYOHEINTOG,—Briley, Gorff. 3.1am. Llywyddiori, Parch. T. Howat, B.A., a Mr. T. Daniel. Dech re uw yd gan y Parch. Henry Rees, New Rad- nor. Rhoddwyd hanes yr achos yn Briley a'r eglwysi cylchynol gan y bngail (y Plarch. T. Spicer), Nfr. T. Whittal, a Mr. E. Lloyd. Pasiwyd fod .y d cydymdeimlad dyfnaf y C.M. i'w anfon at y rhai canlynol: Mrs. Davies, Cwm- nantyrhen, Beilidu, Mr. Thomas Dav- ies, .Llanelly Hill, Mrs. Warner Aim- ley, yn; eu galar. Llongyfarchwyd Mr. J. L. Davies, Y.H., Merthyr 'Cynog. ar ei ddyrchafiad i fainc yr ynadon. Hys. byslwyd fad eglwys: Clydach wedi der- byn, £ 170 o'r Drysorfa Fenthyciol, ac arwyddwyd y cytundeb. Derbyniwyd adroddiadau pwyUgomu "fël y canlyn —Pwyllgor Cynhaliaethol: Pasiwyd pan fydd pregethwyr o enwadau ereill yn gwasanaetihu ein heglwysi nad yd- ynt i dd'enbyn rowy o dial na dder-byn,. iai ein pregethwyr ni ein hunain cyn i'r Drysorfa Gynhaliaethol i ddyfod i weithrediad. Cymeradwywyd apel eglwyg Trefecca iamgynorthwy o'r Drysorfa Ganolog. Rhanwyd cyn- orthwy hanmer blynÝddol i'r ieglwysi canlynol: Libamis 5p. Pentrefelin 2p.; Txallwm 6p.; Pencelli 5P.; Llan. Talyllyn '2p. 10s. Llangorse 2p. 10s. Pengenffordd 2p.; Carmel 2p. ics. Great Oak gp..ios. Lower Chapel- gp. Trefecca 3P. ios. Hay 2-p.' ios. [Priory Wood 2p. ios. Watton# 5p. Felindre 2p. Llechfaen 2p. ios. Felin-newydd 2p. Pwyllgor Enwi Pen od wyd y Parch. D. Tudor Jones, B.A., i ofalu am y Gweithredoedd am dymor yn I-le v. Parch. T. Howat, B.A. Ffurfiwyd pwyMgorau igogyfer a 1919. a phenodwyd ymwelwyr a'r eg- lwysi. iPwyllgor y Blwyddiadiur :Pen- derfynwyd i dderbyn telerau IMri. Phil- lips a'i Fab, Drefnewydd, i gyhoedd'i y Blwyddiadur, a'n bod i gael yr un nifer a'r llynedd, a'r un1 prisi y llyfr. Pwyllgor yr Ysgol >Sul: Penderfynwyd fod Arholiiad- yn Course B. i'w gynnal ar y dydd M-ercher olaf yn Ionawr. Fod yr Arholiad yn Course A. i'w gyf. y¡n:gu i Hanes Bywyd lesu Grist hyd y Gweddnewidiad yn ol St. Luc. Cen- adwriaethau oddiwrth eiglwysi Hay- Trefniwyd i Mr. D. T. Davies, i gymryd igofal Hay a Priory Wood' am; dymor. ■ Treciastell—Rhoddwyd eaniatad' i eg- hvys BeiHau i gael y Gweithredoedd o'r Gist. Clydach—Hysbyswyd fod y Gweithredoedd angenrheidiol ynglyti a'r -eid-do yii,c-ae-I ei gwneud. Lliani- drindod a Pandy—-Cvflwvnwyd tnodau loop.; Pandy wedi clirio'r ddyled. Fforest: Pen- derfynwyd gofyn eaniatad' y iGymdeith. asfa i weithu tir. Y C.M. nesaf i'w gynnal yn Rhayader, Medi 26ain. IC)af wyd trafodaeth ddiddorol ar y mater, MiPa beth all yr eglwys wneud i sylw- eddoli Cyngrair Cenhedloedd?" Pen. derfynwyd anfon cenadwri i'r Gym- deithasfa ynglyn a'r mater. Cyflwyn- odd y Parch. T. Howat, B.A., y gad- air i'w olynyddMr. T. Daniel, Llech- faen,. Diofchwydj idldo yn galonnog amei waith rhagorol yn ystod tymor ed swydd, a dymunwyd yn dda iddp ar ei waith yn ymgyrnieryd. a dvledswydd. au newydd ynglyn a'r Y.M.C.A. Di- weddwvd gan y Parch. D. H. Wil- liams, TiretAstell. Yng nighyfarfod yr hwvr, dechreuwyd gan y Parch, Henry Reies, a jjhr^ethv^d gan y Parchn. W. (M. IPI4CC ac F. Jackson'.

Saboth Oddicartref.

Family Notices

CYDNABOD CYDYM D'EIM'LAD.

MARWOLAETH A OHLADDEDIG-AETH…