Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

----_---------MEIRION A'R…

News
Cite
Share

MEIRION A'R GLANNAU. Cyrhaeddodd y newydd prudd i U'dolgelliau ganol yr wythnos fed Pte. Owen Jonies, m,ab y diweddar Mr. Johu, Jones, Stayifittle, a Mirs,. Jones, yn awr o Ochryfoel, wedi siyrthio yn y Rhyfel. Ymunodd a'r Welsh Guards, tua blwyddym yn, ol, a phrofedigaeth chwerw iddo-oedd methu ea,el dyfod adref i gladdu ei dad. Bachgen. caredig naturio] oedd Owen-, yn, syml a. diirodres, a chofir am dano felly gan bawb a'i atlnabu. Yin ei gymyd,ogaeth, coffeir am dano yn Ysgol Sul PewyresgyrTfa, ac fel cymydog parod ei gymwiynas a diwenwyn. Hefyd, mae Mr. Abraham Jones, mab Mr. Cadwaladr Jones, Penbryntglias, Dol- gellau, wedi eii ladd, a Pte. W. H. Jones, mab Mr. a Mrs. Huigh Jones, Wnion Terrace, Dolgellau, wedi ecgl wyf o. Mae Staff Captain Llewelyn Griffith, mab hynaf Mr. J. Griffith, B.Se., Dolgellau, adref am. ychydig o Ffrainc, ac yn edrych yn dda. Mae nifer o gyfeallion o Feirion yn trefnu i gyf- lwyno anrheg briodasiol i Dr. Carey Evans, a Mrs. Evans. Idris. Wynn Lloyd, mab Dr. a Mrs. E. Lewys Lloyd, Towyn, oedd yr uchraf drwy'r air ar restr y rhai llwyddiannus am ysigolloriaeth yr ysgolion uwch el- fen, nol, a chafodd wobr arbennig L.E.A. o werth gini o lyfrau. To,nod,d y 'record' hefyd gyda 419 o farc- iau. Mr. Towyn Jones, B.Sc., yr Ysgol Sir, Blaenau Ffestiniog, gymerodd yr oedfa yn Salem nos Sul, yn absenoldeb y pregethwr. Caed ane-rchiad godidog ganddo ar "Yr Ysgol Sul."

NODION 0 LEYN

O'R YSTWYTH I'R DDYFI.

-____.--_OV---MANTEISION TYBIEDIG…