Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Y KHASIAID AR LUSHEAID.

NODION OR DEIIEUDIR.

News
Cite
Share

NODION OR DEIIEUDIR. Parhau yn fregusi iawn. y mae iechyd y Parch. Wil- liam iLiewis, Pontypridd. Ndd yw wedi gallu pre- gethp. er ys yn agos i dair blynedd. Argoelai er ys ych'ydig nsoedd yn. ol wella a bwriadai dreio pregethu, a sioanediiigaeth chw,erw iddo oedd methu. Aeth ar gais y meddyg yr wytihinos ddiwieddaf i Lsandrindod gan hyderu y byddai yr aweloa iach yno. yn profi yn Heaol iddo. Gobeithio mai felly y bydd. Testyn lliawenydd mawr iddo yw fod, y gyfrol fach ddestius, Porfeydd GweHtog" bron i gyd wedi eu gwerthu all an. Un o ychydig o bregethwyr Lloegr fedr dynnu cym- ulliad mawr yw y Dr. Campbell Morgan. Pregeth- odd prynfeawn Meroher diweddaf i lond capel yng nghapel Sanlt Dewi, Pontypridd, ac yn yr hwyr heb unrhyw ymdreoh i werthu tocynnau Hanwyd y seddau i wrando arno yn darlithio ar y tes-tyn, "The Bible and the Young." Yr oedd y breg.eth fel y ddadith yn amserol: a gwerthfawr iawn. Y Parch. J. D. Evans, M.A., a gymerai y gadair yn. yr hwyr. Pump o ferched ieuainc yr ardal oedd yn gyfrifol am ddiyf- odiad y Doctor i'r liendith arnynt. Cyflwynodd Gymrodorion Dyffryn. Afan a M:argam g.adair ddierw hiardd a Uyfr-gist i'r Parch. J. E. Rees (Ap Nathan) ar ei ymadawiad o'r ardal i ofalu am y praidd yngnghapel y MethodistAadd yn Nantymoel. Mr. Rees mae'n debyg oedd sylfaeniydd y gymdeithas yn yr ardal, ac lliid ychydig yw'r dyddo.rdieb y mae wedi dieimIo ynddi oddiar y cychwyn, ac nid rhyfedd fod y gymdeithas mewn m,o,ctd ymarferoil wedi damgos ei gwerthfawrogiad o'i lafur. Un o fechgyn, dewr y fyddin ym mberson y Pte. J. T. Edwards, Gordon Highland Regt., a dderbyn.- iiodd oriawr garddwrn gan eglwys Hermon, M.C., Penaihiwceibr. Miss L. Jones: a gyflwyuodd yr an- rheg. Y gweinidog oedd yn, y gadair; ac am saith o r gloeh yn y bore oedd y cyfarfod, yn herwydd galwad am i'r milwr sydd wedi ei glwyfio ddwywaith ddychwelyd y diwrnod. hwnnw i Ffrainc. Llawer iawn o ddarlithio sydd ar hyd a lied y wlad y misoedd hyn ar Bantycelyn, y Per-ganiiedydd. Bu y Parch. M. H. Jones, B.A., y Ton, wrthi yr wyth- no-9 ddiweddaf yn y Dyffryn Geli, Ylll traethu ei len arno BETHANIA (M.C.) WHITLAND. SLR GAER- FYRDDIN. Ar ddydd Mercher, Gorff. 25ain, cyinihal'iwyd cyfar- fod siefydllu y brawd sydd wedi ei al'w i fugeildo yr egl/wys! uchod, sef y Parch. D. Emrys Davies,, B.A. Elywyddwyd gan y Parch. W. D. Rowlands, Heoly- dwr. Agorwyd. y gwaslanaeth gan y Parch. Morgan Jones, B.A. (B.), ac ysbrydolwyd y cyfarfod gan y weddi daer a offrymodd ar ran y bugail a'r eglwys. Cafwyd hanes yr ahvad gan, Mr. H. D. Jenkins a Mr Howell Rees. Tysitioiaethodd y naill a'r llall i un- frydedd yr hol'l aelodau ar y mater pwysdg bwin. Cianlynwyd hwynt gan. y llywydd, a chafwyd ganddo ef ychydig o hanes. gyrfa golegawl y brawd ieuanc oedd yr wedi ei ddewi&. Soiniiodd ei fod wedi cael mantais i wylied ei gamrau er ys, deng mlynedd, pan yr oedd yri aelod yn eglwys Heol'ydwr, a ment- rodd ddweyd ei fod o igymeriad disglair a phur. Gorchymynodd i'r eglwys, ofalu am y ffo-rdd y bvdd iddynt yrnddwyn tuag ato, a chrybwyllodd fod llawer dyn ieuanc wedi cael ei ddindstrio, gan yr eglwys rodd- odd alwad iddo gyntaf. Yr oedd y cyn-wieinidog yn bresennol, a chafwyd anercbdad amserol ganddo ef.. Ar ran yr eglwysi eraill yn y drd croesawyd y bugail ieuanc gan y Parchn. GwiJym Higgs, B.A. (A.), a Morgan Jones., B.A., (B.). Gofod a baI.1a i ni roddi enwau ac areithiau yr holl weimidlogionaedd yn bres,- enniol. Terfynwyd cyfarfod llwyddiannusi dros ben gan y Parch. J. Jeffreys,, Cwmbach. Yn yr hwyr pregethwyd gan y Parchn. W. D. Rowliands a D. E. Thomas,; iLlanstephan.

-...:..-.--------------.----…

-"..-4-_----------.---------_._--------"___4-_-PWYLLGOR…

ER COF -.,.,

'