Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

.., Yr Eisteddfod Genedlaethol

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Yr Eisteddfod Genedlaethol RHESTR Qi'R BUDDUGWYR. LIen. Awdl y iGadair, Eu Nera, folant," Gwobr £15 a Chadair, y Parch. J. T. job,, Abergwaun. Pryddtest y Goron, MonachJog Nedd." Gwobr, Ci,5 a,Choraii, Mr. D. Emrys- Lewis, Tanygroes, Part Talbot. Cerdd Arwrol: ynglyn. a'r .Rhyfel, Gwobr £ 100. ■ £ 20 yr un i Sarnicoi a Wil Ifan; a Cio i. Lieut. Pryse Jones, Coleg Dulwich. Arwrgerdid, y Parch. Crwys, Wil- liams, Abertawe. Cywydd, 'Mr. D. 'C. Davies, Llan- ybydder. Telynegion., Saxnicol. Baled, Bryfdir. Cerdel Odiiyr, Parch. Ciwilym Rees, 'Pontypwl. Hir a Thoddaid, Parch. A. Richards, Brynamman. Englyn, "Ednyfed." Traethawd, "Hames Cwm Nedd," •Mr. I). Rees Phillips, Llyfrgellydd, Abertawe, i gael £75 oli Zioones ei orffen. LIawlyfr, Castell Nedd, Mr. John n. Richards, Nedd. ('iwaith Ymchwiliadol ynglyn a Chymru, Gwobr 40 a Hathodyn, Mr. Thomas Richards, Athro, Maesteg. Traethawd, "Gogwydd Gwyddon- iaeth yr Qesl," &,c., cydradd, Parchn. W. Benjamin Garth, Llangollen, a D. Richard Thomas, Caerffili. Traethawd, "Hanes datblygiao Cerddoriaeth Gymreig," cydradd Mri. David Jones, Islwyn Terrace, Rhvmni, a John. Lloyd, Towyn Mei.rionydd. Traethawd, Dylanwad y Rhyfel ar dd vfodo! Cweriniaeth," Cydradd, Parchn. H. W. Davies, Pengam Jgyd- a'r milwyx ar y maes), ac Enoch ■Hughes, "Abercanaid. Traethawd, 1 'Beirdd Morgannwg hyd ddiwedd y iSfed ganrif," i,h. IG. T. Williams, Y Llythyrdy, 'Cillan, [.lanbedr. Dadleuon Byr.ion, Parch. W. U. Rioderick, Dyffryn Abertawe. Y stmian i blant, Mr. Lewis, Davies, Ysgolfeistr Cymmer, Port Talbot. NQfellGymreilg; iMr. G. Bedford. Rob. erts" Pontygwrdrwg, Aberystwyth. Cyfres o Lythyiau, Parch. Gwilym Rees, T Drama Gymreig, Mr. D. J. Davies, Llythyrdy, Pontrhydygroes, Aberys. twyth Cyfiedthu: o'r Lliadin, cydptdd Parch. W..Williams, 'Glyn Gaxth, Porthaethwy, a Mr. D. Emrys. Evans, Llyach. O'r Ffrancaeg, Mr. T. J. Thomas,' Aberfan. O'r Saes- neg, iHuwco Penmaen, Rhyl. O'r Gymraeg 'i'r Saesneig, Mr. T. J. Thomas (Sarnicoi). Adrodd. Cymraeg, Mr. D. iGwernydd Morgan, Pontardawe. Saesneg, Mr. Eben R. Rogers, Caer. dty,d,d. I blant, i. Mary L. WiHiams, Llanj gennech 2. Theodosia Lewis, Ystrad- gynlais. 1.1 Ymddiddan yn Gymraeg 1 blant, William Edwin Isaac a Myfanwy Wil- liams, Aherdar: Cerdd. Y Brif Gystadleuaeth Gorawl, 1. Briton F,erry Brynarnan' .a'r cylch. Corau Meibion, i. Trefons; 2. Y Welsh Guards. Corau Merched, i. Rhymni; 2. Trle. ^Icorau Plant, 1. Tabernacl, Llanelli; 2 Noddfa, BlaencydaiCh. JCorau Ysgol, i. Cor Plant Newton; fCpr Plant Cwmarinan. j^edwarawd, Mr. Manuel Jones ai BilI ti; Ferndale. A,e *ua.wd Tenor a 'Bass, Mri. -David ru,,k,S a Harry Lewis, Nelson. n,,n. vwd Soprano' a Contralto, Miss T i1v C "latworthy, Caerdydd, a Miss Sanwy Walters, Tredegar Newydd. 