Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

PERSONOL.

News
Cite
Share

PERSONOL. Yn Llandrindod y. bwriada'r Parch. D. A. Griffith, Troedrhiw- dalar, dreulio gweddill ei oes. Pliynodd dy ynQ, yn Cefnilys Roia;d, yn ddiweddar. -+- Ymhiith yrymwleJ:wyrO presennol yn Nhyddewi y mae Mr. H. L. Drake, cymrawd hy:naf Co leg: Penfro, yn Rhydyohen, pererin tra chyson i ddinas Diewi Sant. Mae y Parch. John Da vies, B.A., brodor o Lansadwrn, un o efrydwyr v Co leg* D'iwinyddol, wedi ei seiydlu yn fugail ar eg- lvys Saesneg y M.C., Pontardul- ais. -+- Rhoddodd Mr. W. R. Evans, Rihuthyn, y swvdd o gyd-ysgri>f- ennydd Pwylligor Addysg Siir Z" Ddinbych i fyny, Da y gwneir yn penodi gwr fedr roi ei. holl. amser i'r swydd. Y mae eglwys Rehoboth, Nant Peris, wedi rhoddi galwad i'r Parch. T. Llewelyn Thomas (EiJian) i ddyfod yno. yn weinidog. Bu y cenhadon. o'r Cyfarfod Misol ar yn?weliad a'r eglwys^ nos Sul diweddiaf, a phleidleisiiodd yr oil oedd yn bresennol' o'i iblaid. Y mae Mr. Tbo:mias, ar hyn. o i.i-yd yn fugail ar eglwys yn Sir For- gannwg, ac yr oedd cyn, hynny yn Prenteg, Eifibnydd. -+- Llüngyfarchiadau i bawb a saf- odd yr Arholiad YSigrythyroll' yn Nhrefaldwyn. Isaf, ac yn arbennig i'r buddugwyr. Rhaid nodi; allan deulu'p Faeldref, Dbilanog, gian i dri. ohonyht gael gwobrwyon (dwy wohr gyntaf). Gellir yn ha wdd ddychmyg u'r wen siriol ar wyneb eu tad-efe'n hyshys il gylioh eang wedti deall ohono. Rhagorul yn wir. Cafodd' y Parch. D. Williams gyfarfod sefydlu .llewyrchus- yng Ngharmel, Aberafon, dydd lau cliwed'daf. Diaeth cynrychiolwyr o "i gyn-ofialaeth yn Nbreherbert i .,gy ih ddymuno yn dda, idtIo, ac i'w gyf- lu yno, a derbyniwyd ef yn gynnes gan, glynrychiolwyr ei ofalaeth nfewydd. B<),ed gwien,au"r Nef ar yr uniad hapus hwn. a choroned ef a llwyddiant. -+- Wedi pum' mlyneclid caled o wasanaeth seloig fel prif ysgtif- ennydd Cofeb GenedTaethol Cym- ru (er atal y Pla Gwyn), y mae Mr. Gwilym Hughes o Gaerdydd1, wedi ei ethol gan y Cyngor ei hunan yn aekxl o Gyngor y Goifeb .am y tair blynedd nesaf. Tal- wyd y deyrnged uchel lion i Mr. Gwilym Hughes yng mghyfarfod blynyddol y Goleb yn Llandrin- dod ddydd S,adWrn, a l'loinigyf- archwn, ein cyfaill yngalonnog ar y ramlygiad hon o werthfawrogiad o'i wasanaeth mewn un o'r .swyddi mwyiaf anhawdd a tihafFerfchus y gallai neb ei llanw.

NODJON CYMREIG.'