Hide Articles List

8 articles on this Page

Brad yn y Werddoa.I.

CYMRU A'R RHYFEL.

News
Cite
Share

CYMRU A'R RHYFEL. Mae gair wedi dyfod fod Capten Peter R. Foulkes-Roberts, Dinbych, yn garcharor yn Germani. Anafwyd ef ynei benglin, ond dywed ei fod yn gwella yn. dda. Mae Capten John H. Roberts, gynt o'r Borth, yn awr o Lerpwl, ar ol cael ei gymryd yn garcharor gan Submarine ftrwanaidd, yn awr wedi ei ryddhau, ac yn dyfod adref. Mae'r Parch. W. J. Davies, gynt 0 Bronllys, yn awr o T>ansadwrn, wedi cael y newydd prudd fod ei fab, Pte. John Cynfryn Davies, wedi ei ladd yn Ffrainc ar yr 22'ain o Ebrill. -+- Cynihelir cyfarfod gweddi ymoatyng. iadyn Llandrindod bob'wythnos, a'r Llungwyn caed cyfarfod yn yr awyr agored yn y Rock Park dan- arweiniad Brigadier-General de Winton. Yr oedd Mr; D. H. Evans, mab yr Athro Evans, Llangefni, Sir Fon, yn un o'r bechgyn a oedd yn y rli.uth? lIiyngesol ar Zeebrug-g-e y dydd o'r b'iifen ac a ddaeth yn ol ddim blewyn gwaeth. Apelia y Gwasanaeth Cen.edlaethol am ugain mil o fechgyn o'r ysgolion cyhoeddus d helpu gyda chodi tatws. Byldd eisieu 3,000 ym Mehefin a Gorff. ennaf, a'r Ileill yn ddiweddarach. haid i gei si adau fyned drwy athr aw- on yr ysgolion. -+- Nid aniyddorol yw sylrwi fod Capten Harold Rogersl, Llywvdd y 'Daffodil,' wnaeth wraith mor arwrol yn Zeebrugee yn Giymro o waed coch cyfan,. Mab i Mr. W. J. Rogers, masnaohydd ,glia, Wrecsam, ydyw, ac aelod a gapel y iMethoddstiaid. yn Seion. Chwaer yw, ,ei fam i Mr. R. G. Owen; F.S.M.C., 'LJ,anrwst,MIr''Hugh'Owen, Bangor, a" (Mrsi. Owen Owen, y Banc, Pwllheli. Dewi Tudur, Bettwsyjcoed, a ysgrif enn.a :—" Yr wythnos ddiweddaf der- byniais lythyr dyddorol o Wlad Canaan oddiwrth gyfaill, sef Pte, Sam Davies', diweddar o Ty Capel Bryn- rniawr M.C., a chredaf fod brawddeg- au- neilltuol ohono yn werth eu rho'i i gadw ar dudalennau' y CYMRO er prined eich gofod y dyddiau hyn. Dyma hwy 'Wel gyfaill, yr wyf yn y wlad, -honno y bu Moses a'r proff- wydî ynddi, ac hefyd Per Ganiedyd.J. Israel yncanu ei Salmau ardderchog. Y mae yn wlad brydferth iawn fel y dywed y Gair. Diaethum o'r Aifft i Ganaan ar y 16 6 Chwefror diweddaf, ac yr wyf yn trigo mewn, lie yn awr y burn yn cariu am; dano lawer gwaith yri Festri'Brynitriawr ar lawer rids Lun yn y cyfarfodydd gweddiau, sef <Pen« Cal'faria, Nac aed hwnnw byth o'm cof.' Dyma fi. wedi bod ar y bryn v bu'r lesu farw fel feiau y byd, ac y mae yr Hen. Ddinas fyth yn gysegredi.g ar ol hynny. O'r holl bethau vvelais yma, dyma y lie dynodd fy sylw fwyaf, ac y mae fy ffydd yn llawer cryfach nag erioed. Bydd gwel'd gogoniant Iesiu, A chofio'r mannau bu,' &e. yn destun c^n i mi am dragwyddoldeb Dywedodd fy mam lawer am y lie v/rthyf ar hlrnos gaeaf pan adref yn bfentyn; a diolch i fy mam annwyl sydd heddyw yn huno yn mynwent y liettws am ddweyd wrthyf am y He a'i ddarlnnio mor gywir a phrydferth. Daeth ei geiriau yn fyw i fy meddwl, ameddyliwn am emyn Dyfed— 'Dringo'r mynyddaTfy n.gl.iniali Geisdaf heb ddiffygio byth, 91 Tremiaf tnvy gawodlydd- dagrau .Ar y groe; yn union syth Pen Calfaria Dry ff nagrau'n ffrwd o hedd.'

Yr Oediad yn y Gorllewin."

Beth Y-vr'r Dirgelwch F

- Y Bhag-olygon.

í'_ Y Prlf Weinidog yn Scotland.

. Diweddaraf.

ER COF.