1Tn-1 wd Soprano, iMiss. Mair Jones, CaerfyrddiU; 2; Miss Cissie Thomas, TuSwd uMezzo-Soprano, Madame Fdlaar Thoni.y.s, Llwvnhendy. Unawd Contralto, Miss Blodwen. Tones Davies, Glanamman. Unawd Tenor, Mr. Lvan Lewis, ^Inawd Baritone, Mr. Gwilym Jones, Ystradgynlais; .2. Mr. W. E. Llewelyn-, C Umwd Bass, Mr. Glanville Davies, Alaesteg. Unawd' i Enethod, Lucy Owen., Caerdydd. Unawd i Fechgyn, I. Lewis Davies, P.ontardawle; 2. Stanley Regan, Porth. Canu gyda'r Tannau, dull y Gog- ledd, Willie Hughes, Rhosllanerch- .rugog a Sam Davies, Pontrhydyfen, yn gydradd. Canu .Benillion, dull y De, Miss Llinos Thomas, (;I,arramw..an,. ,Carlu gydalr Tannau i Blant, i. Arthur, W,ynnie 'W:i:lli,,aiii,s,- Brynam- man; 2. Dai Bevan, Glanamman 3. Eva Cooke, Garnant; 4. Myfanwy Wynne Williams, Aberdar, ■Canu Alawon Gwerin i Blamt, i. Janet Lloyd Roberts., 35, Durban Rd., Wallasey 2. Glyn Williams, Barri, a Mary Williams1, Ysrtlayfera. Gerddorfa, Cerddoifa Gwaith Nickel Mond. Wythawd Llinynol, Rhondda. Pedwarawd' Hinynol, Parti Treforis. Chwarae y Berdoneg, Miss ("laudia. Lloyd, Kiflay, Dyftryn Aberta,we. Chwarae y Berdoneg, 1. Mr. W111. David Jones, Penrhyntir, ger Nedd; 2..Miss Sarah Jane John. Unawd ar y Crwth, Miss Ann May Reynolds, Pontycymmer. Unawd ar y Crwth, i blant, Morgan Lloyd, Treboeth. Unawd ar y 'iCello, Miss Dilys Evans, Llundain. Unawd ar y Delyn Droed, Miss Beatrice Goulding, yr Iwerddon. Unawd ar y Clarinette, Mr. Ernest Wiltshire, Sci wen. Chwarae'r Organ, Miss Henry, m-erch y Parch. Wm. Henry, Waterloo, Lerpwl. Rhangan, Sapper J. Owen Jones, Mus. Bac., F.C.O., Caerdydd. Celf. Darlun o Ffrwythau, Miss Annie C. James, Manselton, Abertawe. Darlun. digrifol, John Davies, Lian- debie. Darlun o Gas.teil neu Fonachlog, Miss Annie Ceridwen James, Mansel- ton'. Paentio (water colour), Mr. Percy Gleaves, Abertawe. Eto (oil), eto ar lestri, yr un. Darlun gwaith nodwydd, Miss Ellen Moffat I-lekithfield, Abertawe. Darlun, oddiwrth Fywyd, Mr. Harry H. Williams:, Llanerchymedd. Darlun. lliwiedig (scale-machine), Mr. Thomas. Frank Jenkins, Abertawe, Darlun heb liwiau, Mr. D. Davies., Rhymni. Gwawlarluniau o Flodau neu Ffrwythau, Mr. Caradog Mills, Llan- rwst. Cynllun o Gadair yr Eisteddfod,, Mr. Van Veteren, Birkenhead. Cynllun o Glawr Rhaglen, Mr. Glyn Evans, Nedd. Cynllun o Dystysigrif yr Eisteddfod, Miss; Davies, Llandrindod. Crwth wedi ei gwneud yng Nghym- rl, i. Mr. Lewis Roberts, Treforris (wedi marw cyn ei wobrwyo) 2. Mr. R. J. Williams, Llandudno. Best Article in Drawn: Thread work, Margaret M. Jones, Harland House, Rhiw Road, Colwyn Bay. 4 Soft Toys, Gwladys Jones', Castle Hill, Dinbych. 4 Wooden Toys., Edward Jones, Trefnant. Dwy Ddoli Gymreig, Meta E. Jones, Trefnant. Ffrog, Miss Edwards., Windsor Rd., v Nedd. Blancedi. ■ Blodwen Defnydd Gwisg Merch, Rhiwlas' a 'Gwladys' Defnydd dillad maban, Rhianwen; Brethyn Gaerog, 'Dwynwen,yr oil o Felinau Trefriw. Llian Bwrdd bychan, i.,Mrs. Julia ,F. Davies, Ca'erdydd 2. Miss Lizzie A. Lewis., Llanelli. Lace, i. Miss Lizzie Ann Lewis, Llanelli; 2. Miss H. B. Morecombe, Aberystwyth. Eto .Miss F. Jeffries, Llanelli, Shawl Gymreig a Defnydd wedi ei wyddu, Melinau Trefriw. Gwisg Nos, Mis's. Maud1 Evans, Col Nvyn. Embroidery (i filwyr), Corp], Baker, a John Davies. Adrannau Eraill. Ambulance: I Feibion, 'Lady Lewis Challenge Cup,' 1. Abertileri 2. Port Talbot; 3. Aberbargoed 4. Pontyp-w.1. I ferchedy 'Lady Bute Challenge Cup,' i. Abertileri. Lleol i Feibion. 1. G. W. R. Team, Port Talibot; 2. Sciwen VAD Team No. i. Cynllun1 o dai i weithwyr amaeth- yddol. Dosibarth A., Mr. J. Austin Lloyd, Powfoot, Annan Dosibarth B, Mr. H. H. Heatham, Bristol; Dos: C., iMiss E. D. Blackie, .Bristol. Cynllun o lety i ddynion dibriod ar ffenn, Mri. Thomas a, imorga-a, Pontypridd,

NODION O'R DEHEUDIR.

ABERAFON. ' . i

MYDDFAI.

GOHEBIAETIIIA U.