Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

..... SWN DEFFROAD

News
Cite
Share

SWN DEFFROAD GAN PLENYDD. MAE Harper's Magazine yn cynnwys erthygl hynod iawn gan Mr. B. J. Hendrick, ac yn dwyn ffeitbiau arbermig i'r golwg ax y modd yr ymladd masnach i gael diod feddwol o'i gor- orau. Nid achub eneidiau'r gweithwyr a'r rhai a gyflogir ganddyint yw y nod bennaf, er y mwynhant yr olwg. adniewyddol sy' ar filoedd o deuluoedd y dynion; ond y mater mawr ydyw diddymu meddwdod er gwneud y gweiÍthiol yn fwy o werth a'r elw mewii canlyniad yn helaeth- ach. Nid yw y gweithfeydd yn rhodio wrth yr un reol i ddwyn pethau o amgylch mae'n wir. Mae y Philadelphia Quartz Company, yn lie delio gyda dynion drwy noethder gwaharddiad," yn cymryd meddwon, cymedrolwyr, a diirwestwyr, yn ol eu gwerth" I bob uo yn ol ei allu ei hun. Yr hwn a rydd fwyaf o waith am ddolar o gyflog. Credant ei bod yn annheg talu i islotyn meddw yr un gyflog ac i'r dyn sobr, gweithgar, a'diwyd. Felly dyry y cwmni hwn 10 y cant mwy o gyflag Ii lwyrymwrthodwyr. Ac fel y dywed Mr. Stenton, y goruchwyliwr: Fe ed'rych y dynion mewn canlyniad yn foddhaol, ac mae y rhai gofleidiant ddirwest yn teimlo fod ganddynt fwy o hunan-barch, hunan-hyder, yn well dynion, yn well dinasyddion, yn well gweithwyr, ac yn hapusach i bob cyfeiriad. Yn wir mae rhywbeth diddorol nes peril inmi chwarddu o'r bron yn hanes rhai o'r meistriaid. Mor selog ydynt, fel y cyflogant areithwyr dir- westol i siarad yn ystod yr awlr giniaw. A rhoddir pob cefnogaeth i wasgaru llenyddiaeth ddirwestol i'r gweithwyr i'w cyrchu i'w cartrefi, a cheir llenmi ar furi'au'r gweithfeydd yn- rhy- buddio yn erbyn tafarnau. Dyma gynnwys rhai— A wnaeth spree erioed les i chwi ? A gafodd' spree erioed well job i chwil A gyfranodd spree erioed at ddedwyddwch eich tetiluo,etdid? Awgryma Gohebydd y Burton Daily Mail fod cyflogau yn cael eu talu i swyddogion ynglyn a'r Bwrdd Llywodraethol Canolog yn b Carlisle nad oes yr un cwmni daiilawol yn y byd, pa mor gyfoethog bynnag, a freuddwyd- iodd am roi y fath gyflogau i swyddogion. Rhan o gors fawr pryniant y fasnach ydyw; hyn, ac yn y Daily News am y rafed oi'r mis hwn cawn y Bwrdd Llywodraethol Canolog yn cyflwyno eu Quackery i'r Llywodraeth dros fabwysiadu Pryniant y Fasnach Feddwol. Sut y cysonir y rhesymau yn wyneb pamffledyn'y P'arch. Wilson Stuart, M.A., B. Sc., ar y Carlisle and Annan Experiment ? Waeth beth ysgrifennir ac a leferir. Mae dirwestwyr yn rhanedig, ond yn rhanedig mewn ystyr ddifrifol ac araiiisgwyliad- wy i'awn. Eisteddasom wrth draed Syr, T. P. Whiitaker am 25 mlynedd. Efe oedd ein Gamaliel Dirwestol. Efe a'n hyfforddodd mewn barn, a'n dysgodd i edrych. ar ddiod a.'i mas- nach yn heintus anianyddol a moesol-—dinistr dyn a chenedl a byd. A s,awl gwaith y taran- odd i'n clywedigaeth, Na chyffwrdd, nac archwaetha,, na theimla." Ond "ow, o ble daeth y discord ofnadwy i fyd meddwl y dysg- awdwr dirwestol bvd-enwog;? Gofynwn eto, megis la,wer tro o'r blaen yn yr ornest hon, A raid1 i wirionedd er esgyn i'w orsedd wrth ystvfn-