Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

. ; —-q.... YSTADEGAU Y METHODISTIAID.

News
Cite
Share

—-q. YSTADEGAU Y METHODISTIAID. YCHYDIG u sylw sydd wedi ei roddi eleni i Ys- tadegau gan yr 1111 o'r enwadaii crcfyddni. Mae'r rhyfel wedi taflu popeth i anralirefn, wedi dinistrio pob amcangyfrif a, phob cynillun, ac Did hawdd i neb wybodl ymha Ie y saiif. A chan- iatau fod yr ystadegau yn lied gywir ar ddiwedd 1916, digwyddodd llawer o bethau er yr acreg. honno sydd yn newidi agwedd pethau yn ddir- fawr mewm thanndu helaeth o'r wlad. Eto mae i ystadegau eu gwersi, yn arbenn-ig eu priif gol- ofnau, ac os gallwn wahaiiiaethu rhwng y pcth- a.u eithriadol a'r prif og^vyd'diadau sydd yn myned ymlaen er ys blynyddoedd, byddwni ar ein mantais o astiliio, yr Ystadegau bob amser. Yr wythnos ddiweddaf dywedodd Ficer Caer- gybi, Nonconformity is a. spent force, and now lives on the traditions of the past." Dia.u mai cyfeirio yr oedd y Ficer at y duedd sydd wedi bod i son yn barhaus am y gorffennol, a'r perygl sydd o foddloni ar ddim ond hynny. Ond os yw'r gwr parchedlig yn gwarafun i ni son am ein cewri,—yn bregethwyr, beirdrl, a threfiiiydd- io,ii,-n,i.(i yw wedi deall sut y mae byd ac cg- Iwys i gael ysbrydiaeth. Ac os yw yn cyfeirio at eiin trefniadau, gwell iddo astudio cyfrifon y casgliad at sefydlu Trysorfa. er Cynorthwyo Gweinidbgiom Methedig ac Oedranus, neu|r casgliad at y Gcnhadaeth Dramor. Mae'r ddau symudiad yna, heb son am ddim arall, yn brawf o yni a gweithgarwch nas gall ä Fiicer nodi eu' tebyg yn hanes yr Eglwys Sefydledig yng JMghymru. J b b. Ond nid ysgrifennu canmoliaeth i'r Cyfundeb yw ein!"hamcan, ond yn hytrach ahv sylw at rat pethau a ystyrawn yn bwysig yn y cyfrifon am y flwydldyn ddiweddaf. Un o'r pethau mwyaf anfoddhaol a digaloin: yn hanes y Methodistiaid vn ystod y blynyddlQcdd diweddaf ydyw cyfrifon casgliad y Weinidlogaeth. Flwyddyn yn ol galwyd sylw yn ein colbfnau at dafien cyfartal- edd y casgliad at y Weinidbgaeth ar gyfer pob aelod. Dyma'r ffigyrau am y flwyddyn ddi- weddaf £ s. d. Mymwy 0 19 Meinaduriaeth Gorllewiin Morganiiwg o 17 ILluindain 016 7 Henadaniaeth Dwyrain Morgannwg ox6 51 Brycheiniog 013 9 TrefaldwynUchaf 013 9 Trefaldwyn Uchaf 013 9 Dwyrain Morgannwg o 13 6t Liverpool 013 31 Henaduriaeth Trefaldiwyn o 12 10 Gorllewin Meårioruydd 012 6t Trefaldwyn Isaf 012 6 Penifro Cymraeg. 012 Ma,nchester 012 2 Gorlleiwin Morgannwg o 12 1 Penfro" Sraesneg I. o 12 ol Caerfyrddin o, it 8! Ilen-aduriae,th Caer, &.c. oil 51 Dyffryn, Clwyd on 5-J; Gogledd Aberteifi on i Filint on 1 De Aberteifi on of Dwyrain Dduibych o 10 11 Arfon o 9 11 Dyffryn Conwy o 9 10 Dwyrain Meirionydd— o 9 10 M on o 8 8 J1 Lleyn ac Bifionydd o 8 r?. Cyfartaledd yr holl Gyfunidieb 011 111 Cynnydd er 1915 o. o 4i Gwelir oddSwrtii y ffigyrau hyn o'u cymharu a'r rhaiam y flwyddyn flaenorol fod yr un Cyfarfod'ydd M,isol