Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

NODION O DDYFFRYN CLWYD.:

HEIRION GIJANNAIJ. \

[No title]

.QOLQFN , Y- BEIRDD-:

News
Cite
Share

.QOLQFN Y- BEIRDD Golygydd: PARCH. T. Moedaf PiERc-E, Isco-ed Dolgellev. ".BETH SiYÐlD 1Ml YN Y BYD." Dwrdiir llawer oherwydd pesdmisitiaeth ''Beth sydd i nii yn y byd." Gyda, phlob dyledus barch i'w han- farvvol awdur" dymun,af yn ostyngedig gynnyg yr aralleiiriad a ganlyu ar gyfer cyfarfodydd diolch- garwoh yn neilltuol, a phoibl 'pennau'r bryniau' yn gyffredkiol Beith sydd i mi yn, y by<:l ? Achosl diolch sydd, o hyd, Doniau ar ol doniau sydd Yn f'amgylchu nos a dydd; Car iad Duw sydd, yn ddidrai, Daeth, Ei Hunan i'm hiachau, Ar GaH.ami,a rhoes. Eiw;aed Er fy nwyn i'r nefol wladi GWADNETEH. Ek COF. LfceHau ear Cof am Mr. William Roberts; Bodlon- deb, Bryncrug, yr hwn a fu farw Mai 23am, yng- hyda'i ferch Nurge Jenny Roberts, yr hon, a fodd- wyd yn sudd iad yr Ysbyty-long "Salta," F,bri ll xofed, a',i fab, Lieut. Griffith E./ Roberts, yr hwn a 1 add wyd yn Ffrainc, Mehelin 7, fed, yr oil y flwydd- yn hon. Tr\yy heulwe.,n ddigymyliau uwch ben y oartref cu Tywynai heulwen, cysur i loni'r dyddiiau fu, N,r Fam a'r Tad yng ngofal eu serch yn gwylio 'nghyd UWichbeny plant a fegid o gylcih yr aelwyd glyd '.Roedd heddwch ar yr orsedd fel delfryd daear hardd, A serch yn gwenu ar y plant fel haul ar flodeu'r arddy A hwythau wrth ddadblygu mewn Hoiiiant a mwynhad Yn cael arweiniad boM oes. yn rhinwedd Mam a Thad Dros dleulu cu Bodlondeb aieth blwyddau teg fel ibyn: A mwyn eheddad amser fel awel gwanwyn gwyn, Nes dyfod y 'gwahanu' dan niwl pryderon ohwith,, I ddiwyn y plant o'r aelwyd lan, fel adar dros y nyth Ond er gwrahanu';t teulu, i rai ymdteirthlio 'mtoell, 'Roedd gobaith teg pryd hynny yn ysgrifennu 'gwell' Ar femrwn y dyfodol, a'r un yw gofal. lor, A gweddi'r tad esigyniai fry d-ros rai oedd hwnt i'r mor. Ond duodd y ffurfafen uwch gwareiddiedig fyd- Ytnferwodd cefnfor rhyfel a'i1 donau'n waed i gyd Clarlamodd chwyrn-farch distryw aheddwch dan ei gam, A chrYiIlodd Bwrob drwyddi o dan dymhestloedd barn. I 'ga-l y rhyferthwv, ar alwad corn y gad, Anturiodd bechgyn pybyr i ymladd droisi eu gwlad, A merched tyner-galon yng ngrym tüslturi pur Giymerenit swydd yr Angel gwyn i weinii ar dde,ilia,id cur. Rhoes teulu glan Bodlondeb un milwr yn. y gad, Ac un Weinyddesi at y llu oedd yn ysbyttai'r wLad Ond yn ystormydd bywyd mae cariad yn cryfhau; A serch y fam, a gofal tad oedd yni ngweddiau'r ddiau. Daeth awel finibg Eibriil yn drwm gan newydd du, 11 Arswydodd fyd ystyr-iol-a hanes Jenny gu Ar siiwtnai caredigrwyd,d--da,n ergyd anwar brad, Yn boddi mewn leuenctid. ymhell o dy ei thad. Disgvnodd y trychineb fel ill;e:Utenl ,g:JJae;r o'r non Ar deuliu hoff Bodlondeb—daeth cwmwl du uwch- ben Hyfrj'dwch eu gobeithion—dyrchiafodd galar gri; A snddodd caton tad a mam fel suddai'r 'Salta' i'r Hi. Daeth heulwen Mai i wenu ar natur dros. y wlad, Ond ni wtDDai'r heulwen wella dim ar dor iad calon tad; A'i bryder dros, rai annwyl a wasgai'i gur fwy fwy O'i ofal anhunanol i gelu maint ei gl.wy! Mae corff ac ysbryd bron yn un o diani ystormydd sioni, N A thorraii'i iechyd vntau i lawr 0 dan y ddytnod dram; Bu farw—methodd natur a dal y baich yn hwy, A chauwyd bedd o'r newydd i agor newydd glwy Uu farw'r Athraw ffyddlon a'd galon yn y gwaith, Hyffordd-iai blant ymhein eu ffordd a'i oes yn llathru'r daith; Mewn ysbryd caredigrwydd gwnaeth ddysg i'r plant ynr gan— Bu'in arwr i'w ddisgyblion oil yng ngrym cymeriad glan; DU farw,lr Cristion cywir-y swyddog hawiModd barch Dros biT- flynyddau'n Eglwys Dduw a'i ysgwydd dan yr arch Cymydog cymwyn,asgar a'r cyfaill cywir syl > -ki. goffadwriaeth heddyw'n fyw yn serch caloninau Iu; •• f .-V" Bu farw'r priod tirion, a'r tad gofalus cu, Wnaeth eglwys ac,athiro,fa i'r teulu yn ei dy A thros y brudd awyrgylch uwchben yr aelwyd dlos Daeth cwrow:! ar dywyllwch, a chaddtig yn y nos, 'Roedd blodau "teg Mehefin ,fel-tlysiau:«atiir- werdd, i'r adar mewn. ysgafnder yn Hwyjio'r cbirdd,, Pan fflachiwyd newydd arall i'r teulu o faes; y gad fod Griffith wedi syrthio yn aberth dros ei wlad.; Y Bachgen ieuane odclai i hoff obeithion teuln sail, A^/blodau addeiwiidion oes heb orffen lledu'u dail; Yn arwr yn mhlith arwyr, fel Cymro dewr ei fryd, Bu farw yn wynebu gelynion rhyddid byd. J son am gur y weddw-fam rhy wan yw geiriau'n awr -Ala,e -11 ygtad wel i ddyfnder clwyf, a gras all ddangos g.wawir "Uwohlaw cymylau a'm,SCT"gall ea ddiddanwch Ef Roi cysur eto i'r teulu prudd pan fyddo dua'r Nef. 'iRoes amser ond rhyw gvfnod byr rhwng galwad ola'r tri, Ond pell yw'r bedd ar faes y gad, a beddrod dwfn y Hi 0 fynwient dawel Towyn—er hynny denigys. ffydd Y 'tri'ncy£arf'Üd ar y lan lie gwawria bythqi ddydd Yng ngoleu y tangnefedd sy'n nghariad lesu cu, RolJ: colli deigryn olaf "yn yr Iorddonen ddu." GEUFRONYDD.

[No title]