Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

NODION OR DEHEUDIR.

MEIRION A'R GLiANNAU.

DYFFRYN CEIRIOG.

News
Cite
Share

DYFFRYN CEIRIOG. Gyda gofid dwys y rhaid .i ni groniclo marwolaeth y cyfaill ieuanc Thomas Charles Edwards, mab ieu- engaf Mr. David Edwards, Ty'ncelyn, Llwynmawr, yr hyn gymerodd le mewn ysbyty yn Ffrainc ar y Sul., Medi i6eg. 'Roedd wedi ymuno a'r fydd'in rai misoeddl yn ol, ac ym M'ehefin anfonwyd ef i Ffrainc. Ond Hid oedd ei iechyd yn ddigon cryf i ddal caledi'r gwaith. Bu'n wael dan y 'pleurisy' yn y gwanwyn. Gwaniychodd hynny ef, a phau. nad oedd wedi bod ondi .prin dri inisi yn Ffrainc cafodd' ymosodiad o'r 'pneumonia,' yr hyn a brofodd yn angeuol iddo. Rhyw 18 awr y bu'.n waeli. Bachgen siriol, hawdd'- gar, parod ei gymwynas a gwir grefyddiol oedd Tom. Magwyd ef ar aelwyd wedi ei haddurno .g.an grefydd yr Arglwydd: Iesu Grist. 'Eoedd naws; crefydd yn amlwg yn ei hanes yntau. Un o wlir blant yr Ysgol Sul a'r Seiat oedd. Darllenai'm ddiwyd a chyson ei Feibl a'i Lyfr Emynau. iSafai'n anrhydteddus yn ar- hol,iiad,au Ysgrythyrol y Dosbarth a'r Cyfarfod Misol, ac yr oedd yn ainlwg yn cynyddu mewn dirnadaeth ysbrydol. ipethau creifydd a'r oapel oedd e:i bethau. Cymerai ddyddordeb mawr yn holl hanes yr eglwys yn Llwynmawr, He mae ei dad yn flaenor amlwg er ys blynyddoedd lawer. Ceid arwyddion clir fod Tom yn cael ei gymwyso i fod yn un o'r arwetinwyr yno yn y man. Ond dymaV gobeithion aim ei wasanaeth yma wedi eu chwalu, ac yntau wedi ei alw i wasan- aethu. mewn byd a chylch uwcti. 'Roedd rhyw aedd- fedrwydd ysbrydol rhyfedd yn ei llythyrau at ei dad a',i chwiorydd. Brithid hwy gan'JiT adlnod:alua'r pen- illion oedd yn oleuni a chysur iddo. Wedi bod adref ar ei 'leavq' diweddaf cyn mynd dirosodd i Ffrainc, ceisdai ei dhd holi dipyn ar ei deimlad wrth feddwl am hynny, a'i ateb oedd y pennill hwn: "Fy llochesi glyd, a'm tarian gref, Yw'r Arglwydd nef a'i gysgod Gobeithiaf yn Ei iair er neb, Yn wyneh pob ,-fih yw drrallool. Pan ddeallodd ei fod ar y 'draft' i fymed allan, an- fonai adref i'w hysbysu g.an ddweyd' mai'r ddwy ad- nod ganddto wrth feddwl am hynny oedd, "Ni thram- wryasoch y ffordd hon o'r blaen, ac "Wele, yr Ylwyf Fi gyda chwi bob amser." Yn y llythyr olaf ysgrifen- wyd ganddo, trhyw 24 awr cyn fod ei einioes fer wiedi dirwyn i ben adroddai ei brofiad ym mhennill. Thomas Tones o Ddinbych "Os rhaid iÏl¡n' beunydd ddwyn y .groes, Tra pery. gy-rfa fer fy oes, 0 Arglwydd dyro help Dy fra.ich, I gynnal eiddil daned faich." ,-N,f,or addias oedd 1 wr ieuanc 22am1 oed ar to ei atw i igwmni dilen y Gwaredwr a garai mor fawr. Hir- aeth sydd: vn e/in mynwes .am darnat, fy n^hvfaill mwyn. Cu iawn oeddyt gp-niiym I, Ond daw'r dydd y cawn eto gwrdd. Nes yw'r Nief 'wedi i ti fymed yno, a bydd disgwyl dy weld yr "ochr draw" yn Ueddfu hiraeth y rhai annwyl adewaist mewn galar ar dy ol. Dwys iawn vw'n cydymdeimlad a'i dad a'r teulu i gyd yn eu dagrau a'u galar. Rhodded yr Argl'wydd yn amllwg o'i nerth iddlynt a'i amddiffyn Ef fiyddo'n amlwg drostynt a thros ei frawd1 Richard sydd yntau yn ffosydd Ffrainc er ys tro.

NODION 0 FON.

CAERLLEON

POENAU AR OfT. BWYTA.

ER '.COF