Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

CYMRU AR RHYFEL.

News
Cite
Share

CYMRU AR RHYFEL. Mae Syr Isamhard O'wen wedi rhoddi i fyny ei swydd yn myddin y Gwii,rfodd6lwyr oherwydd af- iechyd. Dywedodd Mr. John Hinds, A.S., air cryf- am y Byrdd an Meddyigol yn Nhribunliys Llanelli. y Onid 02S modd cael ymichwiliad i'r hyn a glywir aim rai o'r byrdd- au hyn? -+- Cafodd Mr. a Mrs. Jones, Clif- ton House, Bryncrug, lythyr oddiwrth eu mafo, Pte. 0 Idwal H. Jones-, dydd Mawrth diwieddaf, ei fed yn, garcharor yn Germani. Yr oedd ar goll er Mawrth y 23ain, Yn ei lyfr ar "War and Liber- ty,"1 dywed y Gwiir Anirhydeddus Herbert Samuel y carasai weled vir holl gredoau yn cael eu bwrw i'r tawdd-lestr fet cychwyniad i'r bywyd newydd ar ol y Rhyfel. Hysbysir fod y Parch. T. E. Nicholas, Lliangybi, wedi, rhoi i fyny ofal bugeil'iol yr eglwysi Annibynol yn Llangybi a Llian- ddewiibrefi. Nis gwn pa un ai dan Cymru a'r Rhyfel ynte yn. y "Persona!" y dylai y cofnodiad hwn gael ei osod.. Galarus a phrudd eifchriadol' yw'r newydd fod v try dydd a'r di- weddaf o fcibion y Cadfridog- Syr Owen Tihotmas, wedi syrthio, Flight Commander Capt. Owen- Vincenit Thomias, R.A.F. Bu farw ar y 29ain cynfisol mewn canilyniad i ddamwain a'i, oyfarfu pan yn ehedeg yn. y nos. -+- Mae'r Parch. H. C. Ivewis, B.A., B.D., Llandudno, we-di. dvf od yn ol ar ol bo'di a«i chwe' mis gy,da"r Y.M.,C.A.,yn, Ffrain,c. Y Saboth caed anerchiad g and do ar y gwaith,% a dywedai fod y Y.M. C.A. wedk colli 58 allan o'r 60 o'r huts oredd .gancldyntpan yr encil- iodd ein bydd in y misoedd dii- weddiaf. Pan oedd Hong, dan ofal Cap- ten George Tudor, Llandudoch, ar ford aith adref o wl'ad driamor, suddwyd dau submarine oedd yn ceisio ymosod arni. Mr. George Evans o Landudoch oedd! yr ail swyddog, a bu .ganddo ran, flaen- lilaw yn suddiad y submarines. Oni ddylai'r Morly adael i ystori g-wro-niaeth cin morwyr gael ei ad- rodd! y n, gyfl.awn ? -+- Derbyniodd Mr. a Mrs.. Richard Dtavies, Bliyngwynedd, Llangefni, un o fliaenoriiaid parch usaf Mon, ac Ysgritfeninydd ei Chyimdeii-thas Dd:i,rwlst'Ül Sirol am 35 mlynedd, y newiydid: trist fod eu mab, Mr. Gwilym Da vies, wedi oael ei lacl(I yn Efrainc 5 o'r gloch bore Iau, Aws't 8ifed. Yr oedd yn wr ieu- anc nodedig" 0 ddymunol, ac yn grefyddol o'i fiebyd, ac wedi gweit'hio yn ddyfal gyda phoib achos cia; Dyigfai ei gaplan y gai,r uchaf iddo fel Crlstion defos- iynol a chyimeriad hoffus. Ym- unodd o'i, wirfodd. dros 3 blynedd yn ol, tria yr oedd yng- ngwasan- lOOtih y bane yn Ponitiypridd. Y maemaib a rail iddynt wedi ei glwyfo, a bu y malb hynalf Major Davile.s y.n beryiglus wiael' yn. India. Cydymdeimlir a Mr. a Mrs. Dav- ies yn fawr. Mr's. Davies a':i hiechyd yn:. freigus yn awr er ys dros chwe' mis.

...-----. AMRYW.

,Araitb yPrif Weinidog.

- T Cynghreiriaid yn Ennill.

- ,Ymgais Ofer y Zeppelins.

- Y Wesleaid a'r Eglwys Sefydl.…