yn cadw eu lie ar ben uwch- af a pheii isaf y rhestr. Nid oes un rhan o Gymru wedi malltesio mwy ar yr adfywiad am- aethyddol na Mon a Lleyn ac Eifionydd, ac eto dyna'r ddau Gyfarfod Misol sydd o flwyddyn i flwyddyn yn ymryson am waelod y rhestr. O'r tu allan, i gylch yi Cyfund'eb,—ac at amcanion eraill gwir deilwng,—danghosir haelioni tywys- ogaidd ym Mon a Sir Gaernarfon. Ai tybed na ddylasai y gweinidogion sydd yn llafurio yn y siroedd hyn fod wedi manteislio mwy na ryw ychydig o gciniogau ar y llwyddiiant mawr sydd wedi ei fwynhau gan. amaethwyr cefnog y wladl Yn 1905 yr oedd, cyfartaledd Mon yn 9s. 4ic. y at y Weinidogaeth, yn 1916 nid yw ond' 8s. 8^c.; ac yn ystod yr un adeg aeth cyfartaledd y Cyfund'eb a lawr o 12s. 3c. i lIS. Hie. Cyfeiriwn yn arbennig at gasgliiad y Weinid- ogaeth am mai hwn yw y casgliad pwysicaf. Os na bydd yr eglwysi yn ffyddlon a hael gyda.'r casgliad hwn, ofer yw pob casgliad arall. Gweinidogaeth effeithiol yw angenrhaid pennaf pob enwad crefyddol, ac ofer disgwyl am hynny heb sicrhau cydnabyddiaeth deilwng i'r gweini- dogion. Yr ydym yn barotach i alw sylw at bob casgliad nag at hwn. Gwyr pawb fod y gydti,,iby,d(iriae.tli i fugeiliaid y Cyfundeb yn waradwyddus 0 isel, ac eto mae'n amhosibl deffro y cyfoethogion,-yn bersonau unigolllac. eglwysi,—ii osod unrhyw dtysorfa sy'n ceisid cynorthwyo'r gweinidogion mewn sefyHfa fodd- haol. Gallai thywrai ofyn pa ddiben yw galw sylw at hyn yn barhaus 7 Onid oes perygl blino'r eglwysi? Nid }'(l!ym yn credu fod yn berygl blino yr eglwysii. Blaenoiriaid a gweini- dogion cefnog y gwahanol enwadau sydd barotaf i flino, a thystiolaeth pawb sydd wedi talu peth sylw i'r mater ydyw mai diffyg ar ran y swydd- ogion yn bennaf yw y rheswm fed casgliad y weilllidiogaeth mor isel. Drwy ddysgu yn. gysoni a thrwy esiampl y llwyddir i ddeffro cydwybod gyda hyn, ac os na lwyddir, mae achos crefydd yn rhwym o ddioddef yn ystod' yr ugain mlynedd nesaf. Ni raid cWyno ar haelioni y Cyfundeb at y gwahanol gasgliadan eraill. Hyd1 yn. oed" at bob achos arall," cyfranwyd mwy o 4,959p. narnwyddyn, flaenorol; 1,1 o8p. 7s. 6c. yu; fwy at y Drysorfa Fenthyciol, 2,32ip. yn fwy at y Genhadaeth Dramor, 2,536p. yn fwy at y 1 Ddyled, a 4,765p. yn fwy at y Weinkllogaeth. Ond casglwyd llal o 567P. i'r tlodiions' a'r ysby- tai, 256p. yn llai at yr Ysgol Sul, a 6p. 9s. ice. yn llai at y Drysorfa Gynorthwyol. Mae cyfan- swm yr holl daliadau yn 32Q,488p. 14s. 10c., yr hyn sy'm brawf <> liaelioni dirfawr, ac yn, dangos fod y Cyfundeb yn llawn mwy pared i helpu pawb a phopeth na'r rhai sydd yn rhoddi eu holl amser i'w wasanaethu. Nid yw y colofnau eraill mor foddhaol. Ceir cynnydd bychan o 99 yn yr aelodau, ond mae lleihad o 6,843 yn y gwrandawyr, 843 yn rhif y plant, a 235 yn mfer yr ymgeiswyr aelodaeth. Derbyniwyd 850 yn llai o/blith had yr eglwys,

Advertising

ER BUDD YR YSBYTY CYMREIG.