Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

GAERDYDD.'

Family Notices

COLOFN Y BEIRDD -"--

OR YSTWYTH I'R EFCDYFL

News
Cite
Share

OR YSTWYTH I'R EFCDYFL MARWOLAETH MRS. DAVID LLOYD; Fore Mercher, Gorff. 24, bu farw Mrs1. Eliz. Lloyd, gwrai-g Mr. David Lloyd., Bryntirion, Pengliaise Rd, Aber- ystwyth, yn 64 ml. oed, ar ol cystudd .-I yn agos i dair blynedd. Merch ydoecM yr ymadiawedig i'r diweddar air. a Mrs. Richard Jones, Ynyscapel, Ta 1 ybonL Üddeutu 36 0 fIynyddocd d yn ol yinbriododd a Mr. David Lloyd, a hu eu oysylltiad yn. hyitocl ddedwydd a benditbiol i'r ddau. Yr oedd yn aelod dichlynaidd. a ffyddlon o cghvys Salem, He y mae ei phri-od yn flaenor parch us er sdydEad yr actios, a gellir >' dweyd am daiii mai ei. phrif bethau u:e\vri bywyd odd e.i phriod, ei ohax- tref clyd, ei chapel, .ei bobl, a'i ordinbadau. bu-y-n'ffyddlon- i'r achos ymhob modd, yn ei ph-resen'oldeb a'i dw.fa ofal a'i chaxiad, ac yn ei h-aelioind twag ato. Cafoc-ld ei bendithio ag .aingylchi.ad.au cysurus. inewxi bywyd, ac he-fyd a clialon gyxxn-es a Haw ag.ored at,'toob achos o angen a'i cyfarfyddai. •Gwxaig ydo.edd yn Jeddiarmol ar 3-awer iawn-o synwyr cyTfredin, .a chyd- barn, a holl ogwydd ei medd. wl ar bethau sylweddol y byd aaitwei- e-dig. -Hannai 0 deulu y Parch. Hum- phrey Jones, ■" Diwygiwr, yr hwn a gludodd y fflaxn ysbrydol. o'r America yn 59, ac a esgorodd. ar y diwygiad igrymus a gysylitir ag enw David Mor- gan. Yn y ihvyddyri 1'}07 bu Mr. Lloyd a hithau yn-yr America yn ym- v,el.e.d, a .rhannau ixelaeth, o'r wlacl lie y cytarluas,ert a nifer fawr o berth- ynasau a chysyllitiadau teuluaidd i'r naill,a'r Hall. Oddeutu tair blyned.d yn ol cafodd Mrs'. Lloyd ergyd drom o.:r parlys, ac er i'w nerth a'i hdechyd ) ddadfeildo- yn gyflym a'i Hesteirio i roddo i'w chymefxn, parhaodd ei d'idd- oideb i'r diwedd yn. y c.ape], a phopeth cysylltiedig ag ef. Nois Sabotlx cyn y diweddaf gwelw-yd ei bod yn. ymddat- od, a daeth y diwedd fore Mercher ar ol dioddef llawer yn dra dirwgnach. Gladdwyd y gweddillion fore Sadwrn yn y Cemetery. G wasanaetbid yn y ty igan y Parch. Maurice Griffith, a iu yn weinddog Salem am fiynyddoedd, ac wrth y bedd gaix y Parchn. John Davi-es, C.A., Gweini- dog, a Richard Hughes', M.A., Bath Street, mown gweddi afaelgar ar ran o 11 y priod yn: ei unigedd a i alar, a'r teulu oil. Yinysg y galarwyr yr oedd- Mr. David Lloyd, priod; Mr. Evan .Lloyd, Cilfacbau, EHm; y 'Parch. Thomas Lloyd, Ficer Talgarreg; Mr. Edward Lloyd, Prestatyn; Mr. Wil- liam Llayd:, Whrtehouse, Moo (brodyr) Mr. David 'Lloyd, Meillion- en, Llanddeiniol (brawd yng nghyf- raith); ,Mrs. Lloyd, Idaniliar, gwed,div y di weddar Mr. John Lloyd; Mrs. Lloyd, Cilifachau Miss Nellie Lloyd, Llanddieiniol, a Miisg Megan Lloryd Cilfachau (nithoedd) Capt. E. Jones, HabourMaSiter Port Talbot (nai). Er i'r gladdedigaieth gymeryd lie ar etdeg aiigiiyfleus, daeth torf -fawr ynghyd o bell ac aos i dalu gwarogaeth i'.r teulu, ymysg y rhai yr oedd y"Parchn. R. J. Rees, M.A. T. E. Roberts, M.A; yr Athro David Williams, M.A. yr Athro J. Jenkyn Jones, M.A. yr Athro Edward Edwards, MA. Blaeno-riaid Salem: Mr. David Samuel M.A., Mr Eichard Jones, Mr. David Jones', Ratk- boine, Mr. John Morgan, Ceris, Mr. Evan Evans. a John Jenikins, Taber- nacl; ("apt. T. Doughton:, Maer; Mr. C. M. Williams, Cyn-faer; Mr. Paith M/otgan, Trysorydd Sirol; Mrs. D. R. Will-jams Miss Evans, G 00 sip ore T Mrs. Edward, Library Lodsre; Miss Samuel, a niter mawr eaill. Derbyn- iwyd nifer mawr o flodeu-diorchau gwych, a IEaws mawr 0 JythYtau cyd- ymdeimlad. Nawdd y nef fo dros ei phriod yn ei unigedd.

BVVI,CHY(.;ROE.S A PONTGAB-REG,…

ANiHiWYLDEiRAU Y CYLLA A'